Obrázky z Piešťan z obdobia prvej ČSR

  • Nezaradené
  • 26. novembra 2008, 10:39
  • Autor:Andrej Bolerázsky

Balneologické múzeum pripravilo pre milovníkov histórie a historickej fotografie výstavu „Obrázky z Piešťan – historické fotografie z obdobia 1. Československej republiky“. Výstava sa koná nielen pri príležitosti mesiaca fotografie, ale i pri príležitosti 90. výročia vzniku 1. ČSR a 90. výročia prijatia Martinskej deklarácie.

V 20. až 30. rokoch minulého storočia sa fotografia stala už pomerne bežnou súčasťou života. Práve vďaka masovosti používania fotografie v tomto období sa nám zachoval pomerne komplexný a zaujímavý obraz života v Piešťanoch. Či už ide o rôzne vzácne návštevy, slávnosti, výstavbu, športové či kultúrne udalosti, no i pohľad na bežný život v meste.
Z tohto obdobia sa v zbierke múzea nachádza veľké množstvo fotografického materiálu, či vo forme fotografií, alebo pôvodných negatívov. Taktiež sa zachovali cenné albumy, ktoré vedenie kúpeľov a mesta cielene vytváralo s účelom propagácie a zdokumentovania dôležitých udalostí.
Časť z vystavených fotografií pochádza aj z kúpeľného archívu negatívov, ktorý si kúpele systematicky budovali a vďaka ktorému sa zachovali mnohé unikátne fotografie. Piešťany v období 1. ČSR (1918-1938) zažívali veľký rozmach.
Vidiecky charakter Piešťan sa zmenil na charakter moderného svetoznámeho kúpeľného mesta. Stalo sa tak vďaka veľkému rozvoju kúpeľov, ich ambicióznemu vedeniu a spoluprácou s vedením mesta, ako aj v dôsledku celkovej situácie, najmä v zahraničnopolitickej oblasti.
Československo bolo vnímané ako moderná, demokratická, vyspelá a stabilná stredoeurópska krajina, čo prispelo k rozvoju cestovného ruchu a kúpeľníctva. Aj preto sa v Piešťanoch tak výrazne neprejavili negatívne ekonomické dôsledky, ktoré doľahli na iné odvetvia slovenského hospodárstva po vzniku 1. ČSR.
Najvýraznejšie sa rozvoj Piešťan prejavil vo výstavbe a modernizácii mesta, ako aj v bohatom spolkovom a kultúrno-spoločenskom živote. Vystavené fotografie a albumy ponúkajú zaujímavý pohľad na Piešťany, ich vývoj, zmeny a atmosféru, zachytávajúcu 20 rokov existencie 1. ČSR.
V tomto období sa v Piešťanoch vybudovali sídla nových úradov a inštitúcií (budova okresného aj obecného úradu, pošty), škôl (Masarykova meštianska škola a ľudová škola M. R. Štefánika), boli postavené oba nové mosty, kúpalisko Eva, množstvo moderných penziónov a liečebných domov, reštaurácie, bytové domy atď.
Architektonické dedičstvo 1. ČSR, reprezentované funkcionalizmom, patrí k tomu najzaujímavejšiemu, čo je možné v Piešťanoch dnes vidieť. Väčšina týchto stavieb dokonca slúži svojmu účelu, aj napriek veľkému časovému odstupu, dodnes.
Na fotografiách vidieť tieto budovy v stave krátko po dokončení, ba i počas výstavby či pri ich slávnostnom otvorení. Fotografie tiež zachytávajú budovanie nových asfaltových ciest, chodníkov, vodovodu a kanalizácie. Rovnako sa v tomto období založilo i letisko, ktoré slúžilo civilným aj vojenským potrebám.
Piešťany boli v období 1. ČSR dokonca sídlom leteckého pluku č. 3 M. R. Štefánika, ktorý bol jediným leteckým plukom na území Slovenska. Taktiež v oblasti kultúry, vzdelávania a športu zaznamenali Piešťany obrovský rozmach. Založili sa tu viaceré kultúrne ustanovizne (napr. aj Piešťanské múzeum), vybudované bolo divadlo v parku „Stadion", kde sa konali masové kultúrne podujatia.
Vznikli a bohatú činnosť vyvíjali desiatky záujmových, kultúrnych, vzdelávacích a telocvičných spolkov. Okrem týchto momentov viaceré fotografie zachytávajú aj významné návštevy v Piešťanoch (vítanie a návšteva prezidentov T. G. Masaryka a E. Beneša, návšteva R. Setona – Watsona a iné).
O rozvoji Piešťan v tomto období svedčia aj čísla. V porovnaní s rokom 1918 vzrástol ku koncu 1. ČSR počet obyvateľov Piešťan o dve tretiny, počet domov stúpol na vyše dvojnásobok a ročná návštevnosť kúpeľov narástla taktiež viac ako dvojnásobne. Aj kvalita života v Piešťanoch neporovnateľne vzrástla.
Výstava sa prostredníctvom takmer stovky zaujímavých fotografií snaží priblížiť jedinečnú atmosféru tejto dejinnej epochy. Potrvá do 30. januára 2009 vo výstavných priestoroch Vila dr. Lisku na Štefánikovej ulici.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 8. júna. Tento deň je Dňom najlepších priateľov a Medzinárodným dňom oceánov. Meniny má Medard.
  • 07.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 8. júna 2023
Meniny má Medard, zajtra Stanislava