Krakovany získali 320-tisíc na energoúpravu škôlky

Piatok 21. 04. 2017 16:00  | Región / Aktuálne  | Autor: vd

Už koncom tohto roka by mali v Krakovanoch nielen zatepliť, ale aj vykonať rôzne energetické úpravy v miestnej materskej škole. Ministerstvo im na projekt s názvom Zníženie energetickej náročnosti materskej školy prikleplo sumu viac ako 320-tisíc eur. Krakovanci ušetria. Koľko? Na to sme sa spýtali starostu obce Františka Klinovského.

V materskej škole po energetickej prestavbe ušetria takmer 70 percent energie.

V materskej škole po energetickej prestavbe ušetria takmer 70 percent energie. (Autor: vd)

► V čom budú spočívať energetické úpravy v materskej škole?
Vykonáme kompletné zateplenie plášťa budovy a zateplenie strechy. Na strechu položíme fotovoltaické zariadenie. Vo vnútri budovy kompletne vymeníme elektroinštaláciu a osvetlenie. Vyregulujeme zostavu ústredného kúrenia. Po dokončení prác by sme mali dosiahnuť až 69,2-percentnú úsporu energie.

► V akom štádiu je projekt, respektíve jeho plnenie?

V týchto dňoch plynie kontrola verejného obstarávania na externý manažment a stavebný dozor. Kontrolu obstarávania na zhotoviteľa máme za sebou. Podpísali sme zmluvu o dielo s úspešným kandidátom, firmou COMBIN Banská Štiavnica. Realizačné práce by mali začať hneď po kontrole verejného obstarávania. Počítam, že by to mohlo byť v horizonte pár dní. Práce by mali byť ukončené do konca kalendárneho roka a možno aj skôr.

► Aký prínos očakávate?
Ako som už uviedol, po dokončení prác by sme mali dosiahnuť úsporu 69,2 percent energie. Celkové náklady by mali dosiahnuť 340-tisíc eur, z toho nám ministerstvo životného prostredia poskytlo nenávratný finančný prostriedok vo výške 324-tisíc. Obec sa spolupodieľa sumou 16 200 eur.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 15, ktoré je v predaji od 18. apríla.GARGO
Lekáreň Regia
Regal Burger

Anketa