Nemôžete sa postarať o starnúcich rodičov? Do poradovníka ich zapíšte čo najskôr

 • Nezaradené
 • 5. decembra 2008, 16:25
 • Autor:Adriana Drahovská Foto: www.krakovany.sk

Úvahami o tom, či patria starí ľudia do domova alebo majú dožívať svoje dni s rodinou sme sa už na stránkach novín zaoberali (PT 41/2008). Predstavili sme tiež špecializované Alzheimer centrum (PT 45/2008).

Články vyvolali ohlasy čitateľov, napríklad pani Gregoričková nám napísala „ak potrebuje občan Piešťan umiestnenie v domove, musí prosíkať vo Vrbovom alebo Moravanoch nad Váhom".  Čitateľka navrhla využiť budovu doliečovacieho zariadenia, ktorá má svoju záhradu alebo prázdne priestory na poliklinike. Rozhodli sme sa preto zmapovať, aká je súčasná situácia a prinášame prehľad domovov dôchodcov a zariadení opatrovateľskej starostlivosti v najbližšom okolí, ich podmienky a ceny.Fungujú obvykle s pomocou dotácií od mesta, obce i samosprávneho kraja.
Penzión Vila Julianna na rohu Štefánikovej a Šrobárovej ulici je určený na dočasný pobyt pre dôchodcov, ktorí sú obyvateľmi Piešťan alebo ich rodina trvale býva v našom meste. Mali by byť svojprávni a mobilní a dokázať žiť v kolektíve. Penzión uzatvára zmluvy na dobu určitú, zväčša na rok.
Klientom poskytnú stravu, bývanie, zaopatrenie, poradenstvo, podporujú kultúrnu a záujmovú činnosť.Kapacita zariadenia je 20 osôb a momentálne majú plný stav. Žiadateľov zapisujú do poradovníka, kde je v súčasnosti okolo tridsať čakateľov. Za stravu platí klient 85 korún (2,82 eur), za bývanie od 60 do 85 (2 až 2,82 eur) za opateru 35 korún (1,16 eur) na deň.
Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti (ZOS) sú v Piešťanoch dve. Lumen na Staničnej ulici má kapacitu osem lôžok a slúži pre ľudí v dôchodkovom veku, ktorí sú dočasne odkázaní na pomoc inej osoby, napríklad po operácii, úraze či pri zhoršenom zdravotnom stave. Doba starostlivosti je približne tri mesiace. Vyjdú tu v ústrety aj tým, ktorí sa inak starajú o svojich blízkych doma, ale potrebujú ich na nejaký čas niekam umiestniť.Ďalšie zariadenie na Kalinčiakovej ulici ubytuje dôchodcov, ktorí sú psychicky v poriadku, mobilní, ale potrebujú dlhodobejšiu opateru od jedného až do piatich rokov. K dispozícii majú 16 postelí a v poradovníku čaká asi 30 žiadateľov. Poplatok za ubytovanie je v oboch zariadeniach 60 až 75 korún (2 až 2,48 eur), strava stojí 85 korún (2,82 eur) a opatera od 45, 55 alebo 60 korún (1,5 do 2 eur) na deň, podľa stavu klienta.
V Domove dôchodcov v Moravanoch nad Váhom je podmienkou umiestnenia dosiahnutie dôchodkového veku. V domove je 38 miest a v poradovníku čaká asi 80 ďalších záujemcov. Za pobyt platia klienti okolo 7000 korún (232,36 eur) mesačne a v prípade diéty si priplácajú. V domove seniori svoje dni dožívajú až do konca, a tak sa tu ročne uvoľnia dve až tri miesta.
Zariadenie opatrovateľskej služby Krakovany disponuje pätnástimi posteľami, z toho 13 majú pre ženy a dve pre mužov. Starajú sa o dôchodcov bez obmedzenia veku či trvalého pobytu, ale klienti by mali byť aspoň čiastočne mobilní, samostatní a spôsobilí žiť v kolektíve. Pred umiestnením navštívia rodinu záujemcu pracovníčky zariadenia alebo robia osobný pohovor. Mesačný poplatok sa pohybuje od 4700 do 5000 korún (156 do 166 eur).
Penzión Diana v Krajnom ponúka ubytovanie, stravu aj 24-hodinovú zdravotnú starostlivosť nielen seniorom ale aj duševne či telesne postihnutým. Mesačný pobyt vyjde klienta na 15-tisíc korún (497,9 eur). Osobné výdavky a lieky si klienti hradia zo svojho vreckového. Kapacita penziónu je 44 miest.
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb vo Vrbovom má kapacitu 65 obyvateľov, z toho 55 v budove na Námestí sv. Cyrila a Metoda, kde poskytujú služby pre 35 klientov v domove sociálnych služieb a 20 v domove dôchodcov. Okrem toho otvorili zrekonštruovaný objekt na Ulici P. Jantauscha, pre desať osôb. Uprednostňujú občanov Vrbového a prijímajú ľudí s telesným postihnutím i duševnými poruchami, s poruchami správania alebo zmyslovým postihnutím či ich kombináciou. V poradovníku k dnešnému dňu evidujú 39 žiadostí do domova dôchodcov a 57 do domova sociálnych služieb. Platby za pobyt sa pohybujú od 7000 do 9000 korún (asi 232,36 až 298,75 eur) na mesiac.
Okrem krátkodobého či dlhodobejšieho ubytovania seniorov ponúka mesto Piešťany aj opatrovateľské služby. Využívajú ich ľudia, ktorým lekár odporúča pomoc, ale bývajú doma. Dôchodcom zabezpečia opateru pri nevyhnutných životných úkonoch, pomôžu pri prácach v domácnosti alebo kontakte s okolím. Opatrovateľky sa seniorom môžu venovať v pracovnom čase sedem a pol hodiny, úhradu a ďalšie podmienky riešia individuálne podľa potrieb klienta.
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Imag z Veľkého Orvišťa pomáha pri zhoršenom zdravotnom stave dôchodcov, ktorí bývajú doma alebo u príbuzných. Okrem ošetrovania zdravotné sestry naučia členov domácnosti ako sa o chorého postarať a zabezpečia aj rehabilitáciu. Službu plne hradia zdravotné poisťovne, ale musí ju predpísať lekár.

0 Shares

Najnovšie správy

V tomto aj v minulom týždni majú študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej povinnú prax. Prvák David Štefo z Piešťan, ktorý…
 • 30.05.2023, 10:21
 • Tip na výlet / Piešťanský týždeň / Mladí dnes / Kraj
Služby mesta Piešťany (SMP) od 29. mája opravujú vozovky miestnych komunikácií. Opravy budú prebiehať vždy striedavo na oboch stranách vozovky,…
 • 31.05.2023, 22:30
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je streda 31. mája. Tento deň je Dňom otvárania studničiek a Svetovým dňom bez tabaku (WHO). Meniny má Petronela,…
 • 30.05.2023, 22:30
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 1. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom detí a Dňom za správne rozhodnutie. Vo Vrbovom sa v…
 • 31.05.2023, 22:30
 • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 1. júna 2023
Meniny má Žaneta, zajtra Oxana, Xénia