Nebezpečné výtlky a náhrada škody

  • Nezaradené
  • 17. apríla 2009, 11:43
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

Kto je zodpovedný za škodu spôsobenú na vozidle výtlkom na ceste? Môže si poškodený vlastník vozidla od niekoho nárokovať náhradu škody spôsobenú výmoľom na poškodenej ceste?

Tieto otázky nepochybne nadobúdajú na aktuálnosti  s prichádzajúcim jarným obdobím. Na uliciach v meste sa totiž stretávame s čoraz hlbšími a ostrejšími výmoľmi. V prípade poškodenia pneumatiky, disku kolesa, prípadne tiež inej časti auta na poškodenej ceste, je predovšetkým potrebné takúto škodu ihneď zdokumentovať. Na to poslúži fotoaparát a okoloidúci svedkovia, prípadne spolujazdci. Ak takých niet, zavolajte si políciu. Právnu povinnosť udržiavať pozemné komunikácie v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, majú ich vlastníci a správcovia. Tieto osoby sú aj povinné uhradiť užívateľovi pozemnej komunikácie škodu, ktorá mu vznikla porušením tejto právnej povinnosti.

Je preto dobré poznať, že správu pozemných komunikácií vykonávajú:
a)    ak ide o diaľnice a cesty pre motorové vozidlá – Národná diaľničná spoločnosť;
b)    ak ide o cesty vo vlastníctve samosprávneho kraja (cesty II. a III. triedy, vrátane ich prejazdných úsekov cez obce) – príslušný samosprávny kraj;
c)    ak ide o prejazdné cesty vo vlastníctve obce a miestne komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve obce – príslušná obec (mesto). Správcom miestnej komunikácie môže byť aj právnická osoba založená mestom na účel správy týchto komunikácií.

Pokiaľ je na miestnej komunikácii výtlk neoznačený výstražnou značkou, na ktorom si vozidlo poškodíte, nárok na náhradu škody si môžete uplatniť proti príslušnému správcovi cesty. Ak škoda nastala na miestnej komunikácii (ulica, parkovisko) v meste, povinnou osobou bude príslušné mesto, ako vlastník a správca komunikácie.
Ak máte vozidlo havarijne poistené, škodu vám môže zaplatiť aj poisťovňa. Vznik škody a jej rozsah musíte poisťovni bezpochyby preukázať. Niektoré poisťovne však škody na pneumatikách nepoisťujú vôbec.
Vždy bude potrebné preukázať vznik škody, jej výšku, existenciu nebezpečného a neoznačeného výtlku na ceste a spôsob, akým škoda vznikla. V prípade, ak zodpovedný správca cesty odmietne náhradu škody zaplatiť dobrovoľne, nárok na náhradu škody odporúčam uplatniť na súde.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 5. marca 2024
Meniny má Fridrich, zajtra Radoslav, Radoslava