GEFCO

V Kočíne-Lančári po Dni matiek oslávia aj Deň otcov

Streda 24. 05. 2017 12:00  | Región / Spoločenská rubrika  | Autor: fj/vd

Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) v obci Kočín-Lančár usporiadala pri príležitosti Dňa matiek spoločenské posedenie s kultúrnym programom. Uskutočnilo sa v stredu 17. mája za účasti členov i pozvaných hostí. Bol medzi nimi kňaz Marek Križan a tiež predsedníčky JDS Mária Ilavská zo Šterús a Zita Vašková z Dolného Lopašova.

Seniori si zaspievali spolu s Vavrineckou trojkou.

Seniori si zaspievali spolu s Vavrineckou trojkou. (Autor: Ľudovít Ďuriš)

V úvode slávnosti všetkých privítala predsedníčka domácej organizácie JDS Františka Jankovičová. Nasledovalo kultúrne pásmo pozostávajúce z prednesov básní matkám. Tie zazneli v podaní Ľudovíta Ďuriša i Justíny Johanovej. Kyticu piesní venovali ženám-matkám hudobníci z Vavrineckej trojky. Na slávnosti zablahoželali aj oslávencom: 80-ročnému Ernestovi Jankovičovi a 70-ročnej Erike Krihovej.

Seniori z Kočína-Lančára si spoločne zaspomínali na mladosť, no neostali len pateticky v minulosti, dohodli sa, že podobné stretnutie venujú aj mužom. „Zídeme sa na Deň otcov. A spolu to poriadne oslávime. Ženy sa už predbiehajú, ktorá čo napečie,“ povedala s úsmevom F. Jankovičová. Na spoločné chvíle s kvietkami a dobrým vínom, s ľuďmi, ktorí si rozumejú, ostali aj spomienky v podobe fotografií.

Pretože skôr narodení občania spojenej obce majú vyvinutý silný lokálpatriotizmus a záleží im, aby dedinky Kočín i Lančár vyzerali dobre, vyhrnú si rukávy a chcú nielen skrášliť svoje okolie, ale aj opraviť chodník vedúci ku Kostolu sv. Michala Archanjela, ktorý tvorí dominantu obce. „Urobíme to v spolupráci s farským úradom a poľnohospodárskym družstvom,“ skonštatovala predsedníčka miestnej organizácie JDS.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 20, ktoré je v predaji od 23. mája.

GARGO
Regal Burger

Anketa