Za zrušením patchworku sú peniaze

  • Nezaradené
  • 17. februára 2009, 12:11
  • Autor:V. Dusíková

Na tému patchwork a ukončenie pôsobenia klubu žien v priestoroch Mestského kultúrneho strediska sme sa porozprávali s jeho riaditeľkou Martou Jurčovou.

Uveďte dôvody, prečo Klub patchworku musel zmeniť priestory?
– V roku 2005 vznikol Klub patchworku pri MsKS. Vznikom tohto klubu chceli sme dať priestor ženám, aby sa naučili šiť, a zároveň použiť nepotrebný materiál v domácnosti, ktorý sa dal ešte využiť (nepotrebné oblečenie, závesy, prestierania…).
Za tie roky sa veľa naučili a zhotovovali krásne výrobky. Dôvodom ukončenia klubu bolo okrem iného i platenie lektorky, zabezpečenie priestorov, ktoré nám spôsobili to, že miestnosť potrebujeme na prenájom platených akcií a jazykových kurzov, ktoré MsKS zabezpečuje. Okrem toho tam musel byť prítomný i zamestnanec MsKS.
Nebola uzatvorená žiadna dohoda, dokedy tento klub bude u nás v činnosti. O ukončení činnosti klubu bola lektorka včas upozornená. O ukončení som ju informovala osobne na koncoročnej výstave patchworku.
Prečo sa koncoročná výstava patchworku z pôvodne sľubovaného týždňa scvrkla na necelé štyri dni?
– Bolo mi ľúto, že táto výstava musela byť z prevádzkových dôvodov skrátená. V čase, keď bola uskutočnená výstava, poriadalo MsKS neplánované podujatie, ktoré sa každoročne uskutočňuje v Dome umenia. Dom umenia bol v tom čase v rekonštrukcii, tak sa toto podujatie konalo v KSC Fontána.
Bolo to vystúpenie zahraničných speváckych zborov pod názvom Vianočné impresie. Recepciu, ktorá bola pripravovaná pre asi 250 hostí v priestoroch foyera vo Fontáne, kde bola výstava patchworku, nebolo možné zabezpečiť priestorovo pre tieto dve podujatia naraz.
Ktoré záujmové združenia, krúžky a organizácie a ako často využívajú priestory Malej scény?
– Priestory MsKS využívajú všetky organizácie, kluby, ktoré majú žiadosť, prípadne uzatvorenú dohodu a platia prenájom podľa cenníka MsKS.
Prečo bol kúpený šijací stroj pre činnosť klubu, keď následne Klub
patchworku musel odísť z MsKS?

– Šijací stroj nebol zakúpený iba na účely klubu, ale na potreby MsKS. Tak ako napríklad i kosačka a údržbu trávnika v okolí MsKS nám robia pravidelne SMP.
Ak bolo dôvodom skončenia spolupráce i to, že raz do mesiaca tam musela byť pracovníčka MsKS, ktorá odomykala a zamykala, nedalo sa to vyriešiť inak – napríklad požičaním kľúčika zodpovednej osobe? Alebo dohodou o hmotnej zodpovednosti s vedúcou krúžku alebo úpravou príslušnej právnej normy týkajúcej sa prevádzkovania kultúrneho strediska?
– Priestory MsKS nemôžu byť poskytnuté žiadnej fyzickej i právnickej osobe bez prítomnosti zamestnanca MsKS. Po každej akcii zamestnanec kóduje budovu, ktorá je strážená MsP.
Každý zamestnanec má svoj kód, ktorý nepozná iná osoba a za ktorý je zodpovedný. Hmotnú zodpovednosť s osobou, ktorá nie je pracovníkom MsKS, nemôže štatutár uzatvoriť. Ale to má predsa každý vedieť.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 14. júna. Tento deň je Svetovým dňom darcov krvi. V roku 1934 sa v Piešťanoch narodil športový…
  • 14.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 13. júna. V roku 1934 sa vo Veľkých Kostoľanoch narodil spisovateľ Jozef Pavlovič. Meniny má Anton.
  • 13.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 14. júna 2024
Meniny má Vasil, zajtra Vít