Doma nám zatiaľ kúria, ale stav je vážny

 • Nezaradené
 • 14. januára 2009, 10:59
 • Autor:Viera Dusíková

Najväčším piešťanským výrobcom a dodávateľom tepla je Bytový podnik Piešťany. Teplo tu vyrábajú zo zemného plynu, kohútik je však priškrtený. Problém postavil do pozoru aj konateľov spoločnosti Jána Ballaya a Evu Kollárikovú.

Pri akom regulačnom stupni je ohrozená dodávka plynu pre domácnosti, máte zabezpečené náhradné zdroje energií?
– S veľkou pozornosťou a napätím sledujeme vývoj v dodávke plynu z Ruska na naše územie. Pretože nemáme žiadne náhradné riešenia za zemný plyn, je situácia v tomto smere skutočne vážna. V súčasnom období si náš dodávateľ, ktorým je Slovenský plynárenský priemysel, plní zmluvné množstvá. Vyhlásený stav núdze sa zatiaľ na výrobcov tepla pre domácnosti nevzťahuje.
Aký krízový scenár máte pripravený?
– Situácia závisí od dodávky zemného plynu. Či bude čiastočne obmedzená, alebo bude nulová. V prípade obmedzenia budeme musieť dodávať teplo v obmedzenom množstve i my našim odberateľom, so snahou udržať aspoň minimálny štandard. Ak bude dodávka zemného plynu nulová, naša spoločnosť vzhľadom na uvedené skutočnosti nemá žiadnu ďalšiu alternatívu na zabezpečenie výroby a dodávky tepla a TÚV.
Prečo bytový podnik znížil od januára cenu tepla?
– K zníženiu došlo z dôvodu regulácie ceny plynu tak, ako to nariadil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Zníženie sa týka iba ceny tepla pre domácnosti. Okrem toho aj náš podnik svojou investičnou politikou prispieva k zníženiu ceny tepla. Postavili sme totiž nové kotolne s modernou technológiou, zameranou na úsporu spotreby zemného plynu.
Bude to aktuálne aj v súčasnej situácii, keď máme plyn priškrtený?
– Regulácia ceny plynu potrebného na výrobu tepla pre domácnosti platí od januára až do konca decembra tohto roku. Výpadok v dodávke zemného plynu je riešený zmluvným vzťahom s dodávateľom zemného plynu a nemal by mať vplyv na zmenu rozhodnutia regulačného úradu. Z toho dôvodu by sa nemala meniť ani cena nami vyrábaného tepla.
Popíšte systém výroby a distribúciu tepla vášho podniku.
– Teplo vyrábame v tridsiatich kotolniach a dodávame ho vlastnými rozvodmi do 254 bytových domov, ale aj iných objektov. Vykurujeme napríklad školské a zdravotnícke zariadenia aj podnikateľské subjekty. Teplo vyrábame výlučne zo zemného plynu a v súčasnom období neexistuje žiadna iná alternatíva.
Koľko domácností zásobujete teplom a koľko zaň vaši odberatelia platia?
– Zásobujeme 6194 domácností. Ročná spotreba plynu na výrobu tepla a teplej vody pre všetkých našich odberateľov predstavuje objem asi osem mil. m3. Cena za 1 GJ výroby tepla pre domácnosti predstavuje tento rok čiastku 23,31 € (702,24 Sk) s DPH.
Jedným z vašich odberateľov je aj bytové družstvo, koľko tepla od vás kupujú a za koľko?
– Najväčším odberateľom tepla je Piešťanské stavebné bytové družstvo (PSBD). Tento rok družstvo plánuje odber v objeme 117 006 GJ. Cena za 1 GJ je pre všetky domácnosti rovnaká, bez rozdielu, či ide o byty v správe družstva, alebo iného správcu.
Kým sa vaše teplo dostane k bytom, dôjde počas cesty od kotolne k bytom k určitým stratám. Oplatí sa kúpiť si byt bližšie ku kotolni?
– Parametre pre kvalitu dodávky tepla, ale aj cena za teplo nezávisia od polohy bytu.
S akými problémami sa stretávate najčastejšie?
– Najväčšie problémy máme s vymáhaním platieb. Snažíme sa najskôr o dohodu s neplatičmi, ponúkame im splátkové kalendáre. Ak neplatia ani splátky, pristupujeme k vymáhaniu financií súdnou cestou, čím našim odberateľom vznikajú zbytočne vyššie náklady. V extrémnych prípadoch musíme využiť aj exekúcie.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 31. mája. Tento deň je Dňom otvárania studničiek a Svetovým dňom bez tabaku (WHO). Meniny má Petronela,…
 • 30.05.2023, 22:30
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 1. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom detí a Dňom za správne rozhodnutie. Vo Vrbovom sa v…
 • 31.05.2023, 22:30
 • Dobré ráno, Piešťany!
Služby mesta Piešťany (SMP) od 29. mája opravujú vozovky miestnych komunikácií. Opravy budú prebiehať vždy striedavo na oboch stranách vozovky,…
 • 31.05.2023, 22:30
 • Dobré ráno, Piešťany!
V tomto aj v minulom týždni majú študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej povinnú prax. Prvák David Štefo z Piešťan, ktorý…
 • 30.05.2023, 10:21
 • Tip na výlet / Piešťanský týždeň / Mladí dnes / Kraj
štvrtok, 1. júna 2023
Meniny má Žaneta, zajtra Oxana, Xénia