SÚDY: O žiadosti otca vrátiť deti do ČR sa nerozhodlo

28. 01. 2011 15:23

Peter Šebo, občan ČR aj SR žiada, aby súd vydal nariadenie vrátiť maloletých späť do krajiny ich obvyklého pobytu, teda Českej republiky

BRATISLAVA 28. januára (SITA) – Okresný súd Bratislava I. dnes ešte nerozhodol o žiadosti Petra Šeba z Čelakovíc v Českej republike, ktorý sa snaží o návrat svojich dvoch synov do ich pôvodného domova potom, ako jeho manželka zobrala deti žiť do Piešťan. Matka detí neprišla na zasadnutie súdu a sudkyňa ju potrebuje vypočuť. Obhajkyňa matky poslala ospravedlnenie, že jej klientka je práceneschopná a advokátka rovnako na súd neprišla. Matka sa však chce vyjadriť ku všetkým dôkazom, ktoré predloží otec. Jeho obhajca upozornil, že sa matka už vyjadriť mohla a jej obhajkyňa mohla na súd prísť. Podľa neho sa matka svojím postupom vzdáva aktívnej účasti na pojednávaní. Kolízna opatrovníčka povedala, že aktuálne stanovisko matky nepozná, preto by ju mala sudkyňa vypočuť. Prípad je odročený na 24. februára.
   Šebo žiada slovenský súd, aby vydal príkaz, nariaďujúci návrat maloletých späť do krajiny ich obvyklého pobytu, teda Českej republiky. Odvoláva sa na medzinárodný Haagsky dohovor o občiansko-právnych aspektoch medzinárodných únosov detí. „Súd má povinnosť konať urýchlene, to je vyslovene uvedené v medzinárodnom dohovore, takéto veci by mal súd rozhodovať do šesť týždňov od podania návrhu. A ten bol podaný už v novembri, “ argumentuje obhajca otca detí Luboš Patera, ktorý je zo združenia Spravedlnost dětem.
   Ako dodal, aj keď sú deti aj rodičia občanmi oboch štátov, teda ČR aj SR, na rozhodnutie súdu by to nemalo mať vplyv. „Ten dohovor je založený na tom, aby jeden z rodičov neunášal deti do zahraničia a tým nezískaval výhodu v rozvodovom spore, alebo v spore o výchovu detí,“ tvrdí Patera.
   Matka podala už v decembri návrh na prerušenie konania s odôvodnením, že sa už koná na českom súde. Toto sudkyňa dnes zamietla, ale matka detí sa ešte môže odvolať.
   Problémy so starostlivosťou o deti Šebovcov riešia české súdy už tri roky, teraz je prerušené. Manželia so svojimi dvoma chlapcami spolu žili až do mája minulého roku v Čelákoviciach v Českej republike. Vtedy sa Šebova manželka podľa jeho slov rozhodla nečakať na prejednanie úpravy výchovy detí súdom. Šebo a jeho obhajca tvrdia, že vybielila byt a deti odviezla najprv do Uherského Brodu, následne do Piešťan.

(SITA, jc;nr), 20110128152348

Zdroj: SITA

GARGO
Regal Burger

Anketa