Obnovitelia Očkovskej mohyly bilancovali a plánovali

Piatok 17. 03. 2017 11:00  | Región / Aktuálne  | Autor: Jozef Vojčiniak/wikipedia

Jar sa už hlási o slovo a obnovitelia Očkovskej mohyly spriadajú svoje plány už na tretí rok jej záchrany. Po množstve práce s vyčistením objektu, pri ktorých vo výraznej miere pomáhali i obyvatelia Očkova pod vedením starostu obce Miroslava Beňoviča, nastáva obdobie konkrétnych archeologických prác v spolupráci so štátnymi pamiatkarmi.

Počas uplynulého obdobia sa dobrovoľníci pustili aj do expozičnej miestnosti.

Počas uplynulého obdobia sa dobrovoľníci pustili aj do expozičnej miestnosti. (Autor: archív OZ Hrad Tematín)

„Boli odovzdané prvé dokumentácie a uskutočňuje sa proces schvaľovania, ktorý bude obsahovať niekoľko stretnutí s dotknutými orgánmi a upravovanie návrhov riešení. Popritom sa rozbehne majetkoprávne vyrovnanie parciel areálu mohyly. Kým sa neskončia spomenuté veci, na mohyle budú realizované základné práce. Fyzicky sa bude pokračovať v odstraňovaní náletovej zelene, dokončení interiéru expozičnej miestnosti, osadení informačných tabúľ, prípadne čistení bunkrov a ich stabilizácii a ďalších servisných prác,“ informoval nás Mojmír Choma z občianskeho združenia Hrad Tematín, pod ktorého vedením Očkovskú mohylu zachraňujú.

Počas dvojročného obdobia, keď sa o mohylu začalo starať občianske združenie, sa okrem vyčistenia areálu od náletových drevín vyčistil interiér samotnej expozície mohyly a sprístupnila sa expozícia otvorením dlhodobo zamknutých okien. Dobrovoľníci poumývali presklenie mohyly a pozbierali porozbíjané kúsky skla.

Pivnica kaštieľa, takzvaná krvavá krčma, opradená legendami, slúžila v minulosti ako expozičná miestnosť areálu. V súčasnej dobe však už bola značne schátraná a vystavené exponáty rozkradnuté. V roku 2016 sa uskutočnilo vypratanie miestnosti, demontáž starej expozície a poškodenej podlahoviny, odstránenie podstielky podlahoviny, osekanie starej poškodenej omietky zo stien, očistenie muriva a záverečné očistenie miestnosti. V tomto roku by za priaznivých okolností mohla už slúžiť ako vynovená výstavná miestnosť s replikami historických exponátov.
Čiastočnej obnovy sa dočkal i samotný hrob náčelníka z mladšej doby bronzovej.Čiastočnej obnovy sa dočkal i samotný hrob náčelníka z mladšej doby bronzovej. (Autor: archív OZ Hrad Tematín)
Pre nový vzhľad mohyly - hrobu náčelníka starobylého kmeňa z mladšej doby bronzovej - bola už spracovaná projektová dokumentácia. Autor si pri jej navrhovaní zobral vzor z podobných mohýl severských kmeňov. Vonkajšok má tvoriť zatrávnená kopula, akési návršie, a vnútorné priestory vytvorí expozícia hrobu starovekého náčelníka s exponátmi datovanými do doby 12-tisíc rokov pred narodením Krista.

Nálezisko Očkov patrí k najvýznamnejším objavom slovenskej archeológie na strednom Považí. V rokoch 1953, 1955, 1958 a 1959 tu pracovníci Archeologického ústavu SAV odkryli mohylu náčelníka z mladšej bronzovej doby a popolnicové pohrebisko z mladej rímskej doby.

V mohyle bol pochovaný pravdepodobne v 12. storočí pred Kristom príslušník, azda knieža, tzv. velatickej kultúry. Ľud tejto kultúry obýval územie dolného Rakúska, západného Maďarska a juhozápadného Slovenska. Mohyla v Očkove z obdobia velatickej kultúry bola prvým objavom svojho druhu.

Svojím významom ďaleko presahuje rámec Slovenska. V objekte je rekonštruovaný odkryv hrobovej komory na základe nálezových okolností. Mŕtveho položili na hranicu o priemere asi 10 metrov v slávnostnom odeve spolu s bronzovými a zlatými šperkami. Na hranicu poukladali nádoby s tekutou a mäsitou potravou.

Vedúce vojenské postavenie mŕtveho vo vtedajšej spoločnosti symbolizuje meč, kopija, štít, konský postroj. Na mieste spáleniska vykopali obdĺžnikovú etážovú hrobovú komoru, ktorej dno i spodné steny boli vydrevené. Na podlahu po zhrnutí zvyškov pôvodnej hranice rozmiestnili nádoby. Hrobovú komoru potom pokryli sedlovitou strechou, ktorú podopierali drevené koly. Na strechu poukladali ďalšie milodary, bronzové a hlinené nádoby.

V niektorých z nich sa nachádzala tekutá potrava, v iných boli nedohorené ľudské kosti - pravdepodobne pozostatky ľudských obetí pri úmrtí náčelníka. Na strechu naniesli vrstvu spraše striedavo s vrstvami kameňa. Na kamenné jadro navrstvili zeminu. Okraj dobudovaného celku spevnili kamenným vencom s priemerom 25 metrov.

Areál mohyly však disponuje aj inými prvkami histórie, v jeho blízkosti archeológovia našli vykopávky z doby kamennej. V areáli sa nachádza pivnica ako pozostatok zo stredovekého sídla slávneho kuruckého generála Ladislava Ocskaya.

Nájsť sa tu však dajú i dva nemecké železobetónové bunkre z obdobia druhej svetovej vojny.
Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 10, ktoré je v predaji od 14. marca.

GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa