OBI – Ako hlasovali naši poslanci

  • Nezaradené
  • 24. februára 2009, 11:20
  • Autor:Michal Petruška

V čase ekonomickej a hospodárskej krízy sa piešťanskí poslanci odmietli zaoberať návrhom na začatie konania, ktoré by v prípade pozitívneho výsledku viedlo k zmene územného plánu mesta. O zmenu ornej pôdy na plochy občianskej vybavenosti požiadala nemecká spoločnosť OBI, ktorá chce pri vjazde do Piešťan (proti Tescu) postaviť predajňu.

Investíciu v objeme 20 miliónov eur (600 miliónov korún) a vytvorenie dvesto pracovných miest poslanci na štvrtkovom zasadnutí odmietli. Spýtali sme sa ich preto, ako hlasovali a prečo. Poslanci Martin Cifra (nezávislý), Ján Šmída (Strana zelených) a Miloš Tamajka (Smer-SD) svoju neprítomnosť na rokovaní mestského zastupiteľstva ospravedlnili. Hlasovalo tak 22 poslancov, z ktorých deväť bolo za, šiesti boli proti a siedmi sa hlasovania zdržali.

Poslanci, ktorí hlasovali ZA


Marián Gula, 2. obvod, KDH
Výška investície sa mi zdala dostatočná voči škodám, ktoré by projekt spôsobil na životnom prostredí, s tým súvisí aj počet novovytvorených pracovných miest.

František Kopca, 1. obvod, nezávislý
Hlasoval som „za" po zvážení všetkých kladov a záporov, ekologických i ekonomických hľadísk, i s úctou k pôde, ale hlavne s ohľadom na rozvoj mesta. Rozhodujúce dôvody sú nasledovné: Mestu chýba investícia, ktorá by pretrvala. Fabričky, čo za rok vyrastú a za dva roky skončia nemajú pre nás význam.
Takéto obchodne centrum pretrvá dlhé roky. Prinieslo by nielen pracovne miesta, ktoré v tomto meste v poslednej dobe rapídne ubudli. Navyše, obchod s artiklom OBI tu chýba. Čo je najhoršie – odmietnutie takejto investície je v súčasnej celosvetovej situácii veľmi zlým signálom do zahraničia. Nechoďte do Piešťan – nechcú tam vaše peniaze!
Mária Držíková, 2. obvod, nezávislá
Predajňa OBI je prospešná pre Piešťany a vybrané miesto je tiež podľa mňa dobré. Presvedčili ma argumenty pána Mištinu, že pôda tam nie je až taká úrodná a tiež sa mi zdá, že sa v tej lokalite črtá akési nové shopping city. Dôležitým argumentom tiež bolo sľúbených 200 novovytvorených pracovných miest.
Marián Urbánek, 2. obvod, nezávislý
Takýto obchod mi v Piešťanoch chýba.
Pavel Čunčík, 3. obvod, Slobodné fórum
Vec má aj „za" aj „proti" a treba si ich dať na misku váh. U mňa osobne prevážili pozitíva nad negatívami.
Peter Ottinger, 3. obvod, SDKÚ-DS
Sme v období ekonomickej a hospodárskej krízy a prišla ponuka na vybudovanie niečoho, čo v Piešťanoch chýba a prináša so sebou pracovné príležitosti. Keby sa len polovica sľubov o zamestnanosti naplnila, bola by to príležitosť pre občanov, ktorí hľadajú prácu. Navyše nešlo o konečné rozhodnutie, iba o návrh, ku ktorému sme sa mohli neskôr ešte vyjadrovať, žiaľ, nedali sme mu šancu.

Timotej Miština, 2. obvod, KDH
Takýto obchod je v záujme tak Piešťancov, ako aj občanov okolitých obcí a návštevníkov. Prišli by sem ľudia možno aj preto, že tu je takýto obchod. Je to veľká investícia a 200 pracovných miest bolo na zamyslenie.
Jozef Beňačka, 4. obvod, nezávislý
Po porovnaní pre a proti som zistil, že som žiadne zásadnejšie argumenty proti navrhovanému riešeniu ani nepočul. Oponenti sa sústredili len na náhradné lokality a riešenia, pri ktorých sa pre a proti neskúmalo. Preto považujem uvádzané argumenty proti navrhovanej lokalite za účelové.
Eva Wernerová, 1. obvod, Strana zelených
Chcela som dať možnosť pripraviť podrobnejšie materiály k rozsahu a charakteru tohto sortimentom pre mesto určite zaujímavého zariadenia. Žiadala som napríklad zapracovanie zeleného koridoru do lokality, ktorý by mal rámovať v zmysle stratégie mesta západnú stranu Piešťan. Je škoda, že takáto štúdia so širšími väzbami územia napr. ekologického, dopravného charakteru a podobne nie je spracovaná vopred, aby malo mestské zastupiteľstvo dostatok informácií predtým než investora, aký sa s ponukou stoviek pracovných miest nevyskytuje často, definitívne zamietne.

Poslanci, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI


Ján Ranostaj, 2. obvod, Smer-SD
Chcem, aby OBI prišlo, no radšej by som bol, keby stavalo na mieste smetiska na severe Piešťan. Tam by to bolo, čo sa týka dostupnosti, rovnako dobré, ako na plánovanej lokalite a navyše by došlo k rozšíreniu sortimentu občianskej vyba-venosti na severe, ktorý je najviac zanedbávaný.
Jozef Jambor, 1. obvod, KDH
Zámeru spoločnosti OBI hovorím „áno", no ide mi o vyváženosť centier v súvislosti so starými Piešťanmi. Nech ide investor tam, kde sa to žiada z pohľadu obyvateľov starých Piešťan a nového sídliska na Čachtickej ulici.
Eva Kolláriková, 3. obvod, Smer-SD
Vítam skutočnosť, že firma OBI chce umiestniť svoje obchodné centrum v Piešťanoch. Musí tak urobiť však v súlade s platným územným plánom. Keďže požadované umiestnenie obchodného centra OBI nie je v súlade s platným územným plánom, nepodporila som snahu o zmenu územného plánu, ktorá by znamenala záber ornej pôdy. V Piešťanoch je dostatok lokalít, ktorej by firme OBI vyhovovali v súlade s jej zámerom a platným ÚP. Verím, že jej predstavitelia to zoberú do úvahy.
Pavol Tapušík, 1. obvod, SDKÚ-DS
Som za výstavbu predajne OBI, ale v lokalite starých Piešťan. Tu je slabá sieť predajní a rovnako dobrý prístup z diaľnice.
Mária Gašparíková. 4. obvod, SDKÚ-DS
O dôvodoch svojho postoja sa odmietla vyjadriť.

Helena Kiššová, 1. obvod, nezávislá

Som za sever Piešťan, tam chýba občianska vybavenosť. Podporila by som projekt, keby firma mala záujem stavať v okolí letiska, kde takýto projekt, vrátane detského ihriska, chýba. Inak mi je OBI sympatickou firmou, pretože ponúkla komplexné služby, vybrala si však zlú lokalitu.
Iveta Babičová, 3. obvod, SDKÚ-DS
Sú lepšie lokality, no ani proti tej vybranej nemám námietky. Kým však neuvidím projekt južného obchvatu, nemôžem hlasovať „za". Za zmenou územného plánu treba vidieť zmenu ceny pozemkov, ktoré bude musieť TT SK vykúpiť ako budúci investor obchvatu.

Poslanci, ktorí hlasovali PROTI


Katarína Cibulková, 4. obvod, SDKÚ-DS
Som rada, že si spoločnosť OBI vybrala Piešťany, no mala skôr konzultovať zámery mesta a územný plán.
Martin Valo, 3. obvod, Smer-SD
Sme kúpeľné mesto a odporúčal som spoločnosti, aby obchod postavili tam, kde to je vyhovujúce.
Mária Beňová, 2. obvod, Smer-SD
Som proti zmenám územného plánu. Nie som proti OBI.
Jana Bartošová 4. obvod, SDKÚ-DS
Z hľadiska trvaloudržateľného rozvoja mesta Piešťany nie je správne používať úrodnú ornú pôdu v extraviláne v časti Remíza, keď v intraviláne mesta máme na to plochy určené územným plánom v rôznych lokalitách a výmerách. Napríklad: zanedbaný trvalý trávnatý porast oproti letisku – bývalé smetisko, opustené areály ako je Chirana, Mlyny, Tvorba a Semiconductor, ďalej bývalé sklady zeleniny oproti Empirii a sklady oproti Kauflandu.
Eliška Gocká, 4. obvod, nezávislá

Počas rokovania som zvážila všetky okolnosti pre a proti. Ide mi o to, aby každá časť Piešťan mala rovnaké podmienky a na severe nemáme nič. Všetky reťazce chcú ísť na najvýhodnejšie miesto. Investor vedel, že kupuje ornú pôdu a postavil nás pred hotovú vec – zmeniť územný plán mesta. Jeho konanie je neseriózne.

Milan Gajdoš, 2. obvod, Smer-SD
Územný plán radíme medzi základné „zákony mesta“, ktoré sa rodia v zložitej debate odborníkov a občanov. Považujem ho za značne liberálny. Vytvára dosť priestoru na kreativitu. Zo skúsenosti najmä rakúskych, nemeckých a švajčiarskych miest vyplýva, že čím sú územné plány mesta konzervatívnejšie a presnejšie, tým sú mestá charakteristickejšie a majú vlastného ducha a pocit čistoty a krásy. Skúste porovnať architektonický chaos brazílskeho Sao Paula napríklad s kúpeľným mestom Baden Baden a sami si zodpoviete otázku, čo je lepšie.
Obchodné siete a takisto aj výrobné firmy sú v meste vítané a verím, že aj oni chápu potrebu spoludotvárať charakter Piešťan a ctiť si potreby ich občanov. Preto architekti v budúcnosti budú iste viac prihliadať aj na tento základný dokument mesta a nebudú občanov stavať do úlohy štatistov pri pohľade na developerské aktivity. Verím, že si OBI v Piešťanoch nájde svoje miesto, takisto ako si ho našli aj iné obchodné siete.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 4. marca 2024
Meniny má Kazimír, zajtra Fridrich