GEFCO

Do Banky najrýchlejšie na bicykli

Utorok 05. 09. 2017 12:00  | Región / Aktuálne  | Autor: gak

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) získal na opravu Krajinského mosta v Piešťanoch a cestu v obci Banka približne 1,9 mil. eur z eurofondov. Kým rekonštrukcia mosta sa bude týkať jeho nosných prvkov, oprava cesty si vyžiada vážne dopravné obmedzenia.

Ak sa začne s opravou cesty, najrýchlejšie sa do Banky dostanete touto cestičkou alebo rovno cez Kúpeľný ostrov. Podotýkame, že na bicykli.

Ak sa začne s opravou cesty, najrýchlejšie sa do Banky dostanete touto cestičkou alebo rovno cez Kúpeľný ostrov. Podotýkame, že na bicykli. (Autor: gak)

Samosprávny kraj sa rozhodol rekonštruovať cestu II. triedy pre jej zlý technický stav. „Dlhodobé užívanie sa podpísalo pod prevádzkové vlastnosti vozovky. Aby bola doprava na nej bezpečná, treba vykonať nevyhnutné stavebné úpravy na jej obnovu,“ informoval nás hovorca Úradu TTSK Patrik Velšic.

Ako poznamenal, základným cieľom rekonštrukcie cesty II/499 je obnova technických parametrov cesty v úseku necelého kilometra od Krajinského mosta po križovatku s cestou II/504 v obci Banka. „Súčasne s obnovením technických parametrov komunikácie bude v ekonomicky opodstatnenom rozsahu komunikácia doplnená o moderné prvky zvyšujúce bezpečnosť cestnej premávky,“ spresnil hovorca.

Termín opravy povrchu komunikácie od Krajinského mosta po križovatku ciest na Havran a Moravany v Banke zatiaľ nie je určený.Termín opravy povrchu komunikácie od Krajinského mosta po križovatku ciest na Havran a Moravany v Banke zatiaľ nie je určený. (Autor: gak)

Stavebné úpravy sa na ceste II/499 realizujú v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rámci rekonštrukcie pôvodných stavebných konštrukcií. „Ide o líniovú stavbu, v rámci ktorej je navrhnuté obnovenie asfaltového krytu vozovky, obnova zádržných zariadení, odvodnenia, tvaru cestného telesa a doplnenie prvkov zvyšujúcich bezpečnosť premávky,“ dodal P. Velšic.

Zatiaľ nie je upresnené, kedy sa s rekonštrukčnými prácami začne. Tie však budú prebiehať za čiastočnej uzávierky cesty tak, aby sa minimalizovali obmedzenia dopravy. Práce budú vykonávané v polovičnom profile a jazdu vo voľnom pruhu usmerní prenosná svetelná signalizácia. Preto sa dá očakávať tvorba kolón od Krajinského mosta i z horského priechodu Havran. Kto dochádza za prácou do Piešťan z blízkeho okolia, rýchlejšie sa do nej dostane na bicykli cez Kúpeľný ostrov.

GARGO
Regal Burger

Anketa