Na mamograf len od gynekológa

  • Nezaradené
  • 13. marca 2009, 22:09
  • Autor:Viera Dusíková

Každá žena nad 40 rokov by mala podľa odborníkov raz za dva roky absolvovať preventívne mamografické vyšetrenie. Prevencia je jedna vec, ale prax iná. Ak prídete do piešťanskej nemocnice s odporučením od všeobecného lekára, z mamografického vyšetrenia nebude nič, kým si so sebou neprinesiete aj odporučenie gynekológa.

Darmo vás budú odborníci z Ligy proti rakovine presviedčať, že opak je pravdou. Presvedčili sme sa o tom aj my, keď sme preverovali list našej čitateľky a zisťovali, ako to s vyšetreniami na mamografoch vlastne je. S rovnakým postupom, aký je zaužívaný v Piešťanoch, sa stretnete aj na diagnostickom pracovisku v Trnave a v Nitre.
V Národnom onkologickom ústave na Klenovej ulici v Bratislave dokonca vyšetria mamografom len pacientky poslané špecialistom na prsníky. Iba v jedinom meste – v Trenčíne – urobia mamografické vyšetrenie, aj keď vás naň pošle „len" praktický lekár. No i tu na vašom papieri uvidia radšej pečiatku a podpis gynekológa. Kto teda môže naše ženy na mamograf posielať? Stanovisko hovorkyne Ministerstva zdravotníctva SR Zuzany Čižmárikovej je jasné: „Je to gynekológ. Podľa zákona má na mamografické vyšetrenie nárok každá žena po štyridsiatke. Ale ak má lekár podozrenie, tak ju môže poslať kedykoľvek."

 Na vyšetrenie ma odmietli objednať


„V piešťanskej nemocnici ma odmietli objednať na mamografické vyšetrenie, pretože mám žiadanku od všeobecnej lekárky. Vraj odporučenie mi môže dať len gynekológ. Nemám s tým problém, ale gynekológ je súkromník, musela by som mu zaplatiť napriek tomu, že som poistená, preto mi odporučenie dala všeobecná lekárka.
Aj keď by som to vedela zaplatiť, ide o princíp. Sú totiž ženy, ktoré z rôznych dôvodov nechodia často ku gynekológovi. Myslím si, že aj preto v Odbornom usmernení ministerstva zdravotníctva o mamografických vyšetreniach č. 53 z 30. novembra 2005 je v bode f. / uvedené, že na toto vyšetrenie môže zasielať ženy aj všeobecný lekár. Profesorka Jana Slobodníková vyzýva všeobecných lekárov, aby pomáhali nabádať pacientky na toto vyšetrenie. V Trenčíne s tým nemajú problém a v Piešťanoch sa to nedá, hoci tu vraj máme dva mamografy.
Rakovina prsníka je jednou z najrozšírenejších, a ak sa blokuje vyšetrenie len pre nejaký papier alebo neznalosti predpisov a pokynov ministerstva zdravotníctva, zdá sa mi to zvláštne. Za pravdu mi dal aj prsníkový odborník z Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave, MUDr. Vladimír Bella, ktorý aktívne pôsobí v Lige proti rakovine. Opiera sa pritom o vyhlášku hovoriacu o tom, že aj všeobecný lekár môže poslať ženu na preventívne vyšetrenie."
vaša čitateľka (meno a adresu máme v redakcii)

Riaditeľ P.Ottinger: Riadime sa zákonom!


O tom, kto môže v Piešťanoch poslať pacientky na mamografické vyšetrenie a aké mamografy v našej nemocnici máme, sme sa porozprávali s riaditeľom Nemocnice A. Wintera MUDr. Petrom Ottingerom.
Prečo môžu ísť na mamografické vyšetrenie v Piešťanoch len ženy, ktoré odporučil odborný lekár?
Podľa zákona č. 577/2004 preventívnu gynekologickú prehliadku zameranú na včasnú diagnostiku onkologického ochorenia u ženy vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo. Súčasťou vyšetrenia prsníkov je mamografia oboch prsníkov raz za dva roku od 40. roku veku pacientky.
V prípade pozitívnej rodinnej anamnézy – rizika ochorenia v rodine, sa môže mamografia robiť raz za rok. Ak ale ide o patologický nález, vyšetrenie mamografom sa robí podľa potreby, v takom časovom intervale, aký považuje lekár za nutné. Ultrasonografické vyšetrenie oboch prsníkov, vrátane vyšetrenia regionálnych lymfatických uzlín, je dôležitým doplnením preventívneho vyšetrenia a vykonáva sa tiež raz za dva roky.
Aký mamograf v Piešťanoch máme? Uveďte jeho typ a cenu, za ktorú ste ho kúpili.
– V Nemocnici A. Wintera je v prevádzke mamografia 19 rokov. Za toto obdobie prevádzkujeme už druhý prístroj – plnoautomatický mamografický systém PLANMED SOPHIE CLASSIC – TWIN COMP – MAX VIEW Ready. Cena je premetom kúpnej zmluvy.
Aké sú jeho výhody oproti porovnateľným typom? Pýtam sa na to preto, že po Piešťanoch sa pošepkáva, že ľudia sa vyzbierali aj cez Ligu proti rakovine na mamograf a ten nie je v prevádzke. Ďalšie hlasy tvrdia, že zakúpený mamograf nedosahuje špičkové technické parametre.
– Spomínaný mamograf je od doby inštalácie denne v prevádzke počas celej pracovnej doby. Naša nemocnica má na mamografické vyšetrenia zmluvu s každou zdravotnou poisťovňou. Liga proti rakovine prispela na mamograf v rokoch 2007 a 2008 v celkovej sume 1 200 000 Sk. Obce Piešťanského okresu – zdôrazňujem obce – prispeli na mamograf sumou 748 000 korún.
S vďačnosťou môžem konštatovať, aj v mene všetkých spokojných pacientiek, že sponzorské prostriedky takmer vykryli celkovú sumu prístroja. Kúpna cena prístroja je primeraná diagnostickému prínosu. Je pravdou, že na trhu sú dostupné aj prístroje špičkovejšie, napríklad digitálne. Ich cena je však niekoľkonásobkom ceny nášho prístroja. Iste uznáte, že v podmienkach financovania všeobecných nemocníc by bola investícia tohto rozmeru nereálna.
Viem, že aj napriek tomuto konštatovaniu šepkaniu nezabránim. To vždy bolo, je aj bude. Preto sa k nemu ďalej nevyjadrujem a vôbec ma nezaujíma. Budem rád, ak ma šepkajúci oslovia priamo, napríklad v súvislosti s dlhšími čakacími dobami na vyšetrenie alebo v prípade neopodstatneného preobjednania vyšetrenia a podobne. Teda vtedy, keď má pacient dojem, že nebol objednaný dostatočne včas alebo je vyšetrenie zbytočne odkladané.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 29. mája. Tento deň je Medzinárodným dňom príslušníkov mierových misií OSN a Európskym dňom susedov. Meniny má…
  • 28.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 28. mája. Tento deň je Dňom Amnesty International, Medzinárodným dňom akcií pre zdravie žien. Meniny má Viliam.
  • 27.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 29. mája 2023
Meniny má Vilma, zajtra Ferdinand