ENVIRO: Petíciu Za živé rieky už podpísalo viac ako tisíc ľudí

03. 09. 2015 11:05

BRATISLAVA 3. septembra (SITA) - Už viac než tisíc ľudí podpísalo petíciu Za živé rieky, ktorú organizuje občianske združenie Slatinka s cieľom upozorniť na nedostatočnú ochranu rieky Hron. Petícia je súčasťou celoeurópskej kampane Za živé rieky, ktorej prvý ročník je na Slovensku venovaný práve tejto rieke. Aktivisti chcú upozorniť na jej znečistenie a ohrozenie novými vodnými stavbami, predovšetkým malými vodnými elektrárňami. "Kampaň vznikla na základe spoločného želania ľudí žijúcich pri Hrone, aby sa rieka, ako ju dnes ešte máme možnosť poznať, nestala onedlho minulosťou. Znečisťovanie, odbery aj vypúšťanie vody, prehradzovanie toku pre výstavbu malých vodných elektrární, splachovanie pôdy z polí a nevhodne obhospodarovaných lesov či likvidácia brehových porastov. To všetko sú akútne hrozby, ktorých dôsledky vidíme v povodí už dnes," hovorí Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.
Kampaň Za živé rieky upozorňuje na zhoršujúci sa stav vôd v celej Európe. Národná vodná politika krajín EÚ sa riadi Rámcovou smernicou o vode, ktorá na Slovensku platí od roku 2004, zatiaľ sa však uplatňovala iba formálne. Slatinka tvrdí, že výsledkom je zhoršenie stavu viac ako 40 percent vodných útvarov za posledných šesť rokov. Aj Európska komisia podľa Slatinky opakovane upozornila Slovensko na porušenie smernice EÚ o vode pri povoľovaní malých vodných elektrární na riekach. "Povoľovaná je výstavba malých vodných elektrární bez toho, aby riešila prevedenie rýb a iných organizmov cez bariéry. Žiadnym spôsobom nie je riešené prepojenie ochrany vôd s nevhodnými poľnohospodárskymi postupmi a hospodárením v lesoch," povedala Paulíková, podľa ktorej verejnosť, samosprávy, mimovládne organizácie aj vedecké inštitúcie by mali mať možnosť nielen pripomienkovať projekty plánované na slovenských riekach, ale aj sa zúčastňovať na ich tvorbe.
Petíciu vyzývajúcu k ochrane Hrona, ktorú je možné podpísať do konca septembra, odovzdá združenie samosprávam miest a obcí popri Hrone a ministerstvu životného prostredia. Informácie sú na internetovej stránke http://www.slatinka.sk/, petíciu je možné podpísať na stránke http://www.slatinka.sk/assets/Uploads/PETICIA-ZA-ZIVE-RIEKY.pdf


kh;bl

Zdroj: SITA

GARGO
Regal Burger

Anketa