Piešťanskí stavitelia: J. Činčera a I. Grebenik

  • Nezaradené
  • 17. februára 2009, 12:59
  • Autor:Ľubomír Mrňa

PIEŠŤANY – Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

Oba piešťanské mosty ponad Váh postavili za prvej ČSR a stavali ich predvídavo a solídne. Až doposiaľ nebolo nutné nahradiť ich novými. Krajinský most je starší a ešte stále zvláda, hoci s obtiažami, celú záťaž motorových vozidiel, ktorá sa voči dobe, keď sa staval, medzičasom zmnohonásobila.
Na 468. strane druhého zväzku Súpisu pamiatok na Slovensku (1968) sa možno dočítať: „Krajinský most cez Váh v Piešťanoch je konštruktívne rozdelený na 7 polí (6 polí po 29 m, stredné pole v plavebnom otvore 59 m svetlosť).
Dva horné hlavné oblúky upnuté do pilierov nesú zavesenú vozovku z doskových brvien, v ostatných poliach spočíva vozovka na plných spodných klenbách, upnutých do pilierového muriva. Projektanti dr. ing. Činčera a ing. I. Grebník.
Stavba ukončená r. 1932." Nie je zámerom recenzovať výstižnosť popisu parametrov a technického riešenia mosta a tobôž unavovať čitateľa definíciami vešadlovej a vzperadlovej konštrukcie. Obaja autori mosta si však pozornosť zaslúžia. A zaiste si zaslúžia uznanlivé pripomenutie i mená realizátorov návrhu: Müller a Kapsa.
Heslo v druhom zväzku Slovenského biografického slovníka (1987), ktoré sa, mimochodom, opiera i o citovaný text v Súpise pamiatok na Slovensku, koriguje chybnú podobu priezviska jedného z autorov (Grebník) na Grebenik, pričom uvádza aj viaceré, i dôležité i zaujímavé, údaje, ktoré dodávajú postave tohto spolukonštruktéra mosta náležitú plastiku.
Ivan Grebenik sa narodil 13. novembra 1891 vo vtedajšom cárskom Rusku, vraj v obci Červona Sloboda (Súpis pamiatok uvádza názov rodiska Čerkassi), rodičom Ivanovi Tichonovičovi a Praskovji Kuzmovne Grebenikovcom, ako jedno zo siedmich detí. Roku 1920 dal pred sovietskou skutočnosťou prednosť emigrácii; do roku
1923 študoval na Stavebnej fakulte Českého vysokého učenia technického (ČVUT) v Prahe a tam získal inžiniersky titul.
Slovenský biografický slovník (SBS) špecifikuje i jeho profesijnú špecializáciu: architekt. Medzi Grebenikovými prácami sa spomína aj rekonštrukcia vojnou zničeného mosta cez Dunaj medzi Bratislavou a Petržalkou (neskôr sa začal nazývať Starý most), na ktorej v rokoch 1945 -1946 mal, on emigrant, spolupracovať so sovietskymi odborníkmi. Zomrel 17. októbra 1979 v Bratislave.
Zatiaľčo voči Ing. Ivanovi Grebenikovi bol biografický slovník primerane všímavý, jeho partnera pri návrhu Krajinského mosta, českého mostného odborníka a roky užitočného pracovníka Referátu verejných prác v Bratislave, Dr. Ing. Josefa Činčeru akosi obišiel. V roku 1939, keď sa vedúca garnitúra nového štátneho útvaru zbavovala aj „nepotrebných" neslovenských odborníkov, musel opustiť Slovensko a odsťahoval sa do Prahy. Zišiel z očí…
Základný kameň cestného Krajinského mosta položili 27. januára 1930, v prevádzke je od 1. januára 1932. Neúnavný, v roku 2008 zosnulý popularizátor piešťanskej minulosti, pán Vojtech Anderle nezabudol prízvukovať, že most bol jedným z vybudovaných nových objektov, ktoré Piešťanci pomenovali po prvom prezidentovi slobodnej republiky T. G. Masarykovi.
Kladivom vytvarovaná rana v betónovej ploche, viditeľná na vnútornom líci výklenkovito upraveného a výškove zdôrazneného úseku poprúdového zábradlia oproti prípojnej ceste z Kúpeľného ostrova, pripomína umiestnenie dedikačného nápisu. Prezentácia vzťahu k dejinám môže mať očividne i takúto podobu.
Železobetónový Krajinský most – svojho času majstrovské dielo inžinierskeho staviteľstva – sa v dobe vzniku zaiste honosil dajakým významným československým primátom, ale odvtedy čas pokročil. Zostalo mu aspoň miesto medzi národnými kultúrnymi pamiatkami SR, označené číslom 2346/0. Ktohovie dokedy? Také miesto je až príliš nechránené, len neveľmi zaväzuje k rešpektu.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 8. júna. Tento deň je Dňom najlepších priateľov a Medzinárodným dňom oceánov. Meniny má Medard.
  • 07.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 8. júna 2023
Meniny má Medard, zajtra Stanislava