TRENČÍN: Firma sa nechce vzdať sprivatizovanej prevádzky vody

23. 10. 2014 15:14

TRENČÍN 23. októbra (SITA) - Súkromná spoločnosť, ktorá od 90. rokov prevádzkuje vodovody a kanalizácie v trenčianskom regióne, sa vody nechce vzdať. Okresný súd v Trenčíne na základe jej podnetu a informácií vydal predbežné opatrenie, ktoré pozastavilo výpoveď od majiteľa vodárenskej infraštruktúry, ktorá mala nadobudnúť právoplatnosť k 1. novembru. Na tlačovej konferencii o tom dnes informovalo v spoločnom vyhlásení valné zhromaždenie vlastníka infraštruktúry, Trenčianskych vodární a kanalizácií (TVK). Majiteľmi TVK je 56 miest a obcí okresov Trenčín a Nové Mesto nad Váhom.
Od roku 1998 “vodu” spravovala súkromná Trenčianska vodohospodárska spoločnosť (TVS). Podľa denníka SME za privatizáciou prevádzky vody stáli ľudia blízki HZDS. Zmluvu medzi TVK a TVS v minulosti kritizoval aj expertný tím Európskej komisie, ktorý upozornil, že zmluva “zvýhodňovala súkromného prevádzkovateľa na úkor samosprávy a spotrebiteľov”.
Predstavenstvo TVK vlani súkromnej spoločnosti vypovedalo zmluvu, pričom od 1. novembra má TVK spravovať vodovody a kanalizácie sama. Zmena prevádzkovateľa súvisí s pridelenými eurofondmi. TVK získala takmer 60 miliónov eur na dobudovanie kanalizácie a modernizáciu starých čistiarní odpadových vôd, avšak pod podmienkou, že bude svoj majetok spravovať sama.
Predstavenstvo TVK, ktoré tvoria primátori a starostovia regiónu, je presvedčené, že za predbežným opatrením je snaha o udržanie si ziskovej prevádzky vody. “Ide o posledný zúfalý krok súkromnej spoločnosti Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, ktorá sa k vode dostala za mečiarovských privatizácií. Jediný dôvod, prečo súd rozhodol ako rozhodol, sú informácie od TVS, ktorá spochybňuje našu pripravenosť na prevádzku vody. Pritom máme pripravených a nastúpených 170 odborných zamestnancov, ktorí prišli väčšinou z TVS. Máme licenčné zmluvy,” vyhlásil predseda predstavenstva TVK a trenčiansky primátor Richard Rybníček. Celý proces prechodu prevádzky podľa jeho slov dozorujú štátne orgány ako aj orgány, ktoré kontrolujú čerpanie eurofondov. “Jediný, kto to tvrdí, šíri letáky, platí si inzercie a zavádza ľudí, je TVS, ktorá čerpá miliónové zisky z peňazí, ktoré obyvatelia platia za vodu. Súkromná spoločnosť urobila z ľudí rukojemníkov, a to považujem za nehorázne,” reagoval Rybníček, podľa ktorého TVS prestala platiť nájom za vodárenskú infraštruktúru a momentálne im dlhuje 1 920 000 eur.
Generálna riaditeľka spoločnosti TVS a predsedníčka predstavenstva Denisa Beníčková rozhodnutie súdu rešpektuje. ,Myslím si, že toto rozhodnutie je vo verejnom záujme asi to najlepšie riešenie. TVS bude prevádzkovať siete tak ako doteraz. Predbežným opatrením sme zaviazaní poskytovať všetky služby a povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo zmluvy a legislatívy. Máme už prijatých nových ľudí. Občania budú mať zabezpečené služby v takej kvalite a rozsahu ako doteraz. Aj po 1. novembri si bude TVS plniť svoje povinnosti,” uviedla.
Súd má rozhodnúť, či zmluvný vzťah medzi TVK a TVS trvá aj naďalej. “Okresný súd Trenčín nariadil predbežné opatrenie, ktorým odporcovi uložil povinnosť strpieť výkon práv a povinností navrhovateľa a plniť svoje práva a povinnosti zo Zmluvy o nájme vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry v trenčianskom regióne a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry v trenčianskom regióne. Navrhovateľovi uložil, aby v lehote 60 dní od doručenia uznesenia podal na Stálom rozhodcovskom súde pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore v Bratislave návrh na začatie konania o určenie, či tu je právo alebo právny vzťah medzi účastníkmi zo Zmluvy aj po dni 31. 10. 2014,” povedal Michal Turák z Krajského súdu v Trenčíne.
Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. TVK sa voči nemu odvolá. “Rozhodnutie sme dostali dnes. Na našej strane je zákon, pravda, morálka aj etika. Nikto nespochybnil výpoveď zmluvy. Súd rozhodol na základe klamlivých tvrdení. Podáme návrh na Okresný súd v Trenčíne na disciplinárne konanie a už sme podali trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy na Generálnu prokuratúru SR a Úrad špeciálnej prokuratúry. Sme vlastníkom vodárenskej infraštruktúry a každý vlastník má právo na užívanie vlastného majetku, je to obmedzenie ústavných práv. Verím tomu, že aj súdy uznajú, že ide o verejný záujem, pokiaľ sa vec nevyrieši, sú ohrozené aj eurofondy v hodnote 60 miliónov eur,” zdôraznil podpredseda TVK a primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský.
Trstenský zároveň pripomína, že vďaka výpovedi súkromnému prevádzkovateľovi, ktorý si vyplácal zo zisku dividendy, bude mať TVK viac zdrojov. “Tým, že si budeme sami prevádzkovať náš majetok, naplníme rozpočet sumou vyššou o 1,5 až dva milióny eur, pričom na rozdiel od súkromnej TVS sme zaviazaní celú sumu investovať späť do modernizácie vodovodov a kanalizácií. Inak povedané, zisk môže TVK použiť len na rozvoj infraštruktúry,” dodal Trstenský.


rc;nr

Zdroj: SITA

GARGO
Regal Burger

Anketa