Do Piešťan zavíta festival Dni detskej knihy

Piatok 07. 04. 2017 14:04  | Piešťany / Spoločenská rubrika  | Autor: ts

Každoročne sa v jarných mesiacoch na Slovensku, vždy v inom meste, organizuje celoslovenský festival Dni detskej knihy. V tomto roku sa v dňoch 10.-12. apríla bude konať už 34. ročník tohto projektu. Jeho hlavným organizátorom je Mestská knižnica mesta Piešťany.

Svoju rozprávkovú tvorbu na festivale
odprezentuje Vrbovčan Braňo Jobus.

Svoju rozprávkovú tvorbu na festivale odprezentuje Vrbovčan Braňo Jobus. (Autor: am)

„Pre čitateľov a priaznivcov sme už v minulosti v rámci tohto podujatia pripravili bohatý a zaujímavý program. Uskutočnilo sa mnoho stretnutí s významnými slovenskými spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi a ďalšími tvorivými pracovníkmi, ktorí svoju prácu zasvätili tvorbe pre deti,“ uviedla riaditeľka knižnice Margita Galová.

Aj v tomto roku je hlavným cieľom motivovať deti k čítaniu a pravidelnej návšteve knižnice a zároveň vytvoriť príležitosť k osobnému spoznávaniu autorov, ilustrátorov a vydavateľov. Festival sa bude konať na rôznych miestach: v knižnici, materských a základných školách, v Piešťanskom informačnom centre, ale aj v okolí Piešťan: vo Vrbovom, Veselom, v Moravanoch nad Váhom, Drahovciach, Krakovanoch, na Banke či v Chtelnici. Festivalových podujatí sa zúčastnia taktiež deti z Lúky a Trenčianskeho Jastrabia. Do projektu sa zapojili aj ďalšie kultúrne inštitúcie - Elektrárňa Piešťany a Dom umenia Piešťany.

Počas troch dní sa uskutoční viac ako štyridsať podujatí a osem výstav. Priestory knižnice budú zdobiť ilustrácie Miroslava Cipára, fotografie Petra Procházku či práce študentov VŠVÚ a ŠÚV J. Vydru v Bratislave. V Centre voľného času Drahovce otvoria výstavu ľudových európskych rozprávok a v Dome umenia výstavu ilustrácií Martiny Matlovičovej. Účasť prisľúbili spisovatelia Dušan Dušek, Daniel Hevier, Ján Uličiansky, Roman Brat, Tomáš Janovic, Peter Glocko, Peter Karpinský, Jozef Lenhart, Petra Nagyová-Džerengová, Branislav Jobus, Toňa Revajová, Pero Le Kvet, Barbora Kardošová, Andrea Gregušová, Beáta Panáková, Ľubica Kepštová, Kveta Dašková, Marta Šurinová. Známe sú aj mená ilustrátorov: Martina Matlovičová, Bystrík Vančo, Martin Kellenberger, Vladimír Kráľ, Juraj Martiška, Ľuboslav Paľo, Miroslav Cipár, Alena Wagnerová, Miroslav Regitko, Katarína Slaninková, Peter Uchnár, Stanislav Lajda. Program obohatia svojím umením študenti JAMU z Brna. Na Dňoch detskej knihy nebudú chýbať ani vydavatelia slovenských kníh pre deti a mládež.

Súčasťou festivalu bude aj celoslovenský seminár pre pedagógov, knihovníkov, vychovávateľov a všetkých záujemcov o prácu s deťmi. Aktivity Městskej knihovny v Prahe odprezentuje metodik práce s mládežou Miloslav Linc a lektorka Eliška Sadíleková z neziskovej organizácie Osmijanko povedie workshop zameraný na využitie prostriedkov tvorivej dramatiky v humornej poézii Tomáša Janovica. Za účasti T. Janovica vyhodnotia celoslovenskú výtvarnú súťaž Všetko najlepšie, pán Janovic, ktorá je venovaná oslave 80. narodenín známeho slovenského spisovateľa.


Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 13, ktoré je v predaji od 4. apríla.

GARGO
Regal Burger

Anketa