VODA: Považská Bystrica zrušila súťaž na rozšírenie kanalizácie

02. 09. 2015 15:03

BRATISLAVA 2. septembra (SITA) - Mesto Považská Bystrica zrušilo verejnú súťaž na rozšírenie verejnej kanalizácie. Zdôvodnilo to zmenou podmienok verejného obstarávania bez ďalších detailov, pričom súťaž bola zverejnená ešte začiatkom júla 2013. Stavebné práce za predpokladanú cenu 4,73 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (5,67 mil. eur s daňou) mesto plánovalo na šestnásť mesiacov, ale zmluvu so zhotoviteľom napokon neuzatvorilo. Investícia mala byť financovaná s využitím európskych peňazí a zo štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Životné prostredie, ako aj z vlastných zdrojov mesta. Podmienkou využitia finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 - 2013 je ukončenie realizácie projektov do konca tohto roka.
Projekt počítal s vybudovaním splaškovej stokovej siete v Považskej Bystrici, v mestských častiach Horný Moštenec a Dolný Moštenec. Mala plánovanú dĺžku 17 754 metrov, z toho gravitačná kanalizácia 15 386 metrov a tlaková 2 368 metrov. Súčasťou prác mala byť výstavba 555 kanalizačných prípojok a piatich čerpacích staníc. Verejné obstarávanie pre mesto zabezpečovala žilinská firma Eurokonzult, s. r. o.
Považská Bystrica uzavrela s ministerstvom životného prostredia koncom roku 2011 zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rozšírenie verejnej kanalizácie. Celkové investičné výdavky na realizáciu aktivít projektu boli plánované vo výške 5,98 mil. eur, z toho oprávnené výdavky 4,44 mil. eur. Nenávratný finančný príspevok mal výšku 4,22 mil. eur, čiže 95 % z oprávnených výdavkov. Rozhodnutím ministerstva životného prostredia o zmene projektu z leta 2012 bol pôvodný termín ukončenia realizácie projektu 31. augusta 2012 zmenený na 28. februára 2014 na žiadosť primátora Považskej Bystrice Karola Janasa.


be;dn

Zdroj: SITA

GARGO
Regal Burger

Anketa