Piešťanskí stavitelia:Jozef Berta a Alfréd Kováč

  • Nezaradené
  • 28. februára 2009, 17:47
  • Autor:Ľubomír Mrňa

PIEŠŤANY – Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

Pôvodný obsah gréckeho pojmu architekt = staviteľ sa vývojom v čase rozpadol na označenie dvoch samostatných, hoci nadväzne úzko spolupracujúcich profesií: architekt – autor (tvorca) návrhu a staviteľ – uskutočňovateľ navrhnutého architektonického/stavebného diela. Avšak separácia neznamenala izoláciu.
Ani architekt, ani staviteľ sa nezaobídu nielen jeden bez druhého, ale ani bez účasti množstva ďalších spolupracujúcich dôležitých profesií.
Občas i realizátori – stavitelia stavební podnikatelia – sa prejavia autorsky a potom uskutočňujú svoj vlastný návrh. V Piešťanoch sa takto autorsky prezentovali – síce výnimočne, ale viditeľne – A. Pflügler, V. Cicutto či Berta & Kováč. Napokon všetci mohli čerpať inšpiráciu už od firmy Halzl & Krátky, pôsobiacej v Piešťanoch v prvom desaťročí dvadsiateho storočia.
Vydareným autorským i realizačným počinom podnikateľstva Berta Et Kováč bolo uskutočnenie vlastného návrhu na budovu piešťanského sídla firmy na Kollárovej ulici č. 15 (1925). Jemná dynamika decentne vydutého uličného priečelia tohto neveľkého dvojpodlažného domca má nepopierateľné architektonické kvality.

Samozrejme, prvoradým poslaním stavebnej firmy bolo uskutočňovať návrhy kolegov – architektov. Nielen miestnych, ako bol Stanislav Bresciani (podľa jeho návrhu postavili budovu bývalej Kúpeľnej komisie), Gejza Gerenday (jednoposchodový dom Zigmunda Kohna na Nitrianskej ulici) či Pavel Weisz (Vila Alba), ale i cezpoľných, ku ktorým patril Ladislav Skřivánek (Škola T. G Masaryka – dnešné gymnázium), Artúr Slatinský (Astoria, International), Wimmer a Szőnyi (Koss)… Podnikatelia Berta & Kováč robili svoju prácu do takej miery zodpovedne a kvalitne, že ju mohli oprávnene považovať za najspoľahlivejšiu reklamu: Na hotové objekty hrdo umiestňovali svoje kamenné vizitky (gymnázium, bývalá Kúpeľná komisia). Na reklame si však dávali záležať aj ináč. Na pečiatkach, hlavičkových papieroch a pod. uvádzali názov svojej firmy popri slovenskej podobe i v nemčine. S klientmi korešpondovali v jazykoch, ktoré boli ich klientom vlastné. Úspešne podnikali predovšetkým v priestore od Piešťan až po Trenčín; v Trenčíne mala firma expozitúru.
Vzťahy v komunite staviteľov a architektov v medzivojnových Piešťanoch boli prinajmenej zaujímavé. Napríklad 4. apríla 1927 architekt Stanislav Bresciani z titulu úradnej funkcie schválil projekt činžového a obchodného domu J. Vykopala na Wilsonovej (Teplickej) ulici č. 22, ktorý, rovnako ako projekt spomenutej budovy na Kollárovej ulici č. 15, taktiež pochádzal od firmy Berta & Kováč, ale v tomto prípade ho táto firma nestavala. Uskutočnil ho stavebný podnikateľ V. Cicutto. (A aby toho nebolo málo, pri centrálnom vstupe realizovaného domu sa nachádza tabuľka s oznamom, že projektantom – azda v zamestnaneckom postavení u Bertu a Kováča – bol architekt Baumgartner).
Napodiv, o oboch protagonistoch významnej piešťanskej stavebnej firmy Berta & Kováč sa vie oveľa menej, ako nevie. Jozef Berta sa, podľa menného registra v Súpise pamiatok na Slovensku (III. zväzok, 1969, s. 527), narodil roku 1877 zomrel roku 1939. Miesta narodenia a skonu prameň neuvádza. Pri Alfrédovi Kováčovi (Kovácsovi) je register ešte zdržanlivejší, informuje iba, že bol „staviteľ v Piešťanoch, činný do r. 1941". Spoločná podnikateľská cesta partnerov sa skončila rovno v roku rozbitia ČSR Bertovou smrťou. Osihotený Alfréd Kováč, ktorému nový režim znemožnil podnikanie, onedlho musel nastúpiť strastiplnú cestu do koncentračného tábora, odkiaľ sa už nevrátil. Hoci v našej znalosti dôležitých údajov existujú citeľné medzery, pracovisko a dlhodobý pobyt oboch partnerov v Piešťanoch hádam oprávňuje považovať ich za Piešťancov. Preto i meno Alfréd Kováč je v miestnom Pamätníku holokaustu vyryté medzi menami piešťanských obetí.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 4. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom nevinných detských obetí agresie. Meniny má Lenka.
  • 03.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
V Materskej škole na Detvianskej ulici v Piešťanoch sa opäť konala dopravná súťaž s názvom Predškoláčik - dopraváčik. Siedmeho ročníka…
  • 04.06.2023, 22:23
  • Školy / Piešťany
Dnes je pondelok 5. júna. Tento deň je Svetovým dňom životného prostredia. Meniny má Laura.
  • 04.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 7. júna 2023
Meniny má Róbert, zajtra Medard