Okrem monitorov hodnotia školy prospech a správanie

  • Nezaradené
  • 24. februára 2009, 12:03
  • Autor:Adriana Drahovská

Kým budúci prváci absolvovali počas prvého februárového piatka a soboty zápis (do prvých ročníkov by malo nastúpiť asi 270 žiakov), deviataci sa v týchto dňoch musia rozhodnúť kam ďalej. Do záverečných monitorov, od výsledku ktorých budú závisieť ich šance študovať na vysnívanej strednej škole, totiž zostáva necelý mesiac.

Podľa štatistík ich minulý rok žiaci jednej z piešťanských škôl zvládli na 55 až 59 percent. Boli medzi nimi takí, čo dosiahli plných sto a niektorým sa zasa nepodarilo získať viac ako päť. Celoslovenský priemer dosahuje 56-58 percent, teda podobné čísla. Stačia k prijatiu na strednú školu? Zisťovali sme, aké kritériá si stanovili piešťanské školy.
Stredná priemyselná škola elektrotechnická môže prijať 90 deviatakov na elektrotechniku a 30 na technicko-informačné služby. Záujemcov o štúdium ohodnotia bodovým systémom. Najvyšší počet bodov, ktorý môžu budúci študenti získať, je 500. Za monitory dostanú deviataci toľko bodov, na koľko percent ich urobia, maximálne po sto za jeden test, do dvesto pridajú za prospech a poslednú stovku im pripíšu za mimoškolské úspechy.
Gymnázium Pierra de Coubertina otvára dve triedy so všeobecným zameraním a jednu informatickú po 30 žiakov a 25 prijmú do triedy so zameraním na telesnú výchovu. Športovo nadané deti však musia absolvovať začiatkom apríla aj talentovú skúšku. Škola bude tiež prideľovať body, kritériá však má oveľa prísnejšie. Za monitory získajú deviataci najviac 140 bodov, za každé percento pod stovku sa im bod odpočíta.
Pri 30-percentnej úspešnosti teda nedostanú nič. Ďalších 150 bodov môžu dosiahnuť jednotkári a najviac 70 bodov im pribudne za prvé miesto v krajskom kole vedomostnej olympiády alebo na republikových športových súťažiach. Za druhé a tretie miesto a okresné súťaže ich bude menej. Iné súťaže im vynesú 10 až 20 bodov. Za zníženú známku zo správania o jeden stupeň im ubudne 30, o dva stupne 50 bodov.
Gymnázium sv. Michala Archanjela prijme 60 detí a maximálne dostanú 250 bodov. Monitory budú za 100, po päťdesiat za každý, pri priemernom prospechu 1,00 získajú záujemcovia ďalších sto, každá stotina pod priemer znamená mínus bod, a tak pri 2,01 im zapíšu nulu. Po desať bodov pripočítajú žiakom cirkevnej základnej školy, ostatným za náboženskú výchovu. Súťaže či olympiády sú ohodnotené na 5 až 15 bodov.
Stredná záhradnícka škola má v pláne otvoriť tri triedy po 30 žiakov. Podmienkou prijatia je úspešné zvládnutie deviateho ročníka a jednotka zo správania. V monitoroch by mali záujemcovia dosiahnuť minimálne 35 percent.

Stredná odborná škola obchodu a služieb zatiaľ kritériá prijatia a smerné čísla pripravuje. Čas majú do konca marca. Podľa skúseností z minulého roku budú hodnotiť najlepší dosiahnutý prospech na základnej škole a výsledky monitoru. Za znížené známky zo správania body odpočítajú.
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera dosiaľ budúcich študentov, ktorí mali priemer známok nad 1,5 neprijala bez prijímacích pohovorov zo slovenčiny a anglického jazyka. Za úspešné absolvovanie mohli získať najviac po 60, najmenej po 36 bodov. Monitory boli ohodnotené od nula po 10 bodov (100 percent) za jeden. Päť až jeden bod im vyniesli umiestnenia v súťažiach. Tento rok škola zvažovala možnosť prijímačky zrušiť, ale konečný verdikt ešte nepadol, preto o kritériách rozhodnú až po ňom.

0 Shares

Najnovšie správy

streda, 7. decembra 2022
Meniny má Ambróz, zajtra Marína