História golfu v Piešťanoch (2.)

 • História
 • 17. októbra 2010, 09:51
 • Autor:Vladimír Krupa, reprofoto: Eva Drobná

PIEŠŤANY – Po ukončení prvej svetovej vojny a usporiadaní štátoprávnych, politických a čiastočne aj hospodárskych pomerov na Slovensku sa začala postupne zvyšovať návštevnosť kúpeľov Piešťany. Nájomcovia kúpeľov – Winterovci začali opäť rozvíjať piešťanské kúpele.

A nielen kúpele, ale i Piešťany. Práve vďaka ich iniciatívam začali Piešťany získavať mestský charakter. V rámci podpory rozvoja kúpeľníctva a vyplneniu voľného času kúpeľných hostí obnovili činnosť Piešťanského golfového klubu.
Významným prameňom zachytávajúcim dianie v Piešťanskom golfovom klube v medzivojnovej Česko-Slovenskej republike a informujúcim nás o jeho činnosti sú dva zbierkové predmety uložené vo fonde balneohistórie Balneologického múzea: album golfového klubu a publikácia venovaná golfu.

Medzivojnové obdobie bolo obdobím najväčšej slávy a rozvoja piešťanského golfu. Klub si dal zhotoviť aj vlastný odznak. Mal podobu dvojcípej vlajočky rozdelenej vodorovne na dva pruhy. Horný bol červený, spodný tmavomodrý. V strede vlajočky boli v bielom kruhovom poli zlaté písmená PGC – Piešťanský golfový klub (dva odznaky sú uložené v zbierke múzea pod inv. č. B2-93). Čestným predsedom klubu bol gróf Viliam Erdödy, vlastník piešťanských kúpeľov, prezidentom bol prednosta okresu Vojtech Skyčák a viceprezidentom brat Ľudovíta Imrich, ktorý bol aj iniciátorom jeho založenia a dušou klubu. Zároveň v ňom zastupoval vedenie kúpeľov.

Album golfového klubu, uložený v piešťanskom múzeu, bol venovaný práve Imrichovi Winterovi, „otcovi PGK“, ktorý ho daroval múzeu. Čestnými členmi klubu boli významní ľudia I. ČSR – politici, priemyselníci, napr. Jan Masaryk „československý minister v Londýne“, barón Franz Ringhoffer starší (kapitán družstva Pražského golfového klubu). V čestnom výbore PGK mali zastúpenie predstavitelia golfových klubov zo susedných štátov: z Rakúska Viedenský golfový klub Krieau (Dr. Von Stern, prezident), z Nemecka Golfový klub Berlín – Wannsee (O. M. C. Heyl) a Golfový klub Salzbrunn (Ing. E. H. J. Buhler, prezident).

Z vlasti golfu – Veľkej Británie – boli v čestnom výbore zástupcovia týchto klubov: Kráľovského automobilového golfového klubu, Stoke Pages (Buckinghamshire) golfového klubu (plukovník Selby Lowdness), Moor park klubu a Hartsbourského golfového klubu (L. Steinway). Spojené štáty americké zastupoval v čestnom výbore John Hall Jones z Wareham Mass.

V Piešťanoch sa konalo niekoľko golfových súťaží ročne. Golfovú sezónu otvárala súťaž o Piešťanský jarný pohár (koncom mája), v polovici júla (vo vrcholnom období letnej kúpeľnej sezóny) sa konala Medzinárodná letná súťaž o New York Herald Cup. Okrem toho sa konala súťaž o majstra Slovenska, handicapová súťaž (hráči súťažili medzi sebou na základe započítavania handicapov jednotlivých hráčov – tzv. vyrovnávanie handicapov, teda i hráč začiatočník s vysokým handicapom mohol poraziť oveľa lepšieho hráča) súťaž o Erdödyho putovný pohár a súťaž Po­hár Jána Masaryka.

V Piešťanoch sa stretávali mnohé významné osobnosti, ktoré sa tu liečili, pripadne do tunajších kúpeľov podnikli len krátku návštevu. Z domácich návštevníkov treba spomenúť grófa Pavla Pálfiho, Dr. Bohuslava Ryznára, sekčného šéfa Ministerstva zahraničných veci ČSR, grófa Viliama Erdödyho (donátora Erdödyho putovného pohára), baróna Franza Ringhoffera juniora, Jána Masaryka, pána Wagnera z Karlových Varov, slávneho českého maliara Alfonsa Muchu, Alexandra Schuberta a iných.

(Pokračovanie nabudúce)

Najnovšie správy

Sladká studená pochúťka obľúbená u malých i veľkých patrí už neodmysliteľne k letu. Kedysi sa v Piešťanoch predávala zmrzlina na…
 • 21.07.2018, 09:00
 • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je piatok 20. júla. Meniny má Iľja, Eliáš.
 • 20.07.2018, 08:00
 • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Obyvatelia piešťanských sídlisk sa z času na čas stretávajú s nepríjemným problémom. Tým sú preplnené nádoby na separovaný odpad, a…
 • 20.07.2018, 09:00
 • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je sobota 21. júla. Pred 138 rokmi sa v obci Košariská narodil generál Milan Rastislav Štefánik. Meniny má Daniel.
 • 21.07.2018, 08:00
 • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Na sídlisku rodinných domov Floreát v Piešťanoch už niekoľko dní svieti biely matrac z manželskej postele vyhodený pri smetných nádobách.
 • 20.07.2018, 11:00
 • Piešťany / Spravodajstvo
Štvrtok, 31. september 2017
Meniny má Noro, zajtra Drahoslava