Viera Dusíková: Veľkonočná šibačka

Utorok 11. 04. 2017 13:00  | Piešťany / Editoriál  | Autor: Viera Dusíková

Už roky k nám chodí jeden šibač, ktorého vítam pre istotu vždy na dvore, lebo viem, že ma čaká spŕška vody, ktorú si napustí do fľaše v predchádzajúcej domácnosti. Šibákom mi jemne poklope po ústach, aby tieto ústočká pekne spievali aj rozprávali, potom po rukách, aby tieto rúčky dobre písali a pracovali, potom po nohách so slovami, aby tieto nôžky dobre behali i tancovali, a nakoniec po zadku, aby táto riťka dobre... To už sa rehocem a on vyťahuje vodu. Celú ma popolieva, potom vytiahne voňavku - typickú veľkonočnú kolínsku, takže voniam ako fialka, hyacint a konvalinka dohromady.

V podstate je mojím jediným šibačom, ktorý v medziach normy napĺňa tradíciu predkov. Veď šibanie počas Veľkonočného pondelka symbolicky znamenalo odovzdávanie sily, zdravia a sviežosti, ktoré sa prenášalo prostredníctvom mladého prútika. A aj keď nielen môj šibač, ale i ja už dávno nie sme mladí, prútiky, z ktorých má urobený šibák, voňajú vŕbou a cítiť v nich miazgu jari. Mimochodom, viete, ako a kedy sa šibáky pletú? Podľa etnografičky Vladimíry Pribišovej správne korbáče plietli mládenci až z ôsmich vŕbových prútov. Chlapci ich rezali na Smrtnú nedeľu, ale plietli až na Bielu sobotu alebo počas Veľkonočnej nedele. Do korbáčov vpletali nitky aj stužky. To aby boli parádne. Aj dievčatá im za šibačku nejakú tú stužku vždy uviazali.

Z detstva si pamätám, že napríklad aj v Modrovke či v okolí nosili mládenci-regrúti po dedine aj dvojmetrové korbáče. Po skončení obchôdzky ich vešali na stenu v krčme. Bolo že to zábavy!

Kúpačky a šibačky sa začínali po polnoci alebo v skorých ranných hodinách. Hlúčiky mládencov chodili po domoch za dospelými dievčatami. Tam im ponúkli varené vajíčka, koláče, víno alebo pálenku. Formy odmeny kúpačov boli rozdielne. Menším chlapcom bolo na kúpačky a šibačky prenechané dopoludnie a odmenou im boli vyzdobené vajíčka, cukrovinky, v súčasnosti aj peniaze a naturálne dary. Ženatí chlapi chodili kúpať a šibať len najbližšiu rodinu vrátane kmotrovcov. Odmenou pre dospelých mužov je dnes pohostenie, ktoré má výrazný spoločenský aspekt. Večer usporiadali mládenci z vyzbieraných peňazí zábavu, na ktorú pozvali i dospelé dievčatá. Kúpačky a šibačky mali dozvuky v utorok, keď dievčatá na ulici oblievali a vyšibali každého muža, ktorého stretli.

Tak či tak, či už Veľkú noc oslávite tradične šibačkou aj návštevou rodín a spoločenskými posedeniami, alebo sa vyberiete do prírody a oddýchnete si tam, želám vám v mene redakčného kolektívu pokojné a radostné prežitie sviatkov jari a tiež obyčajné ľudské šťastie. Tým ľuďom, ktorí prežijú najväčšie kresťanské sviatky v modlitbe, prajem, aby ich slová a prosby boli vypočuté.

GARGO
Regal Burger

Anketa