Prevencia škody pri športe

  • Nezaradené
  • 17. apríla 2009, 11:39
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

S prichádzajúcim jarným obdobím je aktuálna požiadavka na ohľaduplné správanie sa všetkých športujúcich Piešťancov, predovšetkým tiež cyklistov a korčuliarov na novom, rýchlom povrchu hrádze.

I pri športe totiž platí právna zásada, že každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Táto prevenčná právna povinnosť znamená pre všetkých športujúcich povinnosť predvídať možné problémy a snažiť sa im predísť. Rýchlejšie jazdiaci cyklista či korčuliar by mal predvídať najmä pohyb detí a chodcov, avšak do úvahy musí zobrať aj často nekontrolovaný pohyb psov. Spomenuté prevenčné pravidlo platí aj opačne – majiteľ psa musí svojho psa pri prechádzke zabezpečiť tak, aby nemohol vbiehať do dráhy pohybujúcich sa cyklistov či korčuliarov.

Ako je to s náhradou škody pri kolektívnych športoch?
I keď laicky sa môže javiť, že za škodu spôsobenú na zdraví v priebehu športového zápasu si môže každý účastník sám, i v športe platia pravidlá, ktorých nedodržanie môže mať právne následky. Nedodržanie pravidiel športovej hry (napr. futbalu, hokeja) spočívajúce v použití pravidlami nedovoleného  spôsobu hry, sa právne posudzuje ako konanie odporujúce povinnosti počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví. V dôsledku toho ide o porušenie povinnosti, ktoré v prípade spôsobenia škody zakladá občianskoprávnu zodpovednosť za škodu. Nešportový zákrok (faul) či bitka v športovom zápase preto môže založiť poškodenému nárok na náhradu škody na zdraví. Podobne je tomu aj pri iných športoch, napríklad pri zrážke lyžiarov na snehu. Za škodu na zdraví bude zodpovedať lyžiar, ktorý jazdu neprispôsobil svojim schopnostiam a stavu lyžiarskeho svahu tak, aby mohol predísť hroziacej zrážke s inou osobou.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 8. júna. Tento deň je Dňom najlepších priateľov a Medzinárodným dňom oceánov. Meniny má Medard.
  • 07.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 8. júna 2023
Meniny má Medard, zajtra Stanislava