Piešťanskí stavitelia: H. BÖHM & A. HEGEDŰS

  • Nezaradené
  • 5. decembra 2008, 11:35
  • Autor:Ľubomír Mrňa

Ešte v predprevratovom úseku druhého desaťročia dvadsiateho storočia vyvstal v Piešťanoch špecifický fenomén piešťanskej secesie, spätý s tvorbou dvojice budapeštianskych architektov Henrika Böhma a Armina Hegedűsa.

Kúpeľný hotel Thermia Palace, balneoterapia Irma, hotel Lipa, kúpeľný dom Pro patria, vila Alexander i pavilón donedávna rovnakého mena, prestavby hotela Zelený strom, Kúpeľného hotela aj medzičasom asanovaného Kúpeľného divadla alias kina Hviezda – to všetko sú mená ich návrhov, ktoré sa materializovali.
Ušľachtilý návrh na palmárium, rad pedantných variantných štúdií, ktorými overovali správnosť toho-ktorého riešenia (napr. záhradné priečelie paláca Thermia sa zachovalo v troch podobách), vojnový projekt úpravy Františkových kúpeľov – azda ich posledný projekt na Slovensku – a ktovie či ešte nie aj iné práce, sa neuskutočnili. Obaja architekti-spoločníci spolupracovali so širokým kolektívom schopných špecialistov, konštruktérov, výtvarných umelcov, umeleckých remeselníkov, všakovakých dodávateľov.
Azda najčastejšie sa spomína nadaný statik a pravdepodobne jeden z podnecovateľov technického progresu projektovaných stavieb Aladár S. Kovács; spomedzi mnohých však hodno prinajmenej tiež ešte spomenúť aspoň spoľahlivú stavebnú firmu Bratia Grünwaldowci a Schiffer, ktorá najvýznamnejšie budovy realizovala. Pozoruhodné je, že hotové, ucelené architektonické diela nezostali uzavreté voči prínosnému vývoju. Ešte mnohé desaťročia po dokončení komplexu Thermia Palace – Irma prispievali k pôvodnému vkladu celej plejády priamo pri výstavbe spolupracujúcich umelcov a umeleckých remeselníkov viacerí mladší umelci.
Napríklad v tridsiatych rokoch slávny maliar Alfons Mucha, v desaťročiach po druhej svetovej vojne medzi inými hoci v Piešťanoch usídlený výtvarník Lubomír Jakubčík. Hádam ďalší prispejú v budúcnosti. Piešťanská tvorba dvojice H. Böhm – A. Hegedűs sa zvykne, síce popravde, ale predsa trochu zjednodušujúco, spájať s honosnými secesnými dielami Thermia Palace a Irma. Ich prvé práce v Piešťanoch však boli skromnejšie. Predstavili sa projektmi modernizačných úprav starších objektov, počínajúc scelením dvoch susediacich budov na dnešnej Winterovej ulici do novej podoby hotelu Zelený strom (okolo r. 1905).
Na modernizáciách si cibrili budúce slohové majstrovstvo. Všetky ich návrhy pre Piešťany vznikali v spoločnej budapeštianskej projektovej kancelárii. To je aj vysvetlením, prečo nehovoríme o každom architektovi zvlášť, ale o oboch spoločne. Secesia bola posledný syntetický sloh, ktorý na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia dokázal na krátku dobu integrovať všetky výtvarné odvetia. Času mala menej ako málo.
Od stavebného manifestu secesie vo viedenskom Pavilóne secesie roku 1898, do konca prvej svetovej vojny, keď odzvonilo záverečnú už vyzretému slohu, uplynulo iba 20 rokov. Kdesi uprostred tohto časového úseku – okolo roku 1910 – poznáme už oboch architektov ako zrelých tvor-cov, schopných so širokým kolektívom zdatných spolupracovníkov tvoriť vrcholnú secesnú architektúru. Ba čo viac, architektúru navýsosť funkčnú, ktorá technickým dômyslom v nejednom ohľade predbehla dobu (vykurovanie, zakladanie v málo únosnom, silne agresívnom prostredí a iné).
Navyše, ich návrhy na vilu Alexander a ešte výraznejšie na rovnomenný pavilón (teraz sa honosí pomenovaním Sandor) v istom zmysle už anticipujú povojnový nástup moderny. Obaja spoločníci pochádzali z územia Maďarska. Starší Henrik Böhm (1867-1936) sa narodil vo Várpalote, mladší Armin Hegedűs (1869-1945) v meste Szécseny.
Roku 1904 vyhral A. Hegedűs vedno s dvomi spoluautormi súťaž na projekt budapeštianskych kúpeľov Gelért (dielo uskutočnili v rokoch 1909-1911), takže pre práce požadované v Piešťanoch ho kvalifikovalo i čosi viac ako iba známosť s bývalým spolužiakom Ľudovítom Winterom. Samotnému Henrikovi Böhmovi sa na Slovensku prisudzuje návrh na budovu sporiteľne v Žiline.
Najhlbšie však prenikli do vedomia verejnosti spoločnou tvorbou. Piešťany neboli jediné slovenské kúpele, kde sa projektová kancelária Böhm – Hegedűs uplatnila. Z realizácií v Trenčianskych Tepliciach zostal známejšou prácou medzičasom zbúraný Grand hotel Teplice (v poslednej fáze existencie niesol názov Krym), ktorý vznikol v rokoch 1909-1910 prestavbou a nadstavbou menšieho staršieho hotela z roku 1859. Stále funkčná Vila Ostende z približne rovnakej doby je dnes známa pod menom Orava.
Deľbu práce v rámci autorského tímu Böhm – Hegedűs nepoznáme, ale poznáme jej výsledky. Obaja architekti sa podľa všetkého ideálne doplňovali a plány podpisovali spolu. Sila ich konceptov spočíva na proporčnej vyváženosti architektonickej a prevádzkovej stránky. Invenčnosť sa snúbi s premyslenou logikou funkčnosti.
Veď i tá vo vojnovej núdzi postavená, pritom však vo svojej skromnosti ušľachtilá Pro patria sa podnes považuje za funkčne dokonalé, neprekonané riešenie kúpeľného objektu. Pravdepodobne ani v blízkej budúcnosti toto postavenie nič neohrozí.
Balneoterapia Irma, Thermia Palace i s parkom, svojho času prosperujúci hotel Lipa, liečebňa Zelený strom aj budova voľakedajšieho Kúpeľného hotela boli zaradené do zoznamu kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky (čísla: 2463/0, 2528/1 – 2, 10735/0,10792/0,10793/0); vilu Alexander, pavilón Alexander (Sandor) a kúpeľnú liečebňu Pro patria považuje mesto Piešťany za pamätihodnosti.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. decembra. Tento deň je Svetovým dňom zrušenia otroctva. Meniny má Bibiána.
  • 01.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 3. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Františka Xaverského, patróna diela šírenia viery (misionárov) a Medzinárodným dňom…
  • 02.12.2023, 22:45
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 30. novembra. Tento deň je Dňom počítačovej bezpečnosti. Meniny majú dnes Ondrej a Andrej.
  • 29.11.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 3. decembra 2023
Meniny má Oldrich, zajtra Barbora