Piešťanskí stavitelia: GEJZA GERENDAY

 • Nezaradené
 • 27. januára 2009, 11:00
 • Autor:Ľubomír Mrňa

PIEŠŤANY – Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

V Piešťanoch ho každý oslovoval „pán architekt", a hoci sa nevie, akým štúdiom tento titul nadobudol, je isté, že sám sa s ním stotožňoval, podpisoval ním svoje návrhy a nedehonestoval ho.
Spoľahlivých dokladov o Gerendayovej existencii je poruke iba toľko, koľko je, a to nie je akurát veľa. Narodil sa, nevedno kde, roku 1884 alebo 1885. Rovnako nevedno, čo a kedy ho privialo do Piešťan. Údajne až do smrti býval v dome na Vajanského ulici č. 8. V novom bydlisku mal zrejme predpoklady na dobré uplatnenie a on sa aj zhurta začal angažovať – v oblasti športu.
„Už dňa 10. 4. 1910 stál pri zrode Piešťanského športového klubu" (Osobnosti mesta Piešťany 2). Korene jeho renomé (či už dátum súhlasí alebo nie) boli teda v športe. Avšak, ak retrospektíva športového diania pred polovicou dvadsiateho storočia ho radí medzi „prominentné osobnosti vtedajšieho piešťanského športového života", načim dodať, že športový funkcionár Gerenday bol súčasne uznávanou postavou miestneho architektonického diania.

„V 20-tych rokoch 20. storočia sa podieľal na realizácii Scheimovitzovho domu (Beethovenova 18), sanatória dr. Öst(e)reichera na Winterovej 39, domov pre stavebníkov Dr. Adlera a Komlósa na Teplickej 42 a 48, Ž. Kohna na Nitrianskej, J. Justovej na Rázusovej, Š. Poláka na rohu Kukučínovej a Royovej, Reichmanna na rohu Šafárikovej a Štúrovej, Vile dr. Šolta (dnes Vila Dr. Lisku) na rohu Štefánikovej a Štúrovej, evanjelickej fary Pod Párovcami a dnes už zlikvidovanej Červenej veže na Rádiovom vŕšku (1929)." Isteže, publikácia Osobnosti mesta Piešťany nezahrnula celý rozsah architektovho diela.
Prvé časopisecké predstavenie návrhu Červenej veže vyšlo v bratislavskom časopise Forum (1931, č. 6-7, s. 213) po nemecky. Autor strohého textu, zašifrovaný do značky B. Sz., o realizácii napísal: „Účelné tvary tejto železobetónovej stavby sú harmonicky vsadené do prostredia. Bola snaha vytvoriť v najtesnejšej blízkosti kúpeľného miesta vyhliadkovú rozhľadňu…"
Navrhoval rodinné domy a vily, nájomné bytové domy i penzióny; bytové domy mávali na prízemí obchody. So zanietením riešil zadania na nárožiach, ktoré mu dovoľovali zaobľovať steny a rôznymi úpravami upútavať pohľady z viacerých smerov. Len v rozmedzí štyroch plodných rokov 1925 – 1928 stihol vyhotoviť prinajmenej 11 projektov, ktoré zväčša neodkladne uskutočňovali také stavebné firmy ako Pittel & Brausewetter, J. Berta & A. Kováč, A. Pflügler a spol. i iné. Také štedré roky sa však v budúcnosti viac neopakovali, ale on z akéhosi neznámeho dôvodu nehľadal príležitosti na realizáciu mimo Piešťan.

Vynaliezavosť, s akou vytváral arkiere, ich tvarová rozmanitosť, nápaditosť kompozície, schopnosť kombinácie viacerých prvkov si zaslúži obdiv. Arkiere valcové i hranolové, na rovnej alebo oblej stene, na nároží, arkiere na jednom poschodí alebo prebiehajúce dvomi poschodiami, sólo či vo väčšom počte, samostatné alebo spriahnuté balkónom či balkónmi do akejsi sústavy, oživujú fasády a ozvláštňuj ú interiér. Budovy s arkiermi pôsobia ako charakteristické orientačné prvky uličných priestorov, ktorých sa stali súčasťou. Pre Piešťany nadobudli hodnotu kultúrneho dedičstva.
Keď v osemdesiatych rokoch uvoľňoval miesto pre hotel Satelit dvojposchodový puristický obytný dom s obchodmi na prízemí, ktorý Gejza Gerenday projektoval roku 1928 pre klientku Júliu Justovú (Rázusova – pôvodne Republikánska – ulica č. 7852/28), ospravedlňovala jeho asanáciu vidina získania náhrady vyššej kvality.
Červená veža zanikla začiatkom deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia bez splnenia takejto podmienky. Jej zničenie svojím spôsobom predznačilo vyhliadky, ba rovno osud ďalších Gerendayových diel. Výsledok, blízky výsledku zničenia Červenej veže, prezentuje nárožný, pôvodne Reichmannov dom (1927 -1929) na styku ulíc Štúrovej a Šafárikovej, ktorý zasiahla „modernizácia"
po roku 2000. O čosi šetrnejšie sa postupovalo pri prestavbe nárožného domu na styku ulíc Royovej a Kukučínovej. Úpravy poznamenali aj bývalú evanjelickú faru na ulici Pod Párovcami č. 5. Zdá sa, že zostáva už iba otázkou času, kedy sa endemický fenomén gerendayovskej architektúry nadobro vytratí z piešťanských uličných priestorov.
Návrhom penziónu Erna (1928 -1930), uskutočneným v atraktívnej nábrežnej lokalite na okraji mestského parku medzi novogotickou Kúpeľnou kaplnkou a eklektickým hotelom Slovan, sa Gerenday začlenil do radov autorov šiestich budov vonkoncom neprogramovanej „plenérovej expozície" medzivojnovej architektúry. V tomto zoskupení reprezentoval, mimochodom, nie sám, tradicionalistický prúd. Na počudovanie, Ernu neobohatil arkierom.

Azda s výnimkou Červenej veže a evanjelickej fary, Gerendayovu klientelu tvorila výlučne stredná podnikateľská vrstva, vrátane miestnych lekárov. Zákazníkom zrejme zvlášť záležalo na výhodnosti utilitárnej stránky ich investície, nuž, a pán architekt sa usiloval (a zrejme i dokázal) im uspokojivo vyhovieť.
Gejza Gerenday sa neoženil, nezanechal potomkov a nič sa nevie o jeho ďalšej rodine, nemal blízkych spolupracovníkov, pamätníci už s veľkou pravdepodobnosťou nežijú a nehojné archívne dokumenty sú tiež iba také, aké sú. V matrike zosnulých mesta, ktoré sa preslávilo liečením reumatických chorôb, je zaznamenané, že zomrel 16. mája 1944 vo veku 59 rokov, paradoxne, na chronický reumatizmus! Hrobu niet.

0 Shares

Najnovšie správy

V tomto aj v minulom týždni majú študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej povinnú prax. Prvák David Štefo z Piešťan, ktorý…
 • 30.05.2023, 10:21
 • Tip na výlet / Piešťanský týždeň / Mladí dnes / Kraj
Služby mesta Piešťany (SMP) od 29. mája opravujú vozovky miestnych komunikácií. Opravy budú prebiehať vždy striedavo na oboch stranách vozovky,…
 • 31.05.2023, 22:30
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 1. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom detí a Dňom za správne rozhodnutie. Vo Vrbovom sa v…
 • 31.05.2023, 22:30
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je streda 31. mája. Tento deň je Dňom otvárania studničiek a Svetovým dňom bez tabaku (WHO). Meniny má Petronela,…
 • 30.05.2023, 22:30
 • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 1. júna 2023
Meniny má Žaneta, zajtra Oxana, Xénia