Piešťanskí stavitelia ADOLF OBERLÄNDER

  • Nezaradené
  • 20. októbra 2008, 18:33
  • Autor:Ľubomír Mrňa

Ak si na sklonku devätnásteho storočia vedúca garnitúra piešťanských kúpeľov privádzala architektov pre svoje investičné zámery z Budapešti, iní solventní piešťanskí stavebníci hľadali vhodných partnerov medzi odborníkmi vo Viedni.

Odtiaľ prišiel na prelome storočí do Piešťan architekt Adolf Oberländer, aby pre hoteliera Adolfa Rónaia vyhotovil projekt monumentálneho Grand hotela Rónai-Royal (Slovan), ktorý otvárali v roku 1906.
Popri ňom zanechal v Piešťanoch ešte i ďalšie viditeľné stopy svojej tvorby v objekte tzv. Júliinho dvora na dnešnej Winterovej ulici č. 36, v prestavbe vily Tüköry na historizujúci romantický hotel známy pod menom medzivojnového majiteľa Leier (po povojnovom znárodnení Victoria regia) a azda i v podobe niektorej z romantických, secesných či secesizujúcich víl (Astra, Pod Párovcami č. 23).
O Adolfovi Oberländerovi, autorovi početných, najmä obytných budov zväčša vo Viedni a v jej okolí, sa v Piešťanoch dlhý čas nevedelo ani v najoptimistickejšom prípade viac ako to, že „staval" Slovan, Júliin dvor a Leier a hádam tiež ešte, že nebol Piešťanec. K dátumom a miestam jeho narodenia a skonu sa pri zriedkavých príležitostiach, keď ho bolo treba spomenúť, notoricky pripisovali otázniky.
Až nedávno, vďaka húževnatému pátraniu Dr. Róberta Baču a údajom z medzičasom zverejneného hesla v rakúskom Lexikóne architektov 1880-1845, sa obzor našich znalostí citeľne rozšíril. Adolf Oberländer sa narodil 16. augusta 1867 v prihraničnom mestečku Laa a. d. Thaya v Dolnom Rakúsku. Rakúsky Lexikón zaznamenal aj mená oboch rodičov (Philipp a Betty rod. Pollitzerová), uvádza sa v ňom, že bol dvakrát ženatý a z prvého manželstva s Jeanne Marguerite Zechnerovou (*1877) mal dve dcéry. Ako povolanie má uvedené: architekt a murársky majster.
„Cieľavedomý, talentovaný, zaujímajúci sa o architektúru a jej najnovší vývoj" – tak ho autori hesla v náučnom slovníku charakterizujú – zomrel 26. apríla 1923 vo Viedni v dôsledku otravy krvi. Smrť ho zastihla 55-ročného, uprostred plného pracovného nasadenia. V začiatkoch mohol ako vyučený murársky majster s licenciou podľa vtedajších zákonov navrhovať a stavať jednoduchšie budovy, pričom jeho pôsobnosť bola striktne obmedzená na ešte neintegrované viedenské predmestia.
Z murárskeho majstra sa cez plodnú spoluprácu a sedemročné spoločníctvo s vysokoškolsky vzdelaným architektom Rudolfom Krauszom dopracoval až k staviteľskej koncesii. Spoločníctvom padli dovtedajšie priestorové a objemové obmedzenia pre tvorbu a mohol už realizovať akékoľvek stavby kdekoľvek v monarchii. Teda aj v Piešťanoch.
Projekty podpisoval s dôsledným uvádzaním celej oprávňujúcej odbornosti: aj architekt, aj murársky majster. Slohová klasifikácia Oberländerovej architektonickej tvorby môže laika iba sotva zaujímať. Avšak akokoľvek široké rozpätie jeho vyjadrovacích prostriedkov hodno spomenúť: ak na Grand hoteli Rónai-Royal-Slovan priam učebnicovým spôsobom predstavil miešaninu barokových a secesných foriem tak, ako si to osvojil za niekoľkoročnej spolupráce s Rudolfom Krauszom, potom romantickým historizmom pri prestavbe klasicistickej vily Tüköry ukázal celkom odlišnú autorskú tvár.
Ozvláštňujúcim, špecificky oberländerovským javom v jeho eklektickej tvorbe zostávajú kompozície niektorých fasád. Napriek pravidlu, všeobecne uznávanému už od čias antickej architektúry, že v osi symetrie má byť otvor, tvrdohlavo do nej umiestňoval stĺp alebo inú podperu. V Piešťanoch je ukážkovým príkladom takého počínania Slovan, kde sa tento úkaz objavuje hneď viackrát, ale skvelou ukážkou je i Júliin dvor, ktorý má, paradoxne, väčšiu šancu ako pamiatkovo „chránený" Slovan zostať ukážkou i v budúcnosti.
Pamiatková ochrana totiž neochraňuje stavby pred zánikom. (Slovan je od 8. októbra 1985 národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 1986 je mimo prevádzky). Nech už sú problémy s ochranou pamiatok akékoľvek, úsilie predstaviteľov mesta smeruje, pochopiteľne, k zachovaniu miestneho špecifika, k udržaniu pozitív, ktoré robia Piešťany Piešťanmi.
Takouto snahou možno vysvetliť i posledné návrhy na zaradenie ďalších architektonických objektov medzi štátom chránené pamiatky. Pri spomienke na architekta Oberländera je zaiste hodné zaznamenania, že v zozname návrhov sú obe zvyšujúce identifikované piešťanské realizácie jeho návrhov: historizujúci romantický hotel Leier (resp. Victoria regia) i eklekticistický Júliin dvor.
Táto skutočnosť sama osebe je iste dostatočne zreteľnou výpoveďou o nemalej kultúrnej hodnote Oberländerovej architektonickej tvorby, priaznivým svedectvom o jeho kvalitách ako tvorcu.

0 Shares

Najnovšie správy

Služby mesta Piešťany (SMP) od 29. mája opravujú vozovky miestnych komunikácií. Opravy budú prebiehať vždy striedavo na oboch stranách vozovky,…
  • 31.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 1. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom detí a Dňom za správne rozhodnutie. Vo Vrbovom sa v…
  • 31.05.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 2. júna 2023
Meniny má Oxana, Xénia, zajtra Karolína