Poľovná zver v našom regióne

  • Nezaradené
  • 15. januára 2009, 10:31
  • Autor:Peter Tekula

Vlasťou danielej zveri je oblasť okolo Stredozemného mora, najmä južná Európa a Malá Ázia. U nás sa spočiatku chovala iba vo zverniciach, no od minulého storočia žije v mnohých regiónoch. S cieľom zlepšiť jej trofejovú kvalitu sa k nám doviezlo veľa vynikajúcej zveri z Maďarska.


Danielia zver má rovný chrbát bežca, podobne ako jelenia. Tvar jej tela sa mení vekom. Daniel má hmotnosť 50-90 kg, danielica 30-50 kg, je teda podstatne menšia ako jelenia zver, ale má nápadne dlhší chvostík. Parohy daniela nie sú zakončené korunou ako u jeleňa, ale širokou lopatou.
Sfarbenie danielej zveri je žlto až červenohnedé s pozdĺžnym tmavým pásom na chrbte a s bielymi bodovými škvrnami na bokoch tela, ktoré sú usporiadané v pozdĺžnych radoch. Spodok chvosta a jeho okolie je biele. V zime je danielia zver sivohnedá, biele škvrny sú nenápadné a strácajú sa.

Mladým danielikom začínajú vyrastať prvé ihlice bez ružíc, ale so zhrubnutou spodnou časťou už v máji-júni, teda asi vo veku jedného roka, vytĺkajú si ich v auguste, teda vo veku 14 mesiacov a zhadzujú asi vo veku dvoch rokov. Ďalšie parožie si daniele vytĺkajú v auguste-septembri a zhadzujú v máji.
Druhé parožie má stupeň šestoráka alebo osmoráka so slabými náznakmi lopatiek, a taký jedinec sa nazýva vareškárom. V ďalšom roku má daniel vytvorené malé lopatky a nazýva sa lopatkárom. V štvrtom paroží (päťročný) je daniel už lopatárom.
Danielia zver osídľuje najmä pahorkatiny južného a stredného Slovenska. Najlepšie jej vyhovujú teplé listnaté lesy, ale osídľuje aj lesy zmiešané.
Žije v čriedach oddelene podľa pohlavia. Danielia ruja trvá od polovice októbra do polovice novembra. Danielice po 32 týždňoch gravidity rodia v júni spravidla jedno, vzácne dve danielčatá. Mláďatá cicajú 3-4 mesiace a zostávajú s matkou až do jari.
Po vyrušení danielia zver spočiatku odbieha charakteristickými „kozími" skokmi, pričom vyskakuje odrazu všetkými štyrmi nohami. Daniel sa živí trávou, bylinami, letorastami, lesnými plodmi a poľnohospodárskymi plodinami. V našom okrese je zastúpená pomerne najmenej z raticovej zveri. Vyskytuje sa v okolí Chtelnice, Dolného Lopašova, Kočína a Prašníka, kde sa vykonáva aj riadený nízky lov.
Postupne sa objavila táto zver v malom zastúpení aj v okolí obcí Moravany nad Váhom a Banka. Evidované sú aj dva farmové chovy, a to v lokalite Jelenie jamy a v lokalite Banka, kde obôrka je súčasťou reštaurácie Furman. Majitelia zverníc vynaložili nemalé financie na tieto chovy a námahu celoročnej starostlivosti.
Chovatelia si zaslúžia od verejnosti obdiv a pomoc, a nie závisť a písanie hanlivých nápisov na oplôtky. Je krásne sledovať rodiny s deťmi, ale aj dospelých ľudí, ako obdivujú túto zver, s ktorou sa vo voľnej prírode len tak ľahko nestretnú.
Nie je ľahké zvýšiť stavy danielej zveri vo voľnej prírode a verte, že i u týchto chovateľov my poľovníci čerpáme rady a informácie, ako daniele chovať a zachovať pre ďalšie generácie aj vo voľnej prírode.

0 Shares

Najnovšie správy

V sobotu 22. júna začalo horieť v hoteli Eden na treťom nadzemnom podlaží. Hasiči museli evakuovať tridsať osôb, z nich dve malé deti…
  • 22.06.2024, 09:59
  • Krimi / Piešťanský týždeň / Nezaradené / Spravodajstvo
Dnes je nedeľa 23. júna. Tento deň je OSN dňom verejnej služby, Svetovým dňom hádzanej a Medzinárodným dňom detských dediniek…
  • 23.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 24. júna 2024
Meniny má Ján, zajtra Tadeáš, Olívia