Piešťany a vznik Slovenského štátu (dokončenie)

  • Nezaradené
  • 29. marca 2009, 13:20
  • Autor:Martin Lacko, Ústav pamäti národa
Martin Cifra

Katalyzátorom ďalšieho vývoja sa stali udalosti okolo tzv. Homolovho puču. V noci z 9. na 10. marca prezident Hácha odvolal vládu J. Tisa a proti radikálnym elementom na Slovensku vyslal policajné i vojenské jednotky s jediným cieľom – zabrániť vnútornému rozpadu republiky.

Správy o odvolaní Tisa začali do Piešťan dochádzať ráno 10. marca. V tom čase už vojsko obsadilo dôležité verejné budovy – poštu, železnicu, okresný úrad či mosty.
Na rozkaz miestneho posádkového veliteľa G. Studeného boli zatknutí a do Trenčína odvezení štyria verejní funkcionári (obecný účtovník F. Bielek, riaditeľ meštianky J. Baluška, správa št. ľud. školy J. Boček a riaditeľ živnostenského úverného ústavu J. Murgaš).
Dramatické udalosti v marci 1939
Podľa svedectva kronikára obyvateľstvo prijalo správu o puči s rozhorčením a celková nálada bola „skľúčená". Zaujímavé však je, že počas zásahu pražskej vlády inak mimoriadne agilní miestni ľudáci a gardisti úplne stíchli; zrazu nebolo vôbec počuť o ľuďoch, ktorí ešte pred pár dňami „hrdinsky" vystupovali aj proti miestnym žandárom.
Stačil príchod niekoľkých četníckych oddielov z Čiech a v meste bol úplný pokoj. Situácia sa však rýchle menila aj na najvyššej politickej úrovni: hneď ako Hitler zásah pražskej vlády odsúdil, „Homolov puč" odumrel. Hlavné veliteľstvo HG v Bratislave nariadilo svojim členom na 11. marca pohotovosť. Aj piešťanskí gardisti sa začali vyzbrojovať a 12. marca úplne vystriedali českých četníkov.
O vyhlásení štátnej samostatnosti poslancami snemu sa Piešťanci dozvedeli o 13.20 h z rozhlasového prejavu Alexandra Macha. Správu prijali zväčša s uspokojením až radosťou, ako prejav záchrany pred rozdelením Slovenska medzi susedov.
Domy boli vyzdobené vlajkami a vo večerných hodinách sa konal sprievod mestom ako aj slávnostný nástup HG a členov Deutsche Partei pred Obecným domom. Pätnásteho marca sa ustanovila prvá slovenská vláda. V Piešťanoch prebral funkciu posádkového veliteľa kapitán Karol Sojček a slovenskí záložní dôstojníci začali skladať prísahu novému štátu.
Z väzení sa vrátili „hrdinovia"
Zánik 2. Č-SR zároveň vyslobodil z väzenia aj „hrdinov – výtržníkov", ktorí boli držaní v budove štátneho zastupiteľstva v Bratislave do 14. marca. Do Piešťan sa vrátili práve vo chvíľach, keď sa tu oslavovalo vyhlásenie samostatnosti. Ba čo viac, všetci boli znova prijatí do HG – už s gloriolou martýrov, trpiteľov, čo im na sebavedomom vystupovaní len pridalo.
Obdobie prelomu rokov 1938/39, keď sa formoval nový politický systém, patrí medzi kľúčové v novodobých slovenských dejinách. Uchopenie moci na Slovensku umožnilo HSĽS naplno realizovať svoju politiku – vrátane protičeských a protižidovských tendencií.
Mimoriadne rušné boli tieto mesiace najmä „vďaka" HG, ktorá sa stala útočiskom najradikálnejších elementov. Zo spätného pohľadu možno konštatovať, že obdobie prvej polovice marca 1939 – teda krátko pred vznikom Slovenského štátu – patrilo v Piešťanoch medzi jednoznačne najbúrlivejšie v celej krajine.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 1. októbra. V Piešťanoch sa 1. októbra 1942 narodil PhDr. Vojtech Haring, PhD., výtvarník, karikaturista, vysokoškolský pedagóg,…
  • 30.09.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 2. októbra. Tento deň je Medzinárodným dňom nenásilia, Svetovým dňom hospodárskych zvierat, Svetovým dňom ľudských sídiel, Svetovým…
  • 01.10.2022, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 2. októbra 2022
Meniny má Levoslav, zajtra Stela