Poľovná zver v našom regióne – Kačica divá

  • Nezaradené
  • 17. februára 2009, 13:08
  • Autor:Peter Tekula

Kačice sú zoologicky zatriedené do radu zúbkozobce a patria medzi najvýznamnejšie druhy vodnej úžitkovej pernatej zveri. V poľovníckej praxi sa zaužívalo delenie kačíc podľa niektorých anatomických a morfologických znakov do troch skupín – kačice plávavé, kačice potápavé a kačice potápače.

Medzi kačice plávavé patrí kačica ostrochvostá, kačica chrapľavá, kačica chrapkavá, kačica divá, kačica chrípľavá, kačica hvízdavá, kačica lyžičiarka a húska pestrá. Medzi kačice potápavé patrí chochlačka sivá, chochlačka bielooká, chochlačka vrkočatá, hlaholka severská a hrdzavka potápavá. Medzi kačice potápače patrí potápač malý, potápač prostredný a potápač veľký.
Najväčšie zastúpenie u nás má kačica divá. Kačica divá produktivitou diviny patrí medzi významné druhy úžitkovej pernatej zveri. V našich poľovných revíroch sa nachádzali vždy vysoké stavy kačice divej. Zasahuje od nížin až do predhorí a vo vhodných podmienkach sa vyskytuje i vo vyšších polohách.
Hmotnosť dosahuje 850-1500 gramov. Káčer je približne o štvrtinu ťažší ako kačica. Kačica divá žije v pároch, hoci káčer sa o potomstvo nestará. Párikovanie začína v októbri-novembri. V marci dochádza k páreniu, ktoré je pomerne hlučné a predchádza mu intenzívny tok.
Samica sa po spárení uchýli na skryté miesto a tu znáša do plytkej jamky 8-15 vajec. Hniezdo býva umiestnené na zemi v tŕstí, v porastoch burín, žihľavy, pri kmeňoch stromov, na svahoch, často na stromoch, v rázsochách vetiev, na šikmých konároch, na stohoch slamy, v bútľavinách, vo vtáčích búdkach a podobne. Inkubácia trvá 22-26 dní.

Na vajciach sedí iba samica. Po opustení hniezda zakrýva vajcia vlastným perím, ktoré si natrhá z podbrušia. Hniezdo býva niekedy vzdialené od vody aj niekoľko sto metrov. Káčatá sa liahnu naraz. Kačica ich odvádza k vode, kde sa zdržiavajú až do doby, keď sú schopné lietať.

Káčatá sa živia vodným hmyzom, larvami a najrozličnejšou bielkovinovou potravou živočíšneho pôvodu. Sú závislé na kačici, ktorú všade nasledujú. Schopnosť lietania získavajú v ôsmom týždni života. Káčery sa v čase hniezdenia zdržujú v kŕdľoch a na výchove mláďat sa nepodieľajú.

Zvláštnosťou pri kačici divej je výmena peria. Drobné obrysové perie mení dva razy do roka. Na jar aj káčery preperujú do letného operenia, ktoré je farebne podobné opereniu kačíc. Majú ale viacero znakov, podľa ktorých sa dá káčer odlíšiť, napr. krídelné krovky sú bledé, jednofarebné.
Letné operenie káčat je podobné samiciam. V septembri-októbri kačice divé pŕchnu do svadobného šatu, v ktorom pretrvajú až do jari. Veľké perá – letky – pŕchnu kačiciam tak, že približne v júli až v auguste letky kačice menia naraz. V tom čase strácajú schopnosť letu, ktorú nadobúdajú po narastení letiek v druhej polovici augusta.
V jesennom a zimnom období sa u nás vyskytujú kačice severských populácií. Naše populácie sa posúvajú ďalej na juh. Pri zamrznutí stojatých vôd sa koncentrujú na tečúcich tokoch. Často v tisícoch odpočívajú na ľade. Za potravou zalietajú na polia. Dospelé jedince dávajú prednosť rastlinnej potrave. Živia sa obilninami, kukuricou, konzumujú veľké množstvá semien burín, ktoré nachádzajú v hojnom množstve aj priamo na brehoch vodných tokov.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 9. decembra. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti korupcii. Meniny má Izabela.
  • 08.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 11. decembra. Tento deň je Medzinárodným dňom vysielania pre deti a Medzinárodným dňom hôr. Meniny má Hilda.
  • 10.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 10. decembra. Tento deň je Dňom ľudských práv. Meniny má Radúz.
  • 09.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 11. decembra 2023
Meniny má Hilda, zajtra Otília