V Drahovciach majú dvoch zlatých darcov krvi

Streda 15. 03. 2017 15:46  | Región / Aktuálne  | Autor: mi

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža (Ms SČK) v Drahovciach zorganizoval v piatok 3. marca výročnú členskú schôdzu - slávnostné stretnutie členov a darcov krvi. V rámci kultúrneho programu vystúpili žiaci tanečnej skupiny Základnej umeleckej školy v Piešťanoch pod vedením učiteľky Miriam Šupenovej a deti z miestnej materskej školy.

Bezpríspevkových darcov krvi odmenili počas výročnej členskej schôdze.

Bezpríspevkových darcov krvi odmenili počas výročnej členskej schôdze. (Autor: MiNaPhoto.sk)

„Medzi hosťami sme privítali riaditeľku Územného spolku SČK v Trnave Evu Gbelcovú, starostu obce Juraja Kleina, poslancov obecného zastupiteľstva a členov Ms SČK Krakovany. Jedným z najkrajších bodov programu je vždy oceňovanie jubilejných darcov krvi. Za rok 2016 sa držiteľmi Zlatej Janského plakety stali bezpríspevkoví darcovia Zdenko Chudý a Andrea Orihelová. Striebornú Janského plaketu získali ďalší traja a bronzovú piati. V Drahovciach máme mnoho darcov krvi a my sme tomu veľmi radi. Krv je totiž nenahraditeľná tekutina a jej darcovia pomáhajú zachraňovať životy a zmierňovať utrpenie iných. Touto cestou sa vám, vážení darcovia, chceme poďakovať. Je skvelé, že sa u nás nájde toľko ľudí, ktorí darujú zo seba to najvzácnejšie. Ďakujeme i sponzorom, ktorí zabezpečili občerstvenie, a v neposlednom rade starostovi obce, ktorý pri príležitosti blížiaceho sa sviatku MDŽ obdaroval každú prítomnú dámu kvietkom,“ uviedla Mária Ivančíková, predsedníčka Ms SČK Drahovce.
GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa