Prevenčná povinnosť

  • Nezaradené
  • 17. apríla 2009, 11:40
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

Kto sa chce vyvarovať nečakanej zodpovednosti za náhradu škody, kto si svojim konaním alebo opomenutím nechce privodiť záväzok zaplatiť inému škodu, môžu mu pomôcť v tomto článku uvedené právne zásady.

V právnom poriadku platí dôležitá právna povinnosť. Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.
Cieľom tejto všeobecne formulovanej právnej zásady je predchádzať ohrozeniam, ktoré by mohli viesť ku vzniku škody.
V tejto zásade je najširším spôsobom ustanovená právna povinnosť predchádzať hroziacim škodám. Prečo je dodržanie prevenčnej povinnosti také dôležité? Jednak preto, že v dôsledku porušenia prevenčnej povinnosti môže vzniknúť zodpovednosť za vzniknutú škodu. Naopak, dodržanie prevenčných povinností môže vylúčiť už prípadne vzniknutú zodpovednosť za spôsobenú škodu.

Okrem tejto prevenčnej povinnosti platí v občianskom práve aj zásada nikomu neškodiť, zásada na úkor iného sa bezdôvodne neobohatiť a zásada ochrany dobromyseľnosti. Občianske právo tiež v zásade vyžaduje od každého, aby sa správal tak, že svojim konaním neporuší dobré mravy.

V právnom povedomí stále prevláda nesprávna predstava, že pokiaľ vznikne škoda, avšak človek pri spôsobení škody neporuší povinnosť stanovenú právnymi predpismi alebo prevzatú zmluvne, tak za škodu nezodpovedá. Práve spomínaná prevenčná právna povinnosť – aj bez konkrétne stanoveného pravidla správania sa – ustanovuje povinnosť počínať si natoľko obozretne, aby konaním či opomenutím (nekonaním) nevznikla škoda inému alebo sebe samému. Pretože aj nedodržanie prevenčnej povinnosti je protiprávnym konaním, môže zodpovednosť za škodu vzniknúť aj v prípade, že si niekto nepočínal tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, prípadne na prírode a životnom prostredí.  

V praktickom živote vznikne povinnosť na náhradu škody na základe porušenia prevenčného princípu napríklad v prípade tzv. vytopenia bytu, spôsobeného napríklad vadnou hadicou. Prevenčná povinnosť ukladá používať len nezávadné výrobky. Prevenčná povinnosť zahŕňa napr. aj starostlivosť o to, aby nedošlo k zosuvom snehu zo strechy, postaranie sa o zamedzenie zatekania na susednú stavbu a podobne.

0 Shares

Najnovšie správy

Vpredu aj vzadu hasičské autá a medzi nimi pestrý pelotón cyklistov. Na dvojkolesové tátoše nasadli v rámci nesúťažnej disciplíny BOVO…
  • 28.09.2022, 23:02
  • Kultúra a spoločnosť / Región
Dnes je štvrtok 29. septembra. Meniny má Michal, Michaela.
  • 28.09.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 29. septembra 2022
Meniny má Michal, Michaela, zajtra Jarolím