GEFCO

KOMENTÁR: Pridrahá „liečba“ stihomamu

Streda 08. 11. 2017 14:00  | Piešťany / Téma týždňa  | Autor: Jozef Vojčiniak

Na parkovisku na Školskej ulici chcel nový konateľ piešťanského bytového podniku Pavol Vermeš po svojom nástupe ušetriť desiatky tisíc eur, no desiatky tisíc vzápätí minul na „liečbu“ svojho stihomamu. Inak sa ani nedá vysvetliť 41-tisíc eur, ktoré táto mestská eseročka minula na „Posúdenie stavu informačnej a objektovej bezpečnosti“.

Pavol Vermeš

Pavol Vermeš (Autor: pror)

Vermeš svoje presvedčenie o tom, že je prenasledovaný, vyjadril aj pred poslancami na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva. „Zistil som, že som monitorovaný. Takým orgánom, hentakým orgánom. Ale mne to nevadí, lebo nepácham trestné činy,“ presviedčal poslancov.

A ako ďalej poslancov informoval, najal špecializovanú firmu na vyhľadávanie odpočúvacích a monitorovacích zariadení a vraj to nie je preto, aby im neunikali informácie, ale je to vraj z dôvodu, aby sa im niekto nenabúral do systému. A že je to naozaj len Vermešov stihomam, čo mestskú eseročku stál 41-tisíc eur, potvrdila i správa špecializovanej firmy, ktorú si na tento účel objednal.

Za povšimnutie však stojí i fakt, že predmetom činnosti tejto firmy nebola dodávka nejakých bezpečnejších počítačových serverov či softvérové zabezpečenie vnútornej siete bytového podniku, čo by takúto vysokú cenu zrejme aj odôvodnilo. Bytový podnik zaplatil takúto sumu len z dôvodu posúdenia stavu, jeho skonštatovania a vypracovania párstranového dokumentu o tom, či Vermeša niekto nesleduje, prípadne azda neodpočúva či nekradne mu informácie z počítača.

Aj obstaranie tejto špecializovanej firmy prebehlo v duchu Vermešovho štandardu. Tak, ako dal do prenájmu piešťanské teplo privátnej firme len na základe prieskumu trhu, rovnako i teraz použil najmenej transparentnú metódu prieskumom trhu. A tak sa verejnosť ani klienti bytového podniku nemôžu dozvedieť, či prostriedky, ktoré spoločnosti zaplatili, aj utráca účelne.

Ak Vermešov stihomam má pôvod len v jeho mysli, čo v podstate potvrdila i ním najatá firma, zrejme by pre bytový podnik vyšlo lacnejšie, ak by jeho šéf vyhľadal odborníka v úplne inom odbore, ako sú počítačové technológie či odhaľovanie odpočúvacích zariadení.

GARGO
Regal Burger

Anketa