Chcú sprísniť ochranu liečivých zdrojov

  • Nezaradené
  • 15. decembra 2008, 12:08
  • Autor:Michal Petruška

V stredu sa na Kúpeľnom ostrove diskutovalo o návrhu nových ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch. Ministerstvo zdravotníctva SR zadalo kolektívu odborníkov z Ústavu Dionýza Štúra v Bratislave spracovanie návrhu ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov na základe hydrogeologického posúdenia vymedzeného územia a zvolalo oponentskú komisiu, aby predniesla svoje námietky k spracovanej štúdii.

Ministerstvo na základe nového zákona plánuje aktualizovať súčasné ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, ktoré platia od roku 1968, a zároveň chce vyhláškou upraviť zakázané alebo obmedzené činnosti v týchto pásmach.
Primátora Piešťan na stretnutí oponentskej komisie zastupovali viceprimátor mesta Piešťany Timotej Miština a prednostka mestského úradu Denisa Bartošová. „Išlo o stretnutie, bez ktorého odborníci nemôžu dokončiť svoju prácu.
Prezentovali svoje návrhy, oponenti predniesli svoje posudky a ďalší pozvaní odborníci diskutovali k odborným témam. Pri niektorých návrhoch sa naozaj zdalo, že vedci riešitelia zabudli na prax. Navrhovali totiž zakázať aj to, čo tu už je a funguje dlhé roky.
Ide napríklad o navrhovaný zákaz odoberania vody na pitné účely v prvom ochrannom pásme, no v parku je už dlhé roky zdroj pitnej vody, takisto zákaz ťažby štrku doteraz neplatil a žiadne problémy sa nevyskytli.
Problémom by sa podľa nových pravidiel stalo aj poľnohospodárske družstvo v Piešťanoch, kde sa chovajú ošípané," hovorí o niektorých z problematických častí Denisa Bartošová. Podľa hovorkyne kúpeľov Jany Beňačkovej sa pripomienky v podstatnej miere týkali plošného rozsahu a geologickej stavby piešťanskej žriedelnej štruktúry, procesu tvorby a ochrany liečivého peloidu – bahna.
„Zo strany kúpeľov a mesta boli vznesené najmä pripomienky k návrhu zakázaných činností v ochranných pásmach," povedala po stretnutí odborníkov Beňačková. Návrh prvého ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch nakoniec podľa Beňačkovej možno prijať v predloženej forme.
O druhom ochrannom pásme sa ešte bude diskutovať. Práca vedcov z Bratislavy má ešte ďaleko do dokončenia. Jej výslednú podobu a návrhy na ochranu prírodných liečivých zdrojov určite ovplyvní aj pozorovanie čerpania vody z nového zdroja pri poliklinike. Z neho začnú čerpať vodu už v januári 2009 a po polroku odborníci posúdia, ako ovplyvnil výdatnosť iných piešťanských prameňov.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 11. decembra. Tento deň je Medzinárodným dňom vysielania pre deti a Medzinárodným dňom hôr. Meniny má Hilda.
  • 10.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 9. decembra. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti korupcii. Meniny má Izabela.
  • 08.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 10. decembra. Tento deň je Dňom ľudských práv. Meniny má Radúz.
  • 09.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 11. decembra 2023
Meniny má Hilda, zajtra Otília