Poľovná zver v našom regióne – muflónia zver

  • Nezaradené
  • 27. januára 2009, 14:17
  • Autor:Peter Tekula

Donedávna sa všeobecne usudzovalo, že muflón pochádza z Korziky, Sardínie a Cyprusu, avšak nové zoologické výskumy dokazujú, že muflón je najpravdepodobnejšou zdivenou formou primitívnej domácej ovce z Malej Ázie. Nech je to s pôvodom muflónov akokoľvek, dnes je to obľúbená poľovná zver.

Na Slovensko sa dostal muflón v roku 1868 voľne do prírody zo zvernice v Jelenci pri Nitre. V súčasnosti už žije nielen vo zverniciach, ale aj voľne najmä v južných oblastiach západného a stredného Slovenska, kde obýva kamenisté terény listnatých a zmiešaných lesov pahorkatín. Nemá rád vlhké lokality s mäkkou pôdou a oblasti s vysokou snehovou pokrývkou.
Tvarom tela a postavou sa muflón podobá domácej ovci, s ktorou sa môže veľmi ľahko skrížiť. Dĺžka jeho tela dosahuje 130 cm, chvostíka 10 cm a hmotnosť až 60 kg. Ovce sú výrazne menšie ako barany, ktoré majú nápadne vrúbkované rohy, ktoré muflóniciam takmer vždy chýbajú. Letná srsť je krátka hrdzavohnedá, s tmavším odtieňom na chrbte. Svetlá je len kresba okolo nosa, brucho, zrkadlo a dolná časť končatín. Barany majú na bokoch svetlé sedlo, tzv. čabraku. Zimná srsť je hustejšia a tmavšia a baranom navyše vyrastá na krku hriva, tzv. rúno.
Ruja muflónov trvá od októbra do novembra a barany počas nej urputne bojujú o ovládnutie samíc. Po 22 týždňovej gravidite sa muflónica od čriedy oddelí, aby niekde v úkryte porodila jedno-dve mláďatá. Muflónia zver žije po celý rok v čriedach, ale staršie barany tvoria menšie skupinky alebo žijú dokonca samotársky. Čriedu vedie staršia muflónica, ktorá je ostražitá a v prípade nebezpečenstva varuje ostatných členov čriedy akýmsi hvizdnutím. Normálnym dorozumievacím hlasom je bečanie.
Potrava muflónej zveri zahŕňa najrôznejšie druhy bylín a tráv, poľnohospodárske plodiny, listy, výhonky, semená a kôru lesných drevín. Ako poľovnú zver možno muflóniu zver loviť od 1. septembra do 31. decembra, ale vo zverniciach aj od 1. augusta do 31. januára.
V našom okrese sa muflónia zver začína značne udomácňovať. Keď v minulosti sa vyskytovala len v oblasti Malých Karpát (Chtelnice a Vrbového), dnes sa jej stavy evidujú aj v poľovných revíroch okolo Vrbového, Prašníka, Kočína, Dolného Lopašova, Chtelnice a v ostatnom čase aj v poľovných revíroch okolo Moravian nad Váhom a Hubiny. Normované kmeňové stavy sú stanovené na náš okres v počte 61 ks, ale ich skutočné stavy sú oveľa vyššie, čo potvrdzujú aj výsledky lovu tejto zveri. V roku 2003 sa ulovilo v našom okrese 37 a v roku 2005 už 77 muflónov. Pri opatrnosti a plachosti tejto zveri je to veľký nárast a náš predpoklad je, že stavy sa budú i naďalej zvyšovať. Táto zver našla v poľovných revíroch nášho okresu ideálne podmienky, a keďže aj prikrmovanie počas zimy je zo strany poľovníkov na profesionálnej úrovni, veríme, že tento druh sa nám podarí zachovať vo voľnej prírode a dosiahneme tak bohaté druhové zastúpenie zveri v našich lesoch.
Peter Tekula

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 3. júna. Vo Vrbovom sa v tento deň v roku 1926 narodil dôstojník Anton Muržic. Meniny má…
  • 02.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 4. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom nevinných detských obetí agresie. Meniny má Lenka.
  • 03.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 4. júna 2023
Meniny má Lenka, zajtra Laura