Vzácna flóra okolo nás: SOS pre Rymplerovu važinu

  • Nezaradené
  • 2. decembra 2008, 13:23
  • Autor:František Bača

Najdlhšia slovenská rieka Váh po celé stáročia formovala krajinu okolo Piešťan. Vľavo od hlavného koryta sa vytvoril ostrov Obtokovým ramenom, dnes je tu Kúpeľný ostrov. Pred viac ako sto rokmi to bol areál mäkkého lužného lesa s prevládajúcou vŕbou bielou, topoľom čiernym, topoľom bielym, typickým pre povodie Dunaja a vzácnym topoľom sivým. Toto územie bolo popretkávané množstvom potokov, jazierok a podmáčaných bažín s divokou močiarnou flórou. Na ňu sa prirodzene viazal výskyt vtáctva, živočíchov a hmyzu.

Odvodnením areálu sa ostrov sprístupnil človeku a pôvodná flóra a fauna prakticky vymizla. Torzo takéhoto biotopu sa donedávna zachovalo južne od Kúpeľného ostrova, približne od kúpaliska Sĺňava po Ratnovskú zátoku. Napriek upozorneniam kompetentné orgány nenašli dosť odvahy čeliť tlaku na toto prostredie zo strany podnikateľských aktivít.
A tak dnes je na mieste obava, že tzv. Rymplerova važina zostane len v pamäti tých najstarších a z povedomia našej generácie úplne vymizne. Všeobecný ústup mokrade v Strednej Európe podporuje zmena klímy a spôsob exploatácie územia. Vodná a močiarna flóra predstavuje najzraniteľnejší segment nášho nížinného rastlinného pokryvu.
Toto rastlinstvo žije v symbióze s celým ekosystémom, t.j. drevinou skladbou, ako sú už spomínané vŕby, topole, jasene, čremchy, atď., podrastom tvoreným hlohmi, bazou, krovitými druhmi vŕby a rastlinstvom, ktoré je hádam najzraniteľnejšie, pretože nedokáže odolávať náletom drevín a ruderalizácii burinných druhov, ktoré sú veľmi agresívne.
Rymplerova važina je sčasti ešte priestorom niekdajších vidieckych oáz, takzvanej „návsi", kde sa chovala hydina, pásol dobytok. To nám pripomína flóra ako napríklad u nás už vzácna ďatelina jahodovitá – súplodie je podobné jahode trávnici, mätonoh trváci, železník lekársky, atď.
Mimoriadne krásne a staré stromovité hlohy pripomínajú, že v minulosti bol hloh viac cenený, napríklad pre výrobu lekváru z plodov. Brehovým porastom pretekajúceho potoka dominuje statný kosatec žltý, kvitnúci v polovici mája. Rastie tu tiež vzácna veronika vodná, nezábudka málokvetá.
Prekvapí starček poriečny, ktorý je splavovaný až k nám z povodí na severe a východe Slovenska. Vzácny ježohlav priamy má u nás lokalitu len tu, podobne ako na vode rastúca spirodelka mnohokoreňová a azola papraďovitá. Pestrosť vodnej flóry dopĺňa šípovka vodná, roripa obojživelná, rôzne druhy červenavcov, okrasa okolikatá, ježibaba guľatohlavá, atď.
Letmým pohľadom chcem upozorniť orgány štátnej ochrany prírody a krajiny na nebezpečenstvo vykynoženia toho zostatku posolstva z minulosti, z ktorého by sme mali čerpať poznanie i radosť a nie ho ničiť. Prežije nás Rymplerova važina?

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 1. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom detí a Dňom za správne rozhodnutie. Vo Vrbovom sa v…
  • 31.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Služby mesta Piešťany (SMP) od 29. mája opravujú vozovky miestnych komunikácií. Opravy budú prebiehať vždy striedavo na oboch stranách vozovky,…
  • 31.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 2. júna 2023
Meniny má Oxana, Xénia, zajtra Karolína