ZVÄZ VOJAKOV: Zmeny v sociálnom zabezpečení musia byť komplexné

21. 06. 2012 16:00

Prezident Zväzu vojakov SR Michal Bohunický kritizuje ako nesystémové stredajšie rozhodnutie parlamentu o zmrazení valorizácie výsluhových dôchodkov

BRATISLAVA 21. júna (SITA) – Zmeny v sociálnom zabezpečení vojakov, policajtov a ostatných ozbrojených zborov nesmú byť vytrhnuté z kontextu, naopak, musia byť systémové a komplexné, tvrdí prezident Zväzu vojakov SR Michal Bohunický. Kritizuje stredajšie rozhodnutie parlamentu, ktorý schválil, že k tohtoročnému zmrazeniu valorizácie výsluhových dôchodkov dôjde na základe pozmeňovacieho návrhu v inom zákone, konkrétne o zdravotnom poistení. „Má sa prejednávať sociálne poistenie a naraz nesystémovým krokom bez akéhokoľvek legislatívneho postupu z večera do rána sa zmení iný zákon,“ poznamenal prezident zväzu vojakov.
   Vojaci ale aj príslušníci iných ozbrojených zborov sú podľa prezidenta Bohunického pohoršení vytváraním atmosféry namierenej proti výsluhovým dôchodcom. „Pritom výsluhové dôchodky zďaleka neprinesú takú úsporu, ako si niekto myslí,“ povedal Bohunický pre agentúru SITA. Zvažované zdanenie výsluhových dôchodkov nepodporuje. Pripomína, že to bol práve štát za predchádzajúcich garnitúr, ktorý potreboval znížiť stavy armády. Dnes je jedným zo zásadných problémov systému sociálneho zabezpečenia, že je deficitný – príspevky od aktívnych príslušníkov nezvládajú utiahnuť výsluhové náležitosti tých, čo odišli. „To je teraz, ale kedysi bol ten osobitný účet prebytkový a odvádzali sa peniaze do štátneho rozpočtu, to samozrejme nikomu nevadilo,“ dodal.
   Nepriaznivý stav nastal už pred viacerými rokmi. „Už bolo treba zákon novelizovať, nebola tu vôľa – a teraz naraz, hurá, ideme všetko pomeniť, aby sme boli pekní v niekoho očiach,“ hovorí Bohunický. Takto je podľa neho znižovaná vážnosť bezpečnostných zložiek u poslancov NR SR a ich diskreditácia vo verejnosti. Podľa jeho slov sociálne zabezpečenie stále musí byť motiváciou, aby do armády chceli vstúpiť vzdelaní a morálne čistí ľudia, ktorí profesionálne zvládnu aj tie najzložitejšie systémy – a po odslúžení sa o nich treba aj postarať.
   Šéf vojenského zväzu pripomína, že v predchádzajúcom období už vznikla jedna analýza systému sociálneho zabezpečenia vojakov, policajtov a ozbrojených zborov. „Je to koncepčný dokument, ktorý vystihuje celú podstatu sociálneho zabezpečenia a bolo by ho treba využiť, nie ísť krok za krokom, a kde sa dá, tam urveme,“ dodal Bohunický. Pripúšťa, že možno bude treba vypracovať novú koncepciu starostlivosti o príslušníkov ozbrojených zložiek, s využitím ich skúseností, vedomostí a úprimnej hrdosti na svoj rezort.
   Podľa spomínanej staršej analýzy sa mali prípadné zmeny vo výsluhovom zabezpečení policajtov a vojakov dotýkať len tých, ktorí budú do služobného pomeru prijatí až po dni účinnosti novely zákona. Autori navrhovali zvýšiť minimálnu požadovanú dobu služby potrebnú pre vznik nároku na odchodné z doterajších päť na 13 rokov služby. Ďalšie sprísnenie sa malo vzťahovať na podmienky nároku na výsluhový príspevok a na výsluhový dôchodok. V prípade príspevku sa mala zvýšiť minimálna lehota služby pre vznik nároku naň z doterajších päť na 10 rokov. U výsluhového dôchodku sa táto lehota mala zvýšiť zo súčasných 15 na 25 rokov.

(SITA, jc;mt), 20120621160051

Zdroj: SITA

GARGO
Regal Burger

Anketa