Piešťanskí stavitelia: ALEXANDER PFLÜGLER

  • Nezaradené
  • 6. marca 2009, 22:29
  • Autor:Ľubomír Mrňa

PIEŠŤANY – Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

V medzivojnovom období, keď sú v Piešťanoch ešte zaznamenané ojedinelé a izolované záchvevy ustupujúcej tradície svojbytného, autentického ľudového staviteľstva, bolo určujúcim javom miestneho profesionálneho architektonického diania súperenie konzervatívnej tvorby s prúdom avantgardného funkcionalizmu.
Len zriedkavo možno naďabiť na architektonicky výrazné pokusy uplatniť iný slohový názor. Napríklad neorenesančný alebo kubistický. Tak snaha o zužitkovanie inšpirácie renesančnou architektúrou sa prejavila v Piešťanoch iba v realizovanom návrhu významného pražského architekta Ladislava Skřivánka na meštiansku školu.
Sprostredkovateľom ozveny českého architektonického kubizmu bol zas, napodiv, miestny stavebný podnikateľ – nearchitekt – Alexander Pflügler, ktorý pravdepodobne nevidel svoje hlavné poslanie v autorskej architektonickej tvorbe, ale v realizácii návrhov iných, naslovovzatých autorov, a predsa sa stal v lokálnych podmienkach kubistickým tvorcom non plus ultra. Stačil mu na to jediný návrh.
Rozšírenie architektonického kubizmu sa v podstate neprelialo ponad české či medzivojnové československé hranice, pričom však už aj jeho presah na Slovensko bol vcelku dosť skromný. Umelecký program architektonického kubizmu sa sformoval okolo roku 1910 temer súčasne s prvými návrhmi a realizáciami; za prvý prejav tohto architektonického názoru sa považujú piliere Hlávkovho mosta v Prahe (1909 – 1911).
K dozneniu slohu dochádza okolo polovice medzivojnového dvadsaťročia a práve do tejto doby spadá vznik jedinej piešťanskej architektúry s kubistickými znakmi. Jej pôvodný názov: Vila Havas, (po premenovaní Orava), situovanie: Ulica Samostatnosti (Winterova) č. 15, dátum uvedený na projekte: 8. IV. 1924 (aktuálna podoba fasády vznikala s prestávkami, práce sa ukončili až keď už sa objekt dlhšiu dobu užíval), autor a realizátor: Stavebné podnikateľstvo Alexander Pflügler a spol. Je zaiste pochopiteľné, že šéf firmy sa, ako zvyčajne, stal personifikáciou autorstva.
Pflüglerova prítomnosť v Piešťanoch sa vari prvý raz spomína roku 1902 v súvislosti s funkciou paliera pri prestavbe dvoch starších teplických domov na objekt známy pod menom Zelený strom (prameň: Piešťany trochu inak). Tiež je zaznamenané, že roku 1924 mal pri svojom stavebnom podnikaní akési súdne opletačky so zdatným konkurentom staviteľom Vilémom Korbelkom.
K najvýznamnejším budovateľským skutkom Pflüglerovej firmy patrí realizácia penziónu Ivánka (Šumava) roku 1928 podľa projektu autorov J. Merganca a O. Klimeša a v rokoch 1931 – 1932 stavba bytového domu s lekárňou na Námestí slobody č. 6 podľa projektu architekta Z. Bodnára. Isteže, stavebná firma A. Pflügler a spol. uskutočnila celý rad ďalších návrhov rozmanitých autorov, a je veľmi pravdepodobné, že stavala niektoré objekty i podľa svojich vlastných projektov, avšak, okrem štvorpodlažného domu Havas/ Orava, žiaden z jej prípadných návrhov nevynikol natoľko, aby sa stal zapamätateľným.
Mimochodom, bohatstvo kubistického tvaroslovia uličného priečelia tohto jediného objektu hodného zapamätania vari najvýraznejšie vykreslia podvečerné lúče letného slnca. Podľa doterajších, nesporne priveľmi skromných poznatkov, Alexander Pflügler sám seba za architekta nepovažoval alebo to aspoň nedával najavo.
Bol užitočný najmä tým, že jeho firma spoľahlivo stavala to, čo bolo treba postaviť. Uskutočnený návrh budovy pre stavebníka MUDr. Havasa na Winterovej ulici – či už ho vyhotovil sám šéf stavebného podnikateľstva, alebo ktorýsi, pre nás anonymný, radový zamestnanec, prípadne externý spolupracovník – si, prinajmenej pre svoju ojedinelosť, zaslúži pozornosť. A aspoň uznanlivú spomienku si hádam zaslúži i stavebník, bez ktorého by budova tiež nevznikla.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 15. apríla. Tento deň je Svetovým dňom umenia. Meniny má Fedor.
  • 15.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
V úvode apríla sa na Banke konalo jarné upratovanie obce. Organizovala ho obec od ôsmej hodiny rannej až do obeda,…
  • 15.04.2024, 16:46
  • Spravodajstvo
Dnes je utorok 16. apríla. Tento deň je Svetovým dňom hlasu. Meniny má Dana, Danica.
  • 16.04.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 16. apríla 2024
Meniny má Dana, Danica, zajtra Rudolf