V technickej škole krajské kolo technickej olympiády

Utorok 07. 02. 2017 10:00  | Mladí dnes / Školstvo  | Autor: dk/vd

Stredná odborná škola technická (SOŠT) v Piešťanoch sa vo štvrtok 2. februára stala dejiskom siedmeho ročníka krajského kola Technickej olympiády žiakov základných škôl. S diplomami za prvé miesto v ten deň odchádzali domov Trnavčania, ale bodovali aj Piešťanci. Striebro získala dvojica z „mojmírky“ - Matej Kluc a Daniel Djenka. Medzi mladšími žiakmi si výborne počínal Michal Szobolovský zo ZŠ Brezová.

Najlepší žiaci v staršej kategórii, v ktorej súťažili vo dvojiciach.

Najlepší žiaci v staršej kategórii, v ktorej súťažili vo dvojiciach. (Autor: archív SOŠT)

„Tradične sa súťaže zúčastňujú víťazi okresných kôl. Starší žiaci - ôsmaci a deviataci - tvoria kategóriu A, súťažia vo dvojiciach. Mladší žiaci, teda piataci, šiestaci, siedmaci, tvoria kategóriu B a súťažia jednotlivo,“ uviedla pre Piešťanský týždeň zástupkyňa školy Daniela Kulíková.

Technická olympiáda mala dve časti. Teoretická prebiehala formou riešenia vedomostných testov, v praktickej časti žiaci zhotovovali výrobok podľa zadania. „V tomto ročníku mali súťažiaci kategórie A za úlohu zhotoviť podľa pokynov a náčrtu z pripraveného materiálu univerzálnu drevenú debničku, mladší žiaci vytvárali drevený vešiak na kľúče. Všetci ukázali veľmi dobré teoretické vedomosti, praktické zručnosti i schopnosť riešiť tvorivé úlohy, “ dodala zástupkyňa školy.

Súťaž organizoval Okresný úrad Trnava, odbor školstva, v spolupráci so SOŠT Piešťany.

Výsledky kategórie „A“:

1. miesto: Viliam Krištof, Christian Izakovič (Gymnázium J. Hollého, Trnava)
2. miesto: Matej Kluc, Daniel Djenka (ZŠ Mojmírova, Piešťany)
3. miesto: Enrico Šereg, Sebastián Chmelár (ZŠ J. A. Komenského, Sereď)


Výsledky kategórie „B“:

1. miesto: Adam Juriš (ZŠ s MŠ Spartakovská, Trnava)
2. miesto: Ondrej Filípek (ZŠ Borský Mikuláš)
3. miesto: Michal Szobolovský (ZŠ Brezová 2, Piešťany)


Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 5, ktoré je v predaji od 7. februára.

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa