Bezpečne pri kúpe nehnuteľnosti

  • Nezaradené
  • 23. apríla 2009, 11:57
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

Ako dosiahnuť dostatočnú právnu istotu pri kúpe nehnuteľnosti? Čo je potrebné skúmať, ak kupujete stavebný pozemok, dom, byt či záhradu?

Ako dosiahnuť dostatočnú právnu istotu pri kúpe nehnuteľnosti? Čo je potrebné skúmať, ak kupujete stavebný pozemok, dom, byt či záhradu?
Právna prax potvrdila, že pri kúpe nehnuteľnosti sa kupujúcemu nevypláca uspokojiť sa s preukázaním vlastníctva len aktuálnym výpisom z listu vlastníctva.
Podľa katastrálneho zákona sú totiž určité údaje katastra, ako sú aj údaje o právach k nehnuteľnostiam a údaje o vlastníkoch nehnuteľností, hodnoverné, ak sa nepreukáže opak. Uvedené znamená, že ani správou katastra nehnuteľností potvrdený výpis z listu vlastníctva nemusí obsahovať vždy pravý údaj o tom, kto je skutočným vlastníkom evidovanej nehnuteľnosti.
Zákon tak pripúšťa preukázanie vlastníctva iného aj voči tomu, komu svedčí aktuálny zápis v katastri nehnuteľností. Vlastníctvo k nehnuteľnosti pritom nie je možné zmluvou nadobudnúť od niekoho, kto nehnuteľnosť nevlastní.
V tejto súvislosti je dôležité, že súd môže na návrh žalobcu určiť, že žalobca je vlastníkom konkrétnej nehnuteľnosti. Takýto návrh a následné rozhodnutie súdu môže smerovať práve proti tomu, kto je ako vlastník na liste vlastníctva evidovaný. Súd takto môže za vlastníka nehnuteľnosti určiť aj iného ako je ten, kto je v liste vlastníctva ako vlastník zapísaný. Inými slovami, pri rozhodovaní o určení vlastníctva nie je súd viazaný údajom v liste vlastníctva o vlastníkoch nehnuteľností.
Pre záujemcu o kúpu nehnuteľnosti to znamená, že pri kúpe nehnuteľnosti by mal, podľa druhu kupovanej nehnuteľnosti, vyžadovať od predávajúceho možnosť oboznámiť sa aj s ďalšími informáciami a dokladmi ku nehnuteľnosti.
Odporúčam kupujúcemu vždy skúmať najmä spôsob, akým súčasný majiteľ nehnuteľnosť nadobudol (t.j. napríklad kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, dedičské rozhodnutie), spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti predchádzajúcimi vlastníkmi aspoň desať rokov spätne, reálne užívanie nehnuteľnosti, existenciu tiarch či iných práv viaznucich na nehnuteľnosti, aj dôvod obmedzujúcich zápisov na liste vlastníctva.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 3. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Františka Xaverského, patróna diela šírenia viery (misionárov) a Medzinárodným dňom…
  • 02.12.2023, 22:45
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 2. decembra. Tento deň je Svetovým dňom zrušenia otroctva. Meniny má Bibiána.
  • 01.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 30. novembra. Tento deň je Dňom počítačovej bezpečnosti. Meniny majú dnes Ondrej a Andrej.
  • 29.11.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 3. decembra 2023
Meniny má Oldrich, zajtra Barbora