Aupark problém s parkovaním nevyrieši, no to ani nemal

  • Nezaradené
  • 14. januára 2009, 12:57
  • Autor:Michal Petruška

V primátorskom kresle Piešťan sedí už šiesty rok, čím je služobne najstarším primátorom nášho mesta. V polovici druhého volebného obdobia a krátko po prelome rokov sme Rema Cicutta požiadali o rozhovor.

Na ktorý z dokončených projektov, vecí či udalostí v roku 2008 ste najviac hrdý?
– Veľmi dôležité v minulom roku bolo, že sme zvládli všetky plánované úlohy v oblasti školstva, sociálnych vecí, správy majetku a vecí verejných. Niektorí ľudia si ani neuvedomujú, že dennodenne sú tieto veci zabezpečované zo strany mesta. Je to mestská doprava, bezpečnosť, polícia alebo samotné školy, čo predstavuje nemalé finančné prostriedky.
A to sme zvládli bez problémov. Čo sa týka toho, na čo sme pyšní, to sú veci, ktoré tu zostanú po nás natrvalo. V nastolenom trende za posledné roky sme v investičných akciách výdatne pokračovali. Za významný zámer, ktorý bol zrealizovaný, považujem revitalizáciu potoka Dubová a samotný kolokruh, nakoľko tieto projekty využíva veľa ľudí či už na prechádzky alebo športovanie.
Sú to investičné akcie, ktoré zabezpečovalo mesto v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, závod Piešťany. Som veľmi rád, že sa rozbehla dlho diskutovaná výstavba Auparku a myslím si, že napreduje plánovaným tempom.
Aké sú vaše priority v roku 2009?
– Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2009 sme vychádzali z dvoch obmedzujúcich faktorov, a to je finančná kríza a prechod na euro, takže sme boli prvýkrát za mojej éry trochu opatrní. Dôležité bude zlepšiť bezpečnosť dopravy na križovatkách Štúrova a Radlinského, kde sa stáva veľa dopravných nehôd a je to aj konfliktné miesto pre chodcov, ktorí prechádzajú z Prednádražia do stredu mesta a druhá križovatka je Žilinská-Mojmírova-Vodárenská-Díčova. Budeme pokračovať aj v revitalizácii ulíc od Dlhej, cez Veternú po Lodenicu, čiže uzavrieme všetky tieto trasy od stredu mesta na juh.
Klub SDKÚ navrhol neinvestovať 331 939 eur (10 miliónov Sk) do revitalizácie Dubová v úseku Veterná – Lodenica, pretože tento úsek je v okolí hotelov a využívať ho budú najmä návštevníci súkromných hotelov, a nie obyvatelia Piešťan. Poslanci navrhovali túto čiastku investovať na iné účely, napr. do stredu mesta, na Mojmírovu ulicu, mestské osvetlenie, atď. Aký je váš postoj?
– Pri plánovaní rozpočtu dávame priestor každému politickému klubu, aby si naplnil svoje volebné predsavzatia a programy. Proces schvaľovania rozpočtu bol viackolový, cez komisiu i mestskú radu. Klub SDKÚ s týmto návrhom vystúpil až na mestskom zastupiteľstve, čo bolo podľa mňa nekorektné.
Samozrejme, je to otázka názoru, tieto veci sú potrebné v našom meste, ale vychádzal som z toho, čo v tomto procese prebehlo, ktoré poslanecké kluby čo prezentovali a čo chceli vzhľadom na svoje volebné programy robiť. Vždy je to iba o konsenze a dohode 25 poslancov, resp. štyroch poslaneckých klubov. Revitalizáciu považujem za správne riešenie, pretože sa dotiahne do konca, je to osožná vec.
Piešťany sú profilované ako kúpeľné mesto i mesto cestovného ruchu a my musíme vytvárať podmienky aj pre návštevníkov tak, aby od nás odchádzali spokojní, a aby sa sem vrátili, pretože z toho plynú finančné prostriedky nielen v prospech mesta, ale aj v prospech rozvoja pre súkromných podnikateľov.
Poslanci schválili návrh poslanca Martina Vala (Smer-SD), ktorý dotáciu vo výške dvoch miliónov korún, určenú pre právnické a fyzické osoby, účelovo zaviazal. Na podporu podnikania z nej nepôjde ani koruna. V uplynulom roku však práve z nej mesto dotovalo prevádzku kúpaliska Eva. Znamená to, že Klub vodného póla už v tomto kalendárnom roku podporu nezíska?
– Vec bola predrokovaná a poslanec Valo vychádzal už z určitých dohovorov medzi poslancami, resp. predsedami poslaneckých klubov, ako postupovať pri prerozdelení finančných prostriedkov určených na dotácie. Vyšlo sa z jednej základnej zásady. Bolo potrebné povedať, koľko finančných prostriedkov ktorá oblasť dostane.
Vychádzalo sa aj z toho faktu, že Klub vodného póla ešte nemá podpísanú zmluvu s kúpeľmi o prevádzkovaní kúpaliska Eva. Pri vyhodnotení rozpočtu v prípade, že vodní pólisti uzatvoria zmluvu a budú prevádzkovať kúpalisko Eva, sa vytvorí ďalší milión korún alebo určitá konkrétna suma, ktorá bude vychádzať z podkladov na vykrytie nákladov na prevádzkovanie kúpaliska.
Predsedovia minimálne troch klubov sa dohodli, že pólisti dostanú peniaze, ale až keď budú mať zmluvu a začnú kúpalisko prevádzkovať, nemohli sme z toho vychádzať len hypoteticky.
Sme pri otázke letného kúpaliska, ktoré funguje najmä vďaka pólistom… a dotácii mesta. Nie je lepšie riešenie?
– Je to len o dohovore, prevádzkovať ho môže aj mesto, ale stálo by ho to omnoho viac finančných prostriedkov.
V októbri alebo na začiatku novembra ste boli poverený mandátom rokovať o zámene pozemkov vhodných na vybudovanie mestského bazéna. V akom je to štádiu?
– Návrh je tesne pred spustením do procesu schvaľovania v mestskom zastupiteľstve. Zatiaľ existuje len verbálna dohoda s vlastníkom pozemku, s ktorým máme záujem tento pozemok vymeniť. Predpokladám, že tento proces spustíme na druhom tohtoročnom zasadnutí zastupiteľstva. Ide o majiteľa pozemku na Hlbokej ulici.
V rozpočte máme schválené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu na tento bazén. Predpokladám, že v tomto roku dôjde k zámene a k spracovaniu projektovej dokumentácie na výstavbu bazéna v tejto lokalite.
Verbálna dohoda je v tom zmysle, že majiteľ poskytne mestu pozemky na Hlbokej a mesto mu dá pozemky nachádzajúce sa oproti Kauflandu.
Počas leta navštívil Piešťany pán Ronald McDonald, ktorý načrtol plány rozvoja letiska. Ako táto iniciatíva dopadla?
– Odvtedy sa neozval, zrejme je tento fakt poznačený finančnou krízou. Predpokladám, že toto je hlavný dôvod, prečo ďalšie rokovania s akcionármi neprebehli. Zatiaľ je to bezpredmetné.
Nepokúšali ste sa s ním skontaktovať?
– Stretol som sa s ľuďmi, ktorí s ním prišli v delegácii, zhodli sme sa na tomto spoločnom názore, bol to človek z ministerstva hospodárstva.
V lete bolo pred podpísaním kúpno-predajnej zmluvy na hotel Slovan. Viete, v akom štádiu je to teraz?
– Zrejme je to opäť spôsobené situáciou na finančnom trhu, ktorá je podfarbená aj inými dôvodmi. Dodávateľ stavby z roku 1994 podal žalobu na súd, respektíve podal žiadosť o predbežné opatrenie proti predaju nehnuteľnosti.
Nevyjasnené vzťahy medzi týmto dodávateľom stavby a samotnými kúpeľmi zrejme ovplyvnili proces odpredaja Slovanu, okrem finančných problémov na trhoch. Zatiaľ nemám žiadne bližšie informácie.


Ostro sledovaný rozhovor
Krátko po zverejnení tejto časti rozhovoru s primátorom mesta nám prišla na redakčný email reakcia Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany. Uverejňujeme ju v plnom znení:
Reakcia Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany na rozhovor s Remom Cicuttom, uverejnenom 12.01. 2009 na webovej stránke Piešťanského týždňa, časť podpísanie zmluvy na hotel Slovan.
"Nie je nám známe, že by bola na súde podaná žaloba dodávateľom stavby voči SLKP. Okresný súd v Piešťanoch svojim uznesením z 22.7.2008, číslo konania 6Cb 2/2008 zamietol návrh iného žalobcu na predbežné opatrenia proti predaju nehnuteľnosti."
Jana Štefečková Beňačková, PR manager SLKP

V akom stave sú plány ohľadom sociálneho domova pre starých ľudí, ktoré má vzniknúť na sídlisku Adam Trajan?
– Máme pripravenú projektovú dokumentáciu, sme pred vydaním stavebného povolenia. Čakáme na zverejnenie výziev na tento operačný program a budeme žiadať o finančné prostriedky z fondov EÚ v prípade, že vyjde výzva na podanie žiadosti.
V akom časovom rozpätí sa pohybuje reálny odhad, že by takéto zariadenie mohlo fungovať?
– Ťažko povedať, v prípade odsúhlasenia finančných prostriedkov to odhadujem na dva roky.
Do konca januára by mala byť dokončená projektová dokumentácia zo Žiliny na rekonštrukciu Kolonádového mosta. Sú na ňu v rozpočte na rok 2009 vyhradené finančné prostriedky?
– V rozpočte nemáme túto investičnú akciu zadefinovanú z vlastných zdrojov mesta, ale bude to otázka získania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ. Ak budeme mať projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie a vyjde výzva, že to bude ten konkrétny operačný program, budeme žiadať finančné prostriedky na rekonštrukciu „zvonka".
S nájomcami nebytových priestorov sme mali rokovanie, upozornili sme ich na to, že pokiaľ budeme úspešní v žiadosti, do stanoveného času budú musieť tento priestor opustiť. Čo sa týka financovania projektov z EÚ, sú avizované termíny na podávanie žiadostí, najbližší je termín na podávanie projektov na tzv. program „Regenerácia sídel", a to sú komunikácie.
Vzhľadom na podmienky tohto operačného programu, ktoré stanovujú podanie žiadosti iba na jeden projekt v jednom cykle, naša žiadosť sa bude týkať rekonštrukcie celej Teplickej ulice, a ak budeme v žiadosti úspešní, táto investícia by sa mala začať realizovať v tomto roku.
Často diskutovanou témou je problém s podchodom v Kanade…
– Na 18-tich stretnutiach, ktoré sme mali, nebol tento problém vyriešený. Rokovania o tejto záležitosti vedie pani prednostka. Na každom zasadnutí sme opakovane dávali na vedomie niektoré nevyhovujúce parametre technického charakteru, nie samotné riešenie, s tým sa nedá už nič robiť, podchod zatiaľ skolaudovaný nebol.
Z technických dôvodov sú tam rôzne nedostatky, ktoré sa už nijako nedajú prerobiť, ale ktoré nesúvisia so samotným profilom alebo priebehom výstavby tohto diela. Nemáme vyjasnenú údržbu, správu projektu, atď. Bezpečnosť je, samozrejme, dôležitá, ale nie je to jediný dôvod. Treba vyriešiť aj premávku, dopravné označenie, zrkadlá a podobne.
Ako postúpilo mesto Piešťany v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, ktorého ste poslancom, s riešením južného obchvatu?
– Podľa mojich informácií Trnavský samosprávny kraj zadal dopracovanie štúdie napojenia južného obchvatu zo strany západnej časti mesta do kruhového objazdu pri Tescu až popod sídlisko A. Trajan. Do konca kalendárneho roka táto štúdia určite nebola spracovaná, čiže prejde do roku 2009.
Verím, že v tomto roku bude dokončená tak, aby bola uzavretá táto časť podľa prípravy projekčných prác a uvidíme, či sa ďalej podarí dohodnúť so štátom, že táto komunikácia sa stane cestou prvej triedy, aby sa jednoduchšie získali finančné prostriedky na obchvat mesta Piešťany a premostenie rieky Váh.
Je to asi pre mnohých hudba budúcnosti, ale povedzte nám triezvy odhad, v akej časovej perspektíve by sa mohlo začať so stavbou?

– Tento problém je nastolený asi od začiatku 90. rokov, keď sa hovorilo o premostení Váhu a o vytvorení obchvatu mesta Piešťany. Bez konkrétnych krokov zainteresovaných inštitúcií nemôže o triezvom odhade nikto hovoriť.
V regióne samosprávneho kraja sú omnoho kritickejšie miesta v doprave, napr. hlohovecký most, ale kolabuje aj doprava v Trnave, v Dunajskej Strede a niektorých južných mestách. Aj z tohto dôvodu nie je obchvat absolútnou prioritou, pretože ešte nenastal kolaps a musíme byť opatrní, aby sa tak nestalo.
Stále sa usilujem vyvíjať tlak ako primátor, ale aj ako poslanec TT SK, aby sme sa aspoň trochu posunuli dopredu a vďaka mojej iniciatíve sa zaradili finančné prostriedky na dopracovanie štúdie na rozpočet 2008 a 2009.
Medzi poslancami sa vyskytol ostrý spor ohľadom metodiky a cien za pozemky, ktoré mesto odpredalo Slovenskému paralympijskému výboru (SPV). Neťahá mesto v tomto projekte za kratší koniec?
– Hlavná filozofia už pri prvom konaní v predchádzajúcom volebnom období, keď sa pozemky predávali, je tá, že tento priestor je určený na výstavbu športových zariadení. Jednoznačne tu bude športovisko, bez ohľadu na to, či ho postaví právnická, alebo fyzická osoba.
Preto mesto svojím spôsobom prihliadalo na tento moment a stanovovalo účtovnú a nie trhovú cenu. Mesto to bralo ako vklad do rozvoja športových aktivít, preto sa postupovalo aj v druhom kole v týchto intenciách a na základe týchto princípov.
Nevidel som v tom osobne nijaký problém, nemôžem povedať, že by to bolo pre mesto nevýhodné alebo v rozpore so zákonom, preto som takéto uznesenie podpísal.
Poslankyňa Katarína Cibulková (SDKÚ-DS) na margo odpredaja pozemkov pre Aupark či trhoviska na Trajane v článku pre Pravdu obvinila mesto, že v Piešťanoch sa predávajú pozemky za kamarátske ceny, a keby to tak nebolo, nemuseli by sa zvyšovať poplatky za odvoz odpadu. Spýtali ste sa jej, ako to myslela?


– Toto je jej názor. O majetku v meste rozhodujú všetci poslanci, a keďže v demokratickom štáte môžu mať poslanci rôzne názory a svojím väčšinovým princípom rozhodujú o živote a majetku v meste spoločne, tento návrh prešiel a je akceptovaný.


Obyvatelia Vodárenskej ulice sa cítia ukrivdení, pretože mesto im pri predaji pozemkov vyrúbilo cenu podľa metodiky. Sťažujú sa, že keď kupuje pozemky investor, dostane zľavy. Aký bol váš postoj v tejto kauze? Nemala by byť metodika platná pre všetkých?
– Metodika nie je záväzná, je spracovaná ako návod na východiskovú cenu, ktorá by mala byť vzatá do úvahy pre rozhodnutie poslancov, nie je to zákon ani právna norma. Problém Vodárenskej ulice je špecifický a veľmi citlivý. To, ako vznikali parcely na Vodárenskej ulici, je na dlhšie rozprávanie.
V každom prípade užívatelia tieto pozemky nikdy nevlastnili a nemôžu sa cítiť ukrivdení za niečo, čo sa možno podľa ich názoru malo stať a nestalo sa v období pred rokom 1989, kedy všetky tieto pozemky dostávali zadarmo a majú na nich postavené svoje rodinné domy a toto sú pozemky priliehajúce.
Bolo by nespravodlivé voči ostatným občanom, aby sa dnes niekomu dávali pozemky zadarmo alebo za symbolických 100 Sk/m2, a nie za primeranú cenu. Poslanci sa zodpovedne v tejto kauze „vyhádali" a prišli k záveru, že 500 Sk/m2 v dnešnej situácii a ekonomickej dobe je primeraná cena, ktorú som ja rešpektoval podpisovým uznesením.
Vo veci predaja pozemkov pre SPV, ktorý nebol podľa metodiky, ale v súlade s metodikou, poslanci akceptovali, že pokiaľ ide o verejné športoviská, tie majú účtovnú cenu, taktiež za 800 Sk a takisto zvažovali cenu na Vodárenskej ulici, kde určili sumu 500 korún a nie 800.
Často sa v súvislosti s otázkou cien a výstavby hovorí o Auparku. V meste sa stretávam s názorom, že Aupark kúpil pozemky za dobrú cenu: 31 miliónov. Cena vraj mala byť vyššia a podmienkou mesta malo byť, že investor tu vybuduje podzemné garáže. Čo je na tom pravdy?
– Predaj priestoru na Nitrianskej ulici prebiehal transparentným spôsobom, prebehla medzinárodná súťaž. Spoločnosť Aupark jediná z 12-tich uchádzačov prejavila záujem až do posledného kola a zložila kúpnu cenu.
Teda niet tu o čom diskutovať. Ďalších 30 miliónov korún sa táto spoločnosť zaviazala investovať do rekonštrukcie priľahlých ulíc. Predajnú cenu teda beriem ako 61 miliónov. Podmienka podzemných garáží zo strany mesta nebola a neviem, kde táto fáma vznikla. Možno vtedy, keď sa hovorilo o technickom riešení miesta zo strany investora. No žiadna podmienka tu nebola.
Bude v centre po dostavbe Auparku menší problém s parkovaním?
– Investičný zámer nebol taký, že by mal vyriešiť túto problematiku, ale určite uľahčí tento problém, pretože sekundárne dôjde k zoskupeniu obchodného centra Aupark a ovplyvneniu obchodníkov v meste. Dôjde k určitej reorganizácii dopravy, čo je pozitívny prínos.

(Na videu sa počas odpovede sa ozval zvuk sirén, ktoré v piatok preverovali funkčnosť výstražnej signálnej siete, ospravedlnte preto prosím zníženú kvalitu zvuku.)


Od 1. januára zaplatí verejnosť na zimnom štadióne za korčuľovanie jednotné vstupné jedno euro. Sleduje mesto, ako stúpli ceny v súvislosti so zavedením eura v mestských inštitúciách?
– Štadión je prenajatý právnickej osobe, ktorá si stanovuje podmienky využívania tohto zariadenia, čiže tu nie je možné riešenie zo strany mesta, ktoré nie je majiteľom ani zriaďovateľom tejto spoločnosti. Je to otázka skôr pre cenovú radu.

0 Shares

Najnovšie správy

Červený kamión rozžiarený tisíckami svetielok, vianoční škriatkovia a Santa Claus. Takáto paráda zavítala do centra Piešťan v sobotu 3. decembra.…
  • 30.11.2022, 09:37
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
Jedinečnú príležitosť stretnúť v uliciach anjela ponúkajú počas čarovného predvianočného obdobia Piešťany. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany podporila projekt,…
  • 30.11.2022, 09:54
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
streda, 30. novembra 2022
Meniny má Andrej, Ondrej, zajtra Edmund