Záujem firiem je, a čo žiaci?

Piatok 13. 04. 2018 10:00  | Región / Aktuálne  | Autor: Viera Dusíková

Boj o žiakov je veľký a aktuálne vrcholí. Stredné školy ešte stále prežívajú populačné dno, keď sa deti nerodili a ani nebol záujem, aby deti boli. A keď sa narodili, mnohé mali rôzne diagnózy, ktoré museli rešpektovať pri vzdelávaní.

Floristi sú vyhľadávaní na trhu práce.

Floristi sú vyhľadávaní na trhu práce. (Autor: vd)

O podmienkach vzdelávania, ale aj o pestovaní domácich produktov či sebestačnosti záhradníkov sme sa porozprávali s riaditeľkou Strednej odbornej školy v Rakoviciach, Máriou Múdrou.

„Deti sa rozdeľujú do dvoch kategórií. Prvú tvoria gymnaziálne typy, ktoré sú z hľadiska vzdelávania namotivované k ďalšiemu štúdiu, možno aj v zahraničí, a rodičia spolu s nimi majú záujem získať excelentné vzdelanie, a tým i excelentné uplatnenie v praxi,“ uviedla M. Múdra.

Riaditeľka školy Mária Múdra získala v minulosti ocenenie aj od starostu Rakovíc Dušana Daloša.Riaditeľka školy Mária Múdra získala v minulosti ocenenie aj od starostu Rakovíc Dušana Daloša. (Autor: vd)

„Ale je tu tiež druhá skupina, čiže deti, ktoré absolvujú stredné odborné školy, čiže aj bývalé učilištia, i o ne je v praxi obrovský záujem. Z vlastnej skúsenosti môžeme povedať, že v poľnohospodárstve sú potrebné také aktivity, ktoré nemôže vykonať stroj. Nedá sa mechanizovať alebo využívať industriálny systém, lebo my pracujeme so živou prírodou. Firmy z Trnavy i okolia majú záujem o absolventov, ktorí majú buď výučný list, alebo maturitné vzdelanie v odbore záhradník. Vedia ich okamžite umiestniť na trhu práce. Dokonca firmy z Moravy tu boli na nábory. Žiadajú viazačov, aranžérov. Naši absolventi majú okamžité uplatnenie v praxi,“ dodala riaditeľka.

Hovorí sa, že keď dobrý záhradník vlastní určitú plochu pôdy, je schopný uživiť celú rodinu produkciou zo svojej záhrady. Platí to stále? „Určite áno a dokonca teraz, keď zaznamenávame také masívne klimatické zmeny, pokiaľ je zabezpečený vodný zdroj, tak priebežným zalievaním tohto pozemku s rastlinstvom je možné získať aj dve úrody ročne. Máme to odskúšané i doma. Úrody sú veľmi kvalitné. Marketing v praxi však vôbec nie je jednoduchý, pokiaľ máme nejaké prebytky v záhrade. Je to z toho dôvodu, že výkupy alebo staré konzervárne neexistujú, a keď má pestovateľ prebytky v dobrej kvalite určenej na predaj, či už ovocia alebo zeleniny a výrobkov z nich, najlepšie ich predá v bezprostrednom okolí. Ak má dobrú kvalitu a dobrú cenu, ľudia to od neho odkúpia,“ zdôraznila M. Múdra.

Priečelie školy v Rakoviciach si študenti vždy krásne vyzdobia.Priečelie školy v Rakoviciach si študenti vždy krásne vyzdobia. (Autor: vd)

Riaditeľka vyzdvihla tiež viazačské a aranžérske schopnosti žiakov, ktorí ich strednú školu navštevujú. O floristov sa firmy trhajú. Okamžite môžu nastúpiť do praxe. Kým študujú, môžu bývať na internáte, kde im je k dispozícii chutná strava i voľnočasové aktivity. Škola má novú digitálnu učebňu pre výučbu ekonómie či iných predmetov. V aranžérskych dielňach viažu floristické diela, s ktorými vyhrávajú rôzne súťaže talentovaní aranžéri. Tento rok škola získala dotáciu na pasportizáciu školského parku, ktorého koruny stromov sa vplyvom viacerých letných veterných smrští stali nebezpečnými.

Škola plánuje otvoriť v septembri dve prvé triedy. V jednej zasadnú do učebného odboru záhradníci, viazači a aranžéri, v druhej budú študenti, ktorí získajú maturitné vysvedčenia v odbore pracovník cestovného ruchu a florista.

GARGO
Regal Burger

Anketa