Piešťanskí stavitelia: ARTÚR SZALATNAI-SLATINSKÝ

  • Nezaradené
  • 15. decembra 2008, 20:32
  • Autor:Ľubomír Mrňa

PIEŠŤANY – Každý z nich sa neopakovateľne zapísal do histórie mesta, formoval totiž jeho tvár. Športoviská, liečebné domy, úrady aj obchody nesú ich neopakovateľný rukopis. Seriál o piešťanských staviteľoch ponúka jedinečný pohľad do histórie z pera Ing. arch. Ľubomíra Mrňu.

Nestáva sa často, aby muž za život vystriedal tri priezviská. Architekt, ktorý bol takouto výnimkou, sa pod druhým priezviskom stal vo svojej profesii známym a tretie mu nadobudnutú povesť nezmenšilo; časom sa dve významovo rovnocenné priezviská začali uvádzať spojené spojovníkom. Ich nositeľ- architekt Artúr (Arthur) Szalatnai-Slatinský – sa uplatnil aj v Piešťanoch, a to hneď tromi známejšími realizáciami svojich progresívnych architektonických návrhov a niekoľkými menej spopularizovanými prácami.
S jeho prácami – popri vlastnej architektúre sa zapodieval i obnovou historických budov, tvorbou pomníkov, regulačnými plánmi; kreslil, písal – sa možno stretnúť v Bánovciach nad Bebravou, Bratislave, Diviakoch, Dolných Hámroch, Hlohovci, Nemeckej, Martine, Piešťanoch, Senici, Ský-cove, Šumiaci, Trenčianskych Tepliciach, Uhrovci… Viaceré realizácie jeho návrhov sú predmetom pamiatkovej ochrany.
Narodil sa 9. októbra 1891 v rodine Schlesingerovcov v Hornej Slatine (t. č. Slatina nad Bebravou). Názov rodiska mu neskôr poslúžil pri voľbe oboch mutácií meneného, nového priezviska. Po štúdiu na reálnom gymnáziu v Žiline a po vysokoškolských štúdiách v metropole Uhorska sa roku 1918 zaradil medzi v tom čase ešte iba neveľký počet vysokoškolsky vzdelaných slovenských architektov.
Diplom získal na budapeštianskej polytechnike. Napriek tamojšej tradicionalistickej povahe výchovy (nikdy nevymazal zo svojej pamäti spomienky na „prísne a historické ovzdušie polytechniky") sa napokon zaradil medzi popredných tvorcov modernej medzivojnovej architektúry.

Viacerí z jeho solventných piešťanských klientov – A. Szegő, Š. Székely, I. Rosner – mali doktorské tituly a vážené spoločenské postavenie; jeho klientom bol i neskôr známy majster umeleckého remesla L. Sordyl, ktorému projektoval nenápadný rodinný domček na Holubyho ulici.
Už roku 1927 postavila firma Berta & Kováč podľa Slatinského návrhu dvojpodlažný penzión Vila Astoria (Sad Andreja Kmeťa č. 24). Triezva, stále moderná budova s úžitkovým podkrovím, patrí k najznámejším prácam autora vôbec. Priťahuje pozornosť v Piešťanoch zriedkavými fasádami z lícových tehál, ktorých usporiadanie sa vyznačuje celým radom vtipných nápadov.
O rok neskôr postavila rovnaká firma na dnešnej Nálepkovej ulici č. 6 štvorpodlažný Liečebný ústav International, ktorý, podobne ako taktiež štvorpodlažný penzión Vila Paula (t. č. Pavla) v Sade Andreja Kmeťa č. 76 realizovaný v rokoch 1928 – 1929 bratislavskou firmou Zjednotená stavba, a.s., prezentuje Slatinského puristickú tvorbu.
Medzi materiálmi zozbieranými pre napokon nekonštituované múzeum architektúry sa nachádza tiež regulačný plán, vypracovaný A. Slatinským pre niekoľko piešťanských parciel (v úschove Spolku architektov Slovenska v Bratislave).

Všetky tri miestne významné objekty – Astoria, International i Pavla – sú mestom uznané za lokálne pamätihodnosti, pričom prinajmenej Astoria, ktorá vzbudzuje záujem i u odborníkov v oblasti architektúry, prichádzajúcich do Piešťan z krajín, kde sú tehlové fasády bežné, by mohla bez obáv ašpirovať na zaradenie medzi centrálne evidované národné kultúrne pamiatky SR.
„Jeho realizácie (thermálne kúpele a iné zdravotnícke ústavy v Trenčianskych Tepliciach, sanatóriá v Piešťanoch, rôzne lekárske domy na celom Slovensku, synagóga na Heydukovej ulici v Bratislave a mnoho iných), začali uverejňovať časopisy doma, v Nemecku, vo Francúzsku, Taliansku, Maďarsku a v Amerike, čím sa stal architekt Slatinský známy aj za hranicami.
"Toto svedectvo uverejnil v predstihovom článku pred blížiacimi sa 70. narodeninami Artúra Slatinského časopis Projekt (3/1961, s. 68). Stihlo uplynúť iba pár mesiacov a v novoročnom januárovom čísle toho istého mesačníka (1/1962) ten istý autor (značka A. Sz.) ex post so žiaľom oznamuje Slatinského skon. Architekt zomrel sedemdesiatročný 10. novembra 1961 v Bratislave.
Odlišné tlačou zaznamenané dátumy smrti – Encyklopédia Slovenska V. (1981) udáva 8. 3. 1962; Slovensko 4, kultúra (1979, s. 840) taktiež rok 1962; Súpis pamiatok na Slovensku (1969, III. zv., s. 554) najštedrejšie až rok 1963 – možno vyjadrujú dobrý úmysel predĺžiť zosnulému život, ale nezodpovedajú skutočnosti. Problémy so znalosťou faktov očividne nie sú piešťanskou špecialitou.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 25. februára. Meniny má Frederik, Frederika.
  • 25.02.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 26. februára 2024
Meniny má Viktor, zajtra Alexander