Darcovia krvi vo Vrbovom pozývajú na jarnú kvapku

Streda 11. 04. 2018 18:00  | Región / Aktuálne  | Autor: Viera Dusíková

Súčasťou bilancovania celoročnej práce Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža vo Vrbovom bol nielen výpočet desiatok akcií, na ktorých sa dobrovoľníci aktívne podieľali, ale aj poďakovanie a odmeňovanie najvýraznejších osobností tejto organizácie. Z rúk primátorky Emy Maggiovej dostali tí najaktívnejší plakety mesta Vrbové i finančnú odmenu.

Za predsedníckym stolom sedeli predstavitelia Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža vo Vrbovom spolu s primátorkou mesta.

Za predsedníckym stolom sedeli predstavitelia Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža vo Vrbovom spolu s primátorkou mesta. (Autor: Miroslav Halama)

Už niekoľko rokov vedie „Vrbovský Červený kríž“ predsedníčka Viera Sabová. Pomáhajú jej deviati členovia výkonného výboru - Terézia Barošová, Emília Schönfeldová, Daniela Bieliková, Ľubica Lagová, Marta Petríková, Marián Keller, Ondrej Sliva, Marián Vido a Miroslav Halama.

Posledný z nich má za úlohu i propagáciu organizácie. „Náš spolok má k dnešnému dňu 183 členov, no priali by sme si viac, hlavne z radov mládeže a mladých ľudí. Dnešní členovia sú prevažne starší občania Vrbového, ktorí, prirodzene, postupne opúšťajú naše rady, a nových členov je ťažké získať. Využívame túto príležitosť a pozývame nečlenov a darcov krvi, príďte medzi nás,“ uviedol M. Halama.

Veľkú pozornosť vo Vrbovom venujú najmä bezpríspevkovým darcom. „Ku koncu minulého roka sme evidovali 450 bezpríspevkových darcov krvi z Vrbového, z toho boli traja nositeľmi plakety MUDr. Kňazovického, dvaja držiteľmi Diamantovej Janského plakety. Ďalej sme mali 39 zlatých, 51 strieborných, 63 bronzových darcov a osemnástich prvodarcov,“ skonštatoval M. Halama. Pozornosť si iste zaslúži najmä darca Konštantín Hanus, Vrbovčan žijúci v Belgicku, ktorý v minulom roku daroval krv už po 117-krát.

Výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala 20. marca v Kúrii Mórica Beňovského za prítomnosti členov i priaznivcov spolku, sa zúčastnil aj Viliam Dobiáš, prezident Slovenského Červeného kríža. Členovia si naplánovali celý rad akcií, z nich najvýraznejšou je Jarná kvapka krvi vo Vrbovom, ktorá bude vo štvrtok 26. apríla v Dome kultúry. Všetkých na ňu srdečne pozývajú.

GARGO
Regal Burger

Anketa