Rozpočet na rok 2009 je konzervatívny

  • Nezaradené
  • 21. decembra 2008, 14:47
  • Autor:Michal Petruška

Rozpočet mesta Piešťany na rok 2009 nepočíta so stratou, naopak, ak sa predpoklady radnice naplnia, príjmy mesta by mali o 95-tisíc korún (3153 €) presiahnuť výdavky. Celkovo totiž plánuje mesto hospodáriť s 507 403 000 Sk (16 842 694 €), výdavky sú naplánované do výšky 507 308 000 korún (16 839 540 €).

Z najväčšej časti napĺňajú mestskú pokladnicu podiely na daniach v správe štátu, teda daň z príjmu fyzických osôb (204 miliónov korún/6 771 559 €). Za týmto zdrojom nasledujú výnosy miestnych daní a poplatkov (138 miliónov korún/4 580 760 €).
Vo výdavkovej časti najviac financií „zhltne" výkon samosprávnych funkcií a výdavky na ne (315,5 milióna korún/10 472 681 €). Ide o správu mestského úradu či chod príspevkových organizácií mesta.
Veľkými položkami sú aj prostriedky potrebné na prenesený výkon štátnej správy (73,5 mil. korún/2 439 753 €), z ktorých najviac putuje do školstva (68,6 mil. korún). Správa, údržba a rozvoj majetku mesta si vyžiada 65,5 milióna korún (2 439 753 €).
Všetky tieto základné parametre rozpočtu mesta na rok 2009 schválili poslanci v navrhovanej podobe. Zmeny v navrhnutej podobe rozpočtu vyvolali len pozmeňovacie návrhy klubu poslancov SDKÚ-DS a poslanca Martina Vala (Smer-SD).
Iveta Babičová za klub SDKÚ-DS navrhla zvýšiť príspevok mesta pre televíziu Karpaty z navrhnutých 1,8 milióna korún (59 749 €) na 2,2 milióna (73 026 €). Podporil ju aj poslanec za Smer-SD a člen dozornej rady televízie Martin Valo.
Ich návrh si poslanci osvojili a na vysielanie televízie Karpaty tak prispeje každý občan mesta ročným „koncesionárskym poplatkom" vo výške 73 korún (2,42 €). Na otázku, koľko občanov mesta má túto televíziu naladenú a sleduje jej vysielanie, Martin Valo odpovedať nevedel.
Klub SDKÚ-DS navrhol tiež prerozdeliť 10 miliónov korún (331 939 €) určených pre ďalšiu etapu revitalizácie potoku Dubová medzi rekonštrukciu chodníkov na Vrbovskej ceste, vybudovanie parkoviska na Valovej ulici a ďalšie investície do osvetlenia na uliciach Sadová a Mojmírova.
Tento návrh však nebol schválený a so sumou 10 miliónov (331 939 €) môže naďalej počítať plán oživenia Dubovej. Poslanec Martin Valo (Smer-SD) presadil tiež návrh, aby suma dva milióny korún určená na dotácie pre právnické a fyzické osoby bola prerozdelená jednorazovo podľa nasledovného kľúča: po 500-tisíc (16 596 €) má putovať pre oblasti športu, zdravia a kultúry, 200-tisícové sumy (6638 €) získajú projekty z oblasti školstva a charity a o celkovú sumu 100-tisíc korún (3319 €) sa môžu uchádzať ekologické projekty.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 4. marca 2024
Meniny má Kazimír, zajtra Fridrich