Poľovná zver v našom regióne – diviačia zver

 • Nezaradené
 • 11. decembra 2008, 13:27
 • Autor:Peter Tekula

Na Slovensku poznáme dva poddruhy diviačej zveri. Sviňu divú stredoeurópsku, ktorá žije na západe krajiny, a sviňu divú karpatsko-balkánsku na východnom Slovensku. Domnievame sa, že stredné i západné Slovensko obývajú krížence oboch uvedených poddruhov.

Stredoeurópsky diviak je tmavší, temer čierny, menší a dĺžka jeho lebky nepresahuje 410 mm. Karpatsko- balkánsky diviak je väčší, svetlejší, temer sivý a dĺžka jeho lebky dosahuje 410-470 mm.
Tvarom tela sa diviak podobá niektorým nezušľachteným, extenzívnym plemenám domácej ošípanej. Jeho rypák je však pretiahnutejší, telo užšie, svalnatejšie a je mocnejší. Dospelý diviak dosahuje hmotnosť 120-250 kg, niekedy až 300 kg a diviačica obyčajne 80-150 kilogramov. Najmä samce majú mohutné kly (špiciaky), ktoré sú trofejou poľovníka. Je to nebezpečná zbraň a vhodný nástroj na trhanie koreňov. Podľa klov možno určovať aj vek diviaka. Dve tretiny kla bývajú vrastené v sánke, takže diviakovi z papule trčí približne len jedna tretina jeho dĺžky.
Diviačia zver je u nás najhojnejšia v teplejších polohách v listnatých lesoch, najmä dubových a bukových a, samozrejme, aj lužných lesoch. Obľubuje vlhšie lokality a rada sa usadí v močaristých trstinách a v poľných lesíkoch, najmä vo vegetačnom období, ak sú pri nich polia s dozrievajúcou pšenicou alebo kukuricou. Diviačia zver je aktívna za ranného a večerného šera a v noci. Cez deň sa ukrýva v húštinách. Žije spoločensky, len staršie diviaky žijú samotársky. S obľubou sa diviak bahní v bahniskách a potom sa ošuchuje o stromy. Diviaky sa pária v novembri a decembri. V čase ruje, ktorej sa slangovo hovorí „chrutie", prichádzajú dospelé diviaky k čriedam, často medzi sebou bojujú a potom sa dominantný kanec venuje diviačiciam, ktoré sa stali rujnými. Diviačica je gravidná 114-118 dní a diviačatá v počte 4-8 (10) sa rodia v marci-júni. Diviačia zver má výborný čuch a sluch, ale slabší zrak a má dosť bojovnú povahu.
Diviak sa živí prevažne rastlinnou potravou -žalude, bukvice, kukurica, pšenica, ovos, korienky, hľuzy, huby a podobne. Konzumuje aj živočíšnu potravu ako hmyz, dážďovky, drobné hlodavce, mláďatá pernatej a srstnatej zveri. V poľnohospodárstve spôsobuje diviak škody rozrývaním a konzumáciou plodín.
V našom okrese sa diviačej zveri darí veľmi dobre. Normované kmeňové stavy sú stanovené na 105 kusov. Najviac bola diviačia zver rozšírená v roku 2003, keď stavy pred odstrelom boli 510 ks a ulovilo sa 145 jedincov. V roku 2004 stavy poklesli a pred odstrelom bolo evidovaných 458 ks, z ktorých sa ulovilo 236. V roku 2005 stavy opäť poklesli a stavy pred odstrelom boli 362 kusov a ulovilo sa 196 ks. V roku 2007 nám stavy opäť mierne vzrástli a stavy pred odstrelom boli 393 ks a ulovilo sa 164 exemplárov. Pre rok 2008 evidujeme zistené stavy pred odstrelom na 375 kusov.
Aj napriek tomu, že na základe rozhodnutia ministerstva pôdohospodárstva je lov diviakov celoročne povolený a upravený podľa vekových kategórií, stavy diviačej zveri sú stále vyššie, čo pripisujeme hlavne dobrej reprodukcii zveri.

0 Shares

Najnovšie správy

Niektoré samosprávy skrášľujú svoje najnavštevovanejšie ulice a pešie zóny kvetinovými inštaláciami zavesenými na verejnom osvetlení, iné sa venujú len tradičným…
 • 25.09.2022, 23:01
 • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je streda 28. septembra. Tento deň je Svetovým dňom besnoty, Svetovým dňom za právo vedieť a Medzinárodným námorným dňom…
 • 27.09.2022, 22:40
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 27. septembra. Tento deň je Svetovým dňom cestovného ruchu a Dňom železničiarov. Meniny má Cyprián.
 • 26.09.2022, 23:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 26. septembra. Tento deň je Európskym dňom jazykov a Svetovým dňom mlieka v školách. Meniny má Edita.
 • 25.09.2022, 23:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 27. septembra 2022
Meniny má Cyprián, zajtra Václav