Piešťanskí stavitelia: A. LEITERSDORF

  • Nezaradené
  • 3. februára 2009, 11:20
  • Autor:Ľubomír Mrňa

PIEŠŤANY – Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

Na strane 210 medzivojnového časopisu Forum VI.-VII./1931, pod nadpismi HAUS MG. PH. METH „VIL-LA CLARA" a HAUS DR. MÜLLER, sa možno (vo voľnom preklade) dočítať o dvoch známych piešťanských budovách:
„Trojuholníková parcela, ako i veľký stavebný program si vyžiadali veľmizovreté pôdorysné riešenie. Aj toto stavebné miesto leží na najfrekventovanejšej ceste Kúpeľného parku a táto poloha urobila žiaducim zriadiť tu obchody. Zadná časť prízemia a dve vyššie podlažia poskytujú priestor pre lekárske ordinácie a popritom umožňujú ubytovať 34 pacientov.
Obytné prízemie leží cca 1,7 m vyššie ako obchodné miestnosti a v polosuteréne pod ním je jedáleň, prípravne, kuchyňa a príslušné vedľajšie priestory. Strecha je vytvorená ako strešná terasa. Rok výstavby 1928. Stavebná firma: Spojená stavebná účastinárska spoločnosť." Toľko k objektu Klára.
O Dome Dr. Müllera, ktorý medzičasom pomenovali Hron, nepodpísaný autor textu informuje: „Vybudovaný roku 1927. Značne veľký stavebný program si vyžiadal takmer úplnú zástavbu malej parcely. Požadovali sa: lekárska ordinácia, izby pre cca 22-25 pacientov s dennou miestnosťou (halou) a dva kompletné päťizbové byty s bohatými vedľajšími priestormi; splnenie požiadaviek bolo umožnené tým, že dom oddeľoval od susednej Vily Klára iba požiarny múr a okrem toho obe budovy mali spoločný dvor.
Stavebný program vyžadoval aj vytvorenie plochej strechy, aby sa pacientom umožnilo slnenie. Dom vybavili plným komfortom a stal sa predchodcom moderných vilových stavieb, ktoré sa následne v parku stavali. Realizovala Spojená stavebná účastinárska spoločnosť." Pisateľ uvádza aj meno autora oboch moder-ných budov: Arch. A. Leitersdorf. Ako vidieť, miesto úplného krstného mena je len iniciálka.
V archíve piešťanského stavebného úradu sa zachovali dva nerealizované projekty z augusta 1927, vyhotovené na opísané objekty iným projektantom: domácim architektom Gejzom Gerendayom. Od Leitersdorfovho progresívneho pojatia sa výrazne odlišujú nepriebojnou poplatnosťou strnulej tradícii, navonok zreteľnou najmä v stvárnení fasád a v návrhu zložitých šikmých striech.
Stojí však za povšimnutie, že úspešný Leitersdorf prevzal do svojho uskutočneného návrhu z Gerendayovho registra výrazových prostriedkov valcovitý arkier a umne ho umiestnil na uličné priečelie Domu Dr. Müllera (do Pribinovej ulice).
Z novembra 1927 pochádza projekt trojpodlažného obytného domu s obchodnými miestnosťami na Masarykovej (dnešná Winterova) ulici č. 6, ktorý stavala bratislavská Spojená stavebná účastinárska spoločnosť na objednávku Júlie Rihovej v roku 1928. Avšak Klára a Hron – aj keby tento dom neexistoval – samy bohato stačia na uchovanie dobrého mena autora.
Patria k najlepším, naj priebojnejším a kvalitou realizácie aj najsolídnejším architektonickým dielam medzivojnového obdobia v Piešťanoch. A nech už sa ich poslanie v priebehu času akokoľvek menilo, právom sa radia medzi nespochybniteľné pamätihodnosti mesta. Vilu Klára, nesúcu meno manželky stavebníka budovy PhMr. Jozefa Metha, tragické udalosti povýšili na pomník sui generis nielen samotnej Kláry Methovej, ale celej trojčlennej rodiny, ktorú pohltil holokaust.
Obe budovy, stojace „na najfrekventovanejšej ceste…" sú nepretržite dostatočne na očiach a ľuďom je o nich i čo-to známe. S ich autorom je však všetko celkom ináč. Nielenže sa vytratil z piešťanského zorného poľa, ale situácia sa javí tak, ako by ho vôbec nebolo. V poznaní Leitersdorfovho bytia nie je len medzera, ale rovno dokonalé prázdno. Prázdno i na mieste najzákladnejších faktov, ktoré legitimizujú bytie.
Doposiaľ všetky stopy, vedúce k nádejne príbuzným menám, od Lajtu (v rôznych pravopisných podobách) po Leitersdorfera, ktoré údajne mal v istej dobe používať, sa ukázali ako zavádzajúce. Ktovie, či silné investigatívne družstvo, zložené z nositeľov takých mien, ako Holmes, Maigret, Poirot, Colombo, doplnené hoci aj o otca Browna, by dokázalo uspieť v hľadaní? Zatiaľ nám zostáva povinnosť poďakovať sa všetkým, čo sa, hoci neúspešne, usilovali objaviť dajaký oporný bod, ktorý by dovolil začať postupne snímať rúško zahaľujúce osud človeka.
Treba veriť, že doterajší neúspech bude neodolateľnou výzvou pre kohosi, koho lákajú tajomstvá archívov, matrík, kroník a vôbec všetkého, od čoho bežného človeka odrádza hrubá vrstva cez dlhé desaťročia nasadaného dejinného prachu. Veriť, že architektovi A. Leitersdorfovi raz niekto doplní meno, navráti tvár…

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 1. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom detí a Dňom za správne rozhodnutie. Vo Vrbovom sa v…
  • 31.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Služby mesta Piešťany (SMP) od 29. mája opravujú vozovky miestnych komunikácií. Opravy budú prebiehať vždy striedavo na oboch stranách vozovky,…
  • 31.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 2. júna 2023
Meniny má Oxana, Xénia, zajtra Karolína