GEFCO

V Hubine pribudol ďalší osemdesiatnik

Streda 18. 10. 2017 18:30  | Región / Spoločenská rubrika  | Autor: Štefan Gregorička

Do radov osemdesiatnikov pribudol 18. októbra jeden z najznámejších občanov Hubiny - Michal Strečanský. Duboviansky rodák dral školské lavice spolu s ďalším známym rodákom z tejto obce, výtvarníkom Alojzom Majerníkom. Kým ten sa dal na maľovanie, z Michala sa stal poľnohospodársky odborník.

Michal Strečanský sa zaslúžil o založenie štyroch záhradkárskych osád.

Michal Strečanský sa zaslúžil o založenie štyroch záhradkárskych osád. (Autor: šg)

Celé dve desaťročia pôsobil v Borovciach na detašovanom pracovisku Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch a dva roky tam bol i vedúcim hospodárstva. Tu si našiel svoju neskoršiu manželku Máriu, vďaka ktorej sa v roku 1963 priženil do Hubiny. V tejto obci bol jedno volebné obdobie aj tajomníkom MNV.

Ďalšiu etapu života strávil Michal v Roľníckom družstve v Moravanoch nad Váhom, kde zastával až do odchodu do dôchodku funkciu hlavného agronóma. Jubilant si rád spomína hlavne na prácu vo výskumnom ústave: „Bol som vtedy mladý a robota v teréne ma bavila. Venoval som sa overovaniu pestovateľských schopností ovocných stromov a ich aplikácii do praxe. A to nielen v Borovciach, ale aj v iných častiach Slovenska. Na motorke som takto za prácou najazdil tisícky kilometrov.“

Už počas pôsobenia na moravianskom družstve sa pred 35 rokmi zaslúžil o založenie štyroch záhradkárskych osád. Tie sa vytvárali na pôdach, ktoré neboli vhodné pre poľnohospodársku veľkovýrobu. Sám sa stal členom záhradkárskej osady Nad mlynom, v ktorej odovzdával svoje bohaté skúsenosti z výskumnej praxe ostatným záhradkárom.

Vo svojej záhradke sa popri zelenine venoval aj pestovaniu jabloní a viniča. Jeho výpestky mali úspech na rôznych záhradkárskych výstavách a vínko zasa na degustáciách. Svedčia o tom viaceré ocenenia, ktoré za ne dostal.

Jubilant mal deväť súrodencov - päť bratov a štyri sestry. Štyria z nich sa dožili osemdesiatky. „V súčasnosti je najstaršou sestra Školastika, ktorá má 82 rokov. Ani ja nechcem porušiť tradíciu osemdesiatnikov v rodine Strečanských,“ povedal nám na záver jubilant, ktorý je otcom dvoch detí a spolu s nimi a manželkou sa teší zo štyroch vnúčat.

Ku gratulantom Michalovi Strečanskému k významnému životnému jubileu sa pripája aj naša redakcia, ktorej spolu s manželkou ako dôchodca pomáhal tým, že šesť rokov rozvážal po meste i obciach Piešťanský týždeň.

GARGO
Regal Burger

Anketa