Mestský referent s falošnou kartou invalida – aktualizácia II.

  • Nezaradené
  • 19. marca 2009, 08:18
  • Autor:Michal Petruška

Referent útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany – M. S. – jazdil s falošnou kartou na parkovanie pre invalidov. Za sklom jeho auta si ju všimla hliadka mestskej polície, keď M. S. pokutovala za parkovanie na zakázanom mieste.

Mestský referent sa kartou nesnažil argumentovať a ospravedlniť státie v zákaze. „V danom prípade by to ani nepomohlo, pretože nestál na mieste vyhradenom pre invalidov.
Hliadka mestskej polície si kartu všimla bez toho, žeby sa vodič na ňu odvolával. Keďže si však všimli, že ide o zjavnú fotokópiu, službukonajúci policajti kartu zadržali a priestupkové oddelenie požiadalo vydavateľa týchto kariet o vyjadrenie, či ide o priestupok, alebo trestný čin," povedal nám v pondelok 16. marca Marcel Mihalik, náčelník mestskej polície.
Krajský úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave podľa pondeľňajších vyjadrení Mihalika kauzu uzavrel konštatovaním, že k priestupku ani trestnému činu nedošlo.
Po ďalšej snahe zistiť na základe čoho Krajský úrad takto rozhodol, sa však vo štvrtok 19. marca ukázalo, že mestská polícia neadresovala krajskému ani obvodnému úradu takúto otázku, ale zisťovala len, či preukaz so zadržaným číslom bol vydaný na meno M.S. Po zistení, že nebol a ide teda o falzifikát však polícia vec odložila s tým, že zákony neriešia túto problematiku.
Podľa Milana Komadela z priestupkového oddelenia mestskej polície nie je parkovacia karta pre invalidov verejnou listinou. Zneužitie tejto karty tiež podľa neho nerieši ani nový cestný zákon platný od februára. Do januára 2009 mohol ten, kto by ju zneužil dostať pokutu až do výšky 331 eur (10 tisíc Sk). O zneužitie karty však však podľa polície nešlo, pretože M.S. sa ňou nesnažil argumentovať a stál tak ako tak v zákaze státia. To, že mohol M.S. kartu zneužívať v iných prípadoch, sa nedá podľa Komadela dokázať.
Právnik Branislav Jurga hovorí, že polícia musí v takýchto prípadoch preveriť, či išlo o verejnú listinu alebo nie. Podľa trestného zákona je  verejnou listinou  písomnosť vydaná na základe zákona štátnym orgánom alebo iným orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti, ktorá zakladá, mení alebo ruší práva alebo povinnosti alebo osvedčuje ich vznik, zmenu alebo zánik, alebo osvedčuje totožnosť osoby alebo veci, ich stav, vlastnosti alebo spôsobilosť alebo právom chránené záujmy.
Ak sa zistí sfalšovanie alebo pozmenenie verejnej listiny, musí polícia urobiť výsluch, aby zistila ďalšie okolnosti. O trestný čin falšovanie a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky by mohlo ísť len v prípade, ak ich niekto falšuje v úmysle, aby sa použili ako pravé, alebo ich použije ako pravé, alebo si ich nechá vyhotoviť s úmyslom použiť ich ako pravé. Vtedy sa potrestá odňatím slobody až na tri roky.


S otázkou, či prefotené parkovacie karty pre invalidov možno naozaj beztresne nosiť na palubnej doske auta a či sú alebo niesú verejnou listinou, sme sa obrátili aj na Miloša Tamajku, riaditeľa Obvodného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch. Ten nám na otázku, či ide v prípade parkovacej karty pre invalidov o verejnú listinu alebo nie neodpovedal
Kontrolná a sankčná činnosť pri používaní kariet spadá podľa Miloša Tamajku do kompetencie iných orgánov.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 4. marca 2024
Meniny má Kazimír, zajtra Fridrich