Poľovná zver v našom regióne – diviačia zver

  • Nezaradené
  • 11. decembra 2008, 13:27
  • Autor:Peter Tekula

Na Slovensku poznáme dva poddruhy diviačej zveri. Sviňu divú stredoeurópsku, ktorá žije na západe krajiny, a sviňu divú karpatsko-balkánsku na východnom Slovensku. Domnievame sa, že stredné i západné Slovensko obývajú krížence oboch uvedených poddruhov.

Stredoeurópsky diviak je tmavší, temer čierny, menší a dĺžka jeho lebky nepresahuje 410 mm. Karpatsko- balkánsky diviak je väčší, svetlejší, temer sivý a dĺžka jeho lebky dosahuje 410-470 mm.
Tvarom tela sa diviak podobá niektorým nezušľachteným, extenzívnym plemenám domácej ošípanej. Jeho rypák je však pretiahnutejší, telo užšie, svalnatejšie a je mocnejší. Dospelý diviak dosahuje hmotnosť 120-250 kg, niekedy až 300 kg a diviačica obyčajne 80-150 kilogramov. Najmä samce majú mohutné kly (špiciaky), ktoré sú trofejou poľovníka. Je to nebezpečná zbraň a vhodný nástroj na trhanie koreňov. Podľa klov možno určovať aj vek diviaka. Dve tretiny kla bývajú vrastené v sánke, takže diviakovi z papule trčí približne len jedna tretina jeho dĺžky.
Diviačia zver je u nás najhojnejšia v teplejších polohách v listnatých lesoch, najmä dubových a bukových a, samozrejme, aj lužných lesoch. Obľubuje vlhšie lokality a rada sa usadí v močaristých trstinách a v poľných lesíkoch, najmä vo vegetačnom období, ak sú pri nich polia s dozrievajúcou pšenicou alebo kukuricou. Diviačia zver je aktívna za ranného a večerného šera a v noci. Cez deň sa ukrýva v húštinách. Žije spoločensky, len staršie diviaky žijú samotársky. S obľubou sa diviak bahní v bahniskách a potom sa ošuchuje o stromy. Diviaky sa pária v novembri a decembri. V čase ruje, ktorej sa slangovo hovorí „chrutie", prichádzajú dospelé diviaky k čriedam, často medzi sebou bojujú a potom sa dominantný kanec venuje diviačiciam, ktoré sa stali rujnými. Diviačica je gravidná 114-118 dní a diviačatá v počte 4-8 (10) sa rodia v marci-júni. Diviačia zver má výborný čuch a sluch, ale slabší zrak a má dosť bojovnú povahu.
Diviak sa živí prevažne rastlinnou potravou -žalude, bukvice, kukurica, pšenica, ovos, korienky, hľuzy, huby a podobne. Konzumuje aj živočíšnu potravu ako hmyz, dážďovky, drobné hlodavce, mláďatá pernatej a srstnatej zveri. V poľnohospodárstve spôsobuje diviak škody rozrývaním a konzumáciou plodín.
V našom okrese sa diviačej zveri darí veľmi dobre. Normované kmeňové stavy sú stanovené na 105 kusov. Najviac bola diviačia zver rozšírená v roku 2003, keď stavy pred odstrelom boli 510 ks a ulovilo sa 145 jedincov. V roku 2004 stavy poklesli a pred odstrelom bolo evidovaných 458 ks, z ktorých sa ulovilo 236. V roku 2005 stavy opäť poklesli a stavy pred odstrelom boli 362 kusov a ulovilo sa 196 ks. V roku 2007 nám stavy opäť mierne vzrástli a stavy pred odstrelom boli 393 ks a ulovilo sa 164 exemplárov. Pre rok 2008 evidujeme zistené stavy pred odstrelom na 375 kusov.
Aj napriek tomu, že na základe rozhodnutia ministerstva pôdohospodárstva je lov diviakov celoročne povolený a upravený podľa vekových kategórií, stavy diviačej zveri sú stále vyššie, čo pripisujeme hlavne dobrej reprodukcii zveri.

0 Shares

Najnovšie správy

Služby mesta Piešťany (SMP) od 29. mája opravujú vozovky miestnych komunikácií. Opravy budú prebiehať vždy striedavo na oboch stranách vozovky,…
  • 31.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 1. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom detí a Dňom za správne rozhodnutie. Vo Vrbovom sa v…
  • 31.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 2. júna 2023
Meniny má Oxana, Xénia, zajtra Karolína