Poľovníci vyčistili okolie Drahoviec

Streda 09. 05. 2018 17:00  | Región / Aktuálne  | Autor: vd

Členovia poľovníckeho klubu pri PVOD Drahovce vyčistili v poslednú aprílovú sobotu prírodu v okolí obce. Zapojili sa tak do Dňa Zeme, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.

Z prírody okolo Drahoviec toho poľovníci odpratali naozaj požehnane.

Z prírody okolo Drahoviec toho poľovníci odpratali naozaj požehnane. (Autor: archív Miroslava Petráša)

V okolí Drahoviec toho bolo na odpratanie naozaj požehnane. Zvyšky plastov, plechov, pozostatky z automobilov či elektroinštalácií.

„Aj my poľovníci z Drahoviec si uvedomujeme, že naša planéta je krehká a zraniteľná. Skúsme zmeniť naše postoje a správanie a zmiernime negatívny dopad nášho pôsobenia na životné prostredie,“ uviedol Miroslav Petráš, člen poľovníckeho klubu pri PVOD Drahovce.

Členovia PZ vyzbierali z prírody v okolí štyri traktorové vlečky netriedeného odpadu a odpad pre ďalšie tri vlečky pripravili k odvozu.Členovia PZ vyzbierali z prírody v okolí štyri traktorové vlečky netriedeného odpadu a odpad pre ďalšie tri vlečky pripravili k odvozu. (Autor: archív Miroslava Petráša)

„Pomôcť našej planéte môžeme napríklad zväčšením plôch zelene, vysadením nových stromčekov a okrasnej zelene, ak je potrebné pozbierať neporiadok, vyseparovať a odovzdať ho do zberných surovín. Skrášlime si okolie, v ktorom žijeme. My sme tak urobili. Naši členovia vyzbierali z prírody v okolí štyri traktorové vlečky netriedeného odpadu a odpad pre ďalšie tri vlečky sme pripravili k odvozu,“ dodal M. Petráš.

Drahovskí poľovníci zároveň vyzývajú ľudí, aby si prírodu viac vážili a neznečisťovali ju.

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa