GEFCO

O vrbovských mestských bytoch primátorka rozhodovať nebude

Piatok 09. 03. 2018 10:00  | Región / Aktuálne  | Autor: Jozef Vojčiniak

Na mestskom zastupiteľstve vo Vrbovom bolo horúco, hoci to nemalo nič spoločné s prvým dňom prvého jarného mesiaca. Vo štvrtok 1. marca sa totiž rozhodovalo o dotáciách, o prenájmoch mestských parciel i o tom, komu patria kompetencie prideľovania mestských bytov. Tu mali poslanci a primátorka Ema Maggiová odlišné názory.

Vrbovské zastupiteľstvo sa s požiadavku primátorky Emy Maggiovej na kompetenciu prideľovať byty nestotožnilo.

Vrbovské zastupiteľstvo sa s požiadavku primátorky Emy Maggiovej na kompetenciu prideľovať byty nestotožnilo. (Autor: pror)

Prvý vážnejší názorový konflikt medzi poslancami a vedením radnice vznikol pri prenájme mestského pozemku na Ulici Pavla Jantuscha. Záujem o ne má spoločnosť INDUSTRIA Slovacca, s. r. o., ktorá tam chce postaviť bytový dom a následne ho predať mestu, keď na to samospráva získa financie zo Štátneho fondu rozvoja bývania a štátneho rozpočtu. Takto už v meste vznikol bytový dom Košiar.

Podľa poslankyne Niny Horskej by sa o tom malo podrobnejšie diskutovať so staviteľom a až potom o jeho návrhu rokovať, s čím súhlasili aj jej kolegovia a materiál predložený radnicou neschválili. Poslanci tiež odmietli prenájom strechy mestskej bytovky na Hrabinskej ulici pre zariadenie telekomunikačného operátora.

V ďalšom bode schválili finančnú spoluúčasť na odstránenie nelegálnej skládky na ulici Sietna pri ceste na Baraní dvor. Radnica chce na tento účel požiadať o štátnu dotáciu vo výške 47 283,36 eur s DPH a z rozpočtu uhradiť päťpercentnú spoluúčasť 2364,17 eur.

Poslanci nenašli úplnú zhodu s vedením mesta ani pri rokovaní o zmene všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o nakladaní s mestskými bytmi. Nemali problém s tým, že by o prideľovaní rozhodovalo zastupiteľstvo, hoci to bolo doteraz v kompetencii príslušnej mestskej komisie.

Do návrhu zmien však vedenie radnice zapracovalo i možnosť udelenia primátorskej výnimky na pridelenie uvoľneného nájomného bytu občanovi, ktorý sa významným spôsobom podieľa alebo sa bude podieľať na zabezpečení rozvoja v prioritných oblastiach mesta, prípadne sa môže uvoľnený byt vyčleniť pre služobné účely.

Voči takejto kompetencii primátora mali poslanci výhrady a svojím uznesením ju nechali z návrhu VZN vyčiarknuť. Prideľovanie nájomných bytov ponechali čisto len vo svojej kompetencii.

V rámci schvaľovania mestských dotácií poslanci odsúhlasili Mestskému futbalovému klubu Vrbové na športovú činnosť v roku 2018 sumu 41 800 eur, futbalovej mládeži 9790 eur a športovej organizácii Združenie mestských športových klubov 9700 eur. Podpory od mesta sa dostalo i miestnej organizácii Slovenského zväzu astronómov mesta Vrbové na zabezpečenie dňa astronómie a kozmonautiky v sume 280 eur.

V rokovacej miestnosti odzneli aj výročné správy športovcov a dobrovoľných hasičov. Podrobnosti o činnosti DHZ Vrbové prinesieme v ďalšom vydaní.

GARGO
Regal Burger

Anketa