Svojpomocná ochrana

  • Nezaradené
  • 17. apríla 2009, 11:42
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

Ak Vám hrozí bezprostredné nebezpečenstvo neoprávneného zásahu do občianskeho práva, máte právo primeraným spôsobom tento zásah sám odvrátiť.

Právo svojpomocnej ochrany ohrozeného práva znamená možnosť aktívne, svojou vlastnou mocou a silou odvrátiť primeraným spôsobom ohrozenie. I keď len úplne výnimočne, v prípade hrozby bezprostredného nebezpečenstva, kde by právna ochrana poskytovaná príslušnými štátnymi orgánmi prišla neskoro.

Ide napríklad o svojpomocné okamžité odňatie veci páchateľovi krádeže, prichytenému pri čine alebo pri úteku, bezprostredne po krádeži. Takto odňatej veci sa jej majiteľ môže opätovne  zmocniť. Inak by tomu bolo v prípade neskoršieho vypátrania kradnutej veci, kde by páchateľ krádeže tvrdil, že ide o jeho vlastnú vec, alebo vec niekoho tretieho, napríklad nájdenú. Tu by už ohrozený vlastník nemohol uplatniť svojpomoc a držby veci sa sám ujať. Musel by najskôr použiť prostriedky občianskoprávnej ochrany vlastníctva na súde, konkrétne žalobou o vydanie veci, prípadne žalobou na určenie vlastníckeho práva.

Platí tiež, že svojpomoc musí byť vykonaná primeraným spôsobom. Ohrozený môže použiť len také prostriedky ochrany, ktoré svojou intenzitou a rozsahom, vzhľadom na konkrétnu situáciu, zodpovedajú bezprostredne hroziacemu neoprávnenému zásahu. Ohrozený by tak mal použiť len toľko vlastnej sily, aby svojpomocou nespôsobil ešte horší následok, ako sa snažil odvrátiť.

V rámci dovolenej svojpomoci môže každý v nutnej obrane najmä odvrátiť hroziaci alebo trvajúci útok, smerujúci napríklad voči vlastnému majetku či zdraviu.
V rámci svojpomoci zákon tiež poskytuje možnosť uplatniť zádržné právo. Tu však musí ísť o zadržanie hnuteľnej veci osobou, ktorá je vec oprávnená mať u seba. Účelom zadržania musí byť zabezpečenie svojej splatnej peňažnej pohľadávky voči tomu, komu je zadržiavajúci inak povinný vec vydať.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 4. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom nevinných detských obetí agresie. Meniny má Lenka.
  • 03.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 3. júna. Vo Vrbovom sa v tento deň v roku 1926 narodil dôstojník Anton Muržic. Meniny má…
  • 02.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 4. júna 2023
Meniny má Lenka, zajtra Laura